Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/5
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер0.82 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bnr.bg/Obshtestveni_poruchki/Otkriti_proceduri/Documents/dokumenti remont v bnr_2.doc
  1   2   3   4   5


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“


Забележка: Документацията за участие може да бъде намерена в профила на купувача на интернет адреса на Българско национално радио: www.bnr.bg., Обществени поръчки.

До 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят публикува разяснението в профила на купувача на интернет адреса на Българско национално радио: www.bnr.bg., Обществени поръчки.

Всяко заинтересовано лице може да направи искане за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ЛЕНТОХРАНИЛИЩЕ НА БНР


КК "БОРОВЕЦ"Залаганите материали и съоръжения да са с произход : ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.
Подмяна : Изчукване на изолацията от стъклена вата и азбестоциментова замазка.
напълването й в чували, изнасяне и извозване. Демонтаж стари стоманени тръби.
Извозване на металните отпадъци и предаването им за скрап.Доставка и монтаж на нови тръби : стоманени за хоризонталната мрежа в сутерените,
включително укрепващи детайли през 2 метра.Полипропилен с алуминиева вложка за вертикалните щрангове иполиетилен с алуминиева вложка за радиаторните връзки.Новите стоманени тръби заместващи старите снопове се изолират с тръбна изолация
30 мм вата с алуминиево фолио. Новата изолация се бандажира през 40 см салуминизирана ПВЦ лента.Подмяна отклонение за щранг : освен подмяната на тръбите включва доставка и монтаж

на два сферични крана със съответния диаметър, като този на връщащата е с изпразнител.

Демонтаж радиатор : Демонтаж, изнасяне и извозване. Демонтаж стари конзоли и
възстановяване отвори, демонтаж стари аншлуси.Арматура за радиатор и лира включва : Термовентил 1/2 " с термоглава, секретен вентил,

съответен щепсел за ръчен обезвъздушител / за радиатор / , ръчен обезвъздушител,
четири броя адаптори за тръба полиетилен с алуминиева вложка ф 16 / 1/2 ".Обезвъздушаване на щранг : Сферичен мини кран, клапан, автоматичен обезвъздушител

тип "камбанка".Транспорт : Транспортните разходи за материали, хора, извозване на отпадъци и други,
да севключат в анализните цени на СМРДа се приложат документи, доказващи произхода и характеристикитена предвидените материали.

наименование на видовете СМР

мярка

кол.
І.Отоплителна инсталация.1

ПОМЕЩЕНИЕ НА КОТЕЛНОТО1,1

Подмяна на водоразпределители Ду 150, l = 110 см, с


изводи Ду 100/тм/25/50/50/65 + дренаж Ду 32.


Спирателна арматура : сферични кранове на заварка,


дренаж на резба. Топлоизолация 30 мм вата с ал. фолио.

бр.

2,00

1,2

Подмяна на тръбни връзки от котел към водоразпреде-


лители - стомана Ду 100 с нова топлоизолация вата 30 мм


с алуминиево фолио.

м

22,00

1,3

Подмяна на тръбни връзки към блок Б Ду 25 - стомана,


с изолация вата 30 мм + ал.

м

11,00

1,4

Подмяна на тръбни връзки към бойлери Ду 50 - стомана,


с изолация вата 30 мм + ал.

м

25,30

1,5

Подмяна на предпазна възходяща Ду 50 - стомана,


с изолация вата 30 мм + ал.

м

6,60

1,6

Подмяна на тръбни връзки към блок А Ду 50 - стомана,


с изолация вата 30 мм + ал.

м

13,20

1,7

Подмяна на тръбни връзки към климатичен блок Ду 65


стомана с изолация 30 мм вата с алуминиево фолио.

м

13,20

1,8

Подмяна на обезвъздушителни гърнета / Ду 100, l = 0.3 м


  1   2   3   4   5

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом