Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
ИмеПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер44.7 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://befsa.com/befsa/Programa_Education_AVALANCHES_2004.docПРОГРАМА


ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНО ПРАКТИКУВАНЕ НА ЗИМНИ СПОРТОВЕ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ


ПОД – ПРОГРАМА

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛАВИННА БЕЗОПАСНОСТ


ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:


 • Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка;
 • Обучение с цел придобиване на умения за самостоятелна направа на правилна преценка и взимане на адекватни решения по отношение на лавинната опасност и свързаните с нея дейности;ВЪВЕДЕНИЕ:


През последните години сме свидетели на тенденция за постоянно нарастване на броя на хората, практикуващи спортни дейности през зимата в Българските планини. Редица от тях се извършват извън рамките на ски курортите или на маркираните безопасни зони в тях. Това създава предпоставки за попадане на хората в сложна зимна обстановка с повишена опасност от попадане в лавини, което от своя страна носи значителен риск за здравето и живота им. Допълнителни фактори, които усложняват обстановката, са ниската степен на информираност и необходимостта от специална подготовка по въпроса от страна на спортуващите; липсата на целенасочена и постоянна работа по контролиране на лавинната опасност; необходимостта от издаване на точни бюлетини; недостатъчен мащаб на превантивните дейности, които извършват курортите.


Българската Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил си постави за цел да подобри нивото на информираност по отношение на лавинната безопасност на българските скиори, сноубордисти и практикуващите други спортове в зимната планина още от своето създаване. Първи стъпки в това отношение бяха създаването на специална секция към уеб сайта на БАССЕС (http://befsa.com), организирането на съвместни курсове с Планинската Спасителна Служба (ПСС) и на спортни мероприятия, по време на които е демонстрирана правилна работа в тази насока. В последствие мащаба на тези дейности беше разширен, като образователните курсове станаха ежегодна практика, а секцията в уеб страницата се разви допълнително и се превърна в еталон за лавино-образователна дейност. Доказателство за това е и факта, че тя се ползва в непроменен вид и от други организации. Организирането на международни състезателни прояви беше използвано и като средство за информиране на широката общественост чрез средствата за масова информация.


ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ:


 • Всички хора, които практикуват спортни дейности в зимна обстановка в българските планини

 • Организации, които обединяват спортуващите

 • Планинска Спасителна Служба

 • Управлението на планинските курорти в българските планини

 • Туристически фирми, които извършват услуги, свързани с практикуване на спортни дейности в зимна обстановка в българските планини


ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА:


 • Издаване на учебно помагало под формата на книга на тема “Лавинна безопасност за скиори и сноубордисти”.

 • Организиране на лекция на тема “Лавинна безопасност за скиори и сноубордисти” преди началото на ски сезон 2004/2005. Продължаване на практиката за организиране на лекционни мероприятия с възможност за достъп на широка аудитория и за в бъдеще.

 • Организиране на кратки практически занимания, в рамките на ски срещи и пътувания, за определяне на лавинна опасност, работа с уреди за откриване на затрупани хора и оказване на първа помощ.

 • Организиране на курс по лавинна безопасност, включващ теоретическо и практическо демонстриране на изпълнението на дейностите по оценяване на лавинната опасност. Курсът трябва да е достъпен за по-тясна група от заинтересовани лица и чрез него те да задълбочат познанията и усъвършенстват уменията си.

 • Подържане на секцията за лавинна безопасност в уеб сайта на БАССЕС и обогатяване с информация за българските планини.

 • Съвместна работа с ПСС, Управленията на националните и природни паркове, управите на ски курорти и туристически фирми за издаване на образователни брошури и информационни табла, дефиниране на рискови зони и консултиране по отношение на дейности, свързани с подобряване на нивото на превантивните мерки за ограничаване на лавинната опасност.


Автор на програмата: инж. Момчил Панайотов, БАССЕС


Програмата е обсъдена и одобрена на заседание на УС на БАССЕС на 11.10.2004г. На база на нея са възложени следните дейности:


 • Ръководство на програмата - на инж. Момчил Панайотов, БАССЕС

 • Разработване на лекционен материал и организиране на провеждането на лекция, достъпна за широк кръг от заинтересовани лица - на инж. Момчил Панайотов

 • Разработване на програма за практическите занимания и курс по лавинна безопасност - на инж. Момчил Панайотов. Организиране на провеждането им - на инж. Момчил Панайотов и д-р Емануил Емануилов

 • Разработване на помагало под формата на книга на тема “Лавинна безопасност за скиори и сноубордисти” по етапи както следва:

  • подготовка на текста – на инж. Момчил Панайотов

  • преглед на текста – на д-р Емануил Емануилов, Илиан Петров, Иво Алтънов, Георги Лилянов и Надя Станчева.

  • подготовка на фотографски изображения и графични фигури - на Илиан Петров и инж. Момчил Панайотов

  • страниране на текста - на Рени Петрова и Илиан Петров

  • събиране на оферти за печатане и бюджетиране на издаването - на Иво Алтънов

  • предаване за печат - на Рени Петрова, Илиан Петров и Момчил Панайотов
   • Поддръжка и обновяване на информацията за лавини в уеб сайта на БАССЕС. Акцента да е върху корекция на съществуващите материали и добавяне на информация за най-рисковите зони в българските планини. Възлага се на инж. Момчил Панайотов. Възлага се и проучване на възможността за редовно публикуване на становище за опасни периоди от гледна точка на възможност за падане на лавини на инж. М.Панайотов, Илиян Петров и д-р Емануил Емануилов

   • Изработване на стратегия за комуникация и съвместна работа с други НПО, ПСС, Управите на националните и природни паркове, управите на ски курортите, туристически агенции и средствата за масова информация - на УС на БАССЕС.

Документ: ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛАВИННА БЕЗОПАСНОСТ

Право на ползване:

Приета за изпълнение от УС на БАССЕС

Дата: 26.11.2012

Файл: Programa_Education_AVALANCHES.doc

Статут: проекто-документ

Стр:/
Свързани:

Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconЗаявка за участие в образователна програма

Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconНационална програма по безопасност и здраве при работа
Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2011 година (нпбзр – 2011 г.) е третата годишна програма за изпълнение...
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconПрограма „Стъпка за България 2008
Стъпка за България 2008” е лятна образователна програма, чрез която студенти от най-престижните американски университети си партнират...
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconПълно описание на предмета на обществената поръчка технически спецификации и условия
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, с цел да се изгради модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа...
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconПълно описание на предмета на обществената поръчка технически спецификации и условия
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, с цел да се изгради модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа...
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconКакво е корупция?
Примери за прилагането на антикорупционната образователна програма при различните предмети в училище
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconПрограма
За дейността на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствата за периода 2007 –2009 Г
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconФакултет по обществени науки
Учебната програма е предназначена за студентите от специалност “Българска филология”, І курс, редовно обучение, образователна степен...
Програма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност iconДоклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом