Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
ИмеКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер17.07 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd/3d15b92013b29d
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз

Проект на тема: ”Приложение на информационните системи в българските железници при товарните превози в рамките на транс-европейската конвенционална железопътна система”


Дейност: Семинар

Място и период на провеждане: 9 – 10 декември 2009 г., х-л Рила, Боровец

Организатор и изпълнител: Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация”

Финансиране: средства от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз

Планирани резултати:

Повишаване безопасността в железопътния транспорт;

Изготвяне на оценка на възможносттаза развитие на съществуващите информационни системи.


Постигнати резултати:

Запознаване на персонала от железопътния сектор, вкл. служители от ИА ЖА, икономически и социални партньори с приложението на информационните истеми в българските железници за товарни превози.


Отчет за изпълнението на проекта:

Обсъдени бяха предизвикателствата пред Република България, свързани с въвеждането на информационните системи в железниците при превоза на товари и гарантиране на успешно внедряване на IT системи посредством бизнес процеси;


Представен беше Националният план за прилагане на Техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) по отношение на „телематичните приложения на услугата товарни превози”;


Обсъди се информационната инфраструктура на ИА ЖА, нейното състояние и развитие, Електронният регистър на подвижния жп състав и предизвикателствата при разработване на проекти в железопътния транспорт.

На семинара взеха участие представители на Министерството на транспорта, Национална Компания Железопътна инфраструктура, БДЖ Товарни превози, ICB България,  BBF, AECOM, АЛСТОМ, Булмаркет ДМ, ВТУ Тодор Каблешков, Технически университет, служители от ИА „Железопътна администрация” и представители на транспортната преса.


Координатор: Петя Христова, главен експерт в ИА ЖА, тел. 9409 513, факс: 9409365; e-mail: phristova@mt.government.bg.

Свързани:

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Име на проект: „Европейски стандарти в железопътния транспорт. План за внедряване на ertms в Република България.”
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconКомуникационна стратегия за подготовка на членството на България в Европейския съюз
На България в ес е основен приоритет в програмата на правителството. Към настоящия момент той се ползва с огромната подкрепа на българското...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПрограма 2005 Проект "Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията"
Комуникационна стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз – Работна програма 2005
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconНеобходимост от Стратегия за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
България в Европейския съюз и провеждането на преговорите по глава 21 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconКомуникационна стратегия
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом