Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
ИмеКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Дата на преобразуване03.12.2012
Размер16.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd/3d15b92013b29d
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз


Име на проект: „Европейски стандарти в железопътния транспорт. План за внедряване на ERTMS в Република България.”


Дейност: Семинар


Място и период на провеждане: 6 – 7 ноември 2007 г., гр. Велинград.


Организатор и изпълнител: ИА „Железопътна администрация”.


Финансиране: средства от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.


Планирани резултати:

1. Висококвалифициран персонал запознат с европейското и национално законодателство в областта на железопътната безопасност и оперативна съвместимост.


2. Разширяване обхвата на отговорностите на превозвачите и инфраструктурния управител в условията на либерализиран пазар.


3.Разработен национален план за внедряване на ERTMS по конвенционалната железопътна мрежа.


Постигнати резултати:


  1. Висококвалифициран персонал в системата на железопътния отрасъл, готов за функциониране на железопътната транспортна система, като част от европейската;

2. Стартирало планиране на финансови ресурси за съживяване на железопътната система, както и на последващи мероприятия за продължаване процеса на адаптация. 3. Постигната е по-висока степен на информираност за приложението на стандартите и изискванията по безопасност и оперативна съвместимост на железопътния транспорт, касаещи внедряването на ERTMS системата на територията на Република България.


Лектори бяха водещи експерти от ИА „Железопътна администрация”, „БДЖ” ЕАД, НК „ЖИ”, ВТУ „Тодор Каблешков” и Ръководител на проект към UIC.

Участие взеха представители на ИА „ЖА”, Министерство на транспорта, Министерски съвет, Министерство на външните работи, ТУ, ВТУ „Тодор Каблешков”, НИИТ ООД, НК „ЖИ”, „БДЖ” ЕАД, „Алстом – България” и „Сименс – България,” представители на медиите.


Координатор: Милена Йоцева-Кънчевска, тел. 9409 504; e-mail: myoceva@mt.government.bg.

Свързани:

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconКомуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз
Проект на тема: ”Приложение на информационните системи в българските железници при товарните превози в рамките на транс-европейската...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconКомуникационна стратегия за подготовка на членството на България в Европейския съюз
На България в ес е основен приоритет в програмата на правителството. Към настоящия момент той се ползва с огромната подкрепа на българското...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПреговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconПрограма 2005 Проект "Реформа на юридическото образование – реализиране на очакванията"
Комуникационна стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз – Работна програма 2005
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconНеобходимост от Стратегия за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
България в Европейския съюз и провеждането на преговорите по глава 21 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”...
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз iconКомуникационна стратегия
Проект: „Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация” в изпълнение на Договор:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом