Бюлетин юли 2006
ИмеБюлетин юли 2006
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер88.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.corpbank.bg/content/analyses/BG/Bulletin_July_06.doc
БЮЛЕТИН ЮЛИ 2006


Макроикономика


Външен дълг


6.42 млрд. евро е държавният и държавно-гарантиран дълг

6.42 млрд. евро е държавният и държавно-гарантиран дълг към 30 април. От тази сума 1.51 млрд. евро е вътрешният и 4.91 млрд. евро е външният дълг. В сравнение с края на предходния месец, в номинално изражение дългът намалява с 48.1 млн. евро. Отчетеното намаление е в резултат преди всичко на валутно-курсова разлика. В края на април съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт (по прогнозни данни за 2006 г.) е с 0.3 процентни пункта по-малко от този през март и е на ниво 27.5%. Делът на външния дълг е 21.0%, а на вътрешния - 6.5% от прогнозния БВП. В структурата на дълга в края на периода вътрешният дълг заема дял от 24.2%, а външният дълг 75.8%.
Платежен баланс

За първото тримесечие дефицитът по търговското салдо се е увеличил с 366.2 млн.евро

По данни на НСИ, дефицитът във външната търговия на страната за първите четири месеца на 2006 г. възлиза на 2,6 млрд. лв. Ако се прибавят и разходите за транспорт и застраховки, дупката в търговията достига 3,3 млрд. лв., или с 35% повече от същия период на 2005 г.

По данни на БНБ, дупката в платежния баланс нараства на 6,1% от БВП за периода януари-април 2006 г., в сравнение с 3,7% от БВП за същия период на 2005 г.

За първото тримесечие дефицитът по търговското салдо се е увеличил с 366.2 млн. евро. Износът се е увеличил с 29,3%, а вносът - с 31,1%. Изнесените от страните стоки отново са по-малко от внесените, като вносът за периода януари – април 2006 г. се е увеличил до 5 млрд. евро, което е с 31.1% спрямо януари - април 2005 г. Износът расте с почти същите темпове (29.3%) и възлиза на 3.6 млрд. евро. Износът за Турция расте с 32,8%, което я поставя на второ място сред страните, за които България изнася.


Текуща сметка


Дефицитът по текущата сметка вече наближава 1.5 млрд. евро


Дефицитът по текущата сметка за април е 365 млн. евро, което е с почти 53% повече спрямо същия период на 2005 г. Дефицитът по текущата сметка за първото тримесечие на 2006 г. наближава 1.5 млрд. евро, или е 6.1% от брутния продукт на страната, което е с 790 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2005 г. Прогнозите на МВФ на годишна база са дефицитът да надмине заложените 12% от БВП. От данните става ясно, че инвестициите все по-малко успяват да покрият дупката по текущата сметка.


Бюджет


Близо 14%, или с 18 млн. лв. са нараснали приходите в държавния бюджет.

По данни на МФ, излишъкът в бюджета в края на април възлиза на 872 млн. лв. Близо 14%, или с 18 млн. лв. са нараснали приходите в държавния бюджет. Това се дължи най-вече на добрата събираемост на данъците и увеличените данъчни постъпления, които през 2005 г. са с 13% по-високи от тези за предходната година. Разходите по консолидирания бюджет за 2005 г. са 39.8% от БВП. Общият размер на извършените разходи е над 16 млн. лв., а лихвените плащания възлизат на 685 млн. лева. Фискалният резерв до края на 2005 г. е нараснал до над 4 млн. лева.


Чуждестранни инвестиции

Преките чужди инвестиции са се повишили с 300 млн. евро за първото тримесечие

През първите четири месеца на 2006 г. делът от БВП на преките чуждестранни инвестиции е бил 3,6%, което с 1% повече в сравнение с 2005 г. Преките чужди инвестиции този първото тримесечие са близо 860 млн. евро, което е с 300 млн. евро повече спрямо същия период на 2005 г. Преките инвестиции покриват 58.3% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 70.6% за януари - април 2005 г.

По данни на НСИ, около 121 млн. щ.д. са преките чужди инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор през първото тримесечие на 2006 г. Това е с около 67 млн. щ.д. повече спрямо същия период на 2005 г. Най-голям е делът на чуждестранните инвестиции в операции с недвижими имоти и бизнес услуги, следван от делът им в производството на минерални суровини.

Очаква се чуждите инвестиции през 2007 г. да достигнат 2.7 млн. евро.Външнотърговско салдо


Отрицателното търговско салдо във външната търговия на се увеличава с 19,8%


По данни на НСИ, отрицателното търговско салдо във външната търговия на България достигна 1,821 млрд. лв. за първите четири месеца на годината, като се увеличава с 19,8% спрямо отрицателното салдо за същия период на миналата година, когато то беше минус 1,519 млрд. лв. В доларово изражение външнотърговското салдо за периода е минус 1,222 млрд. долара, докато за първите четири месеца на миналата година то е било 969,2 млн. долара, или с 26% по- малко.БВП

5.6% ръст на БВП за първото тримесечие


По данни на НСИ, БВП за първото тримесечие на 2006 г. е нарастнал с 5.6% спрямо същия период на 2005 г. Стойността на произведеното от националната икономика достига 9.815 млрд. лева до март. Прогнозата за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) през тази година е намалена на 5.3%. Според тригодишната бюджетна прогноза за периода 2007 - 2009 г., одобрена от правителството първоначалните очаквания са за ръст от 5.5%. Прогнозите за 2007 г. са ръстът на БВП да се повиши слабо от 5.5 до 5.8%. Заложеният дефицит по текущата сметка се предвижда да бъде 11.8%, а разходите за следващата година - 40.9% от брутния вътрешен продукт. 


Инфлация


Нулева инфлация за май отчете НСИ


Само за първите пет месеца на годината инфлацията е 4,6%, което е близо до заложеното в бюджета вдигане на цените от 4,9% за цялата 2006 г. По данни на НСИ, за последните 12 месеца натрупаната инфлация е 8,5%. Причина за това е високата инфлация през февруари, когато само за месец инфлацията беше 3% в резултат на повишаване на акцизите на цигарите, поскъпването на захарта и зеленчуците. Ако от май миналата година досега левовете са държани на годишен влог в банка, около 2,7 лв. са загубени на всеки 100 лв.Безработица


Pавнището на безработицата падна до 9,59 %
Равнището на безработица падна до 9.59%, което е най-ниското отчетено ниво от месец септември 1991 г. насам. Спрямо април 2006 г. спадът е с 0.64 пункта, а в сравнение с май 2005 г. - с 1.94 пункта. В бюрата по труда са регистрирани 355 310 безработни, с 23 610 лица (6.2%) по-малко в сравнение с април. За едногодишен период безработните намаляват със 71 888 човека (16.8%). На работа са постъпили 24 969 безработни лица. От тях 86.3% са устроени със съдействието на трудовите посредници.

През месеца се запазва положителната динамика сред безработните лица в неравностойно положение на пазара на труда спрямо април. Младежите до 29 години намаляват с 6 917 човека и са 82 262. Безработните над 50 години намаляват с 5 086 човека. Продължително безработните лица (с престой на пазара на труда над една година) са 207 066, което е с 10 501 човека по-малко. Безработните с намалена работоспособност са 21 401 или 563 човека по-малко.


Бизнес климат

Графика НСИ


Недвижими имоти


Наблюдава се тенденция за спад на доходността на пазара на имоти

Наблюдава се тенденция за спад на доходността на пазара на имоти като в Централна Европа тя достига 7% за 2005-а за първокласни имоти. Доходността варира от 6,5 до 10,25% за офиси, от 7,5 до 11,7% за търговски центрове и от 8,5 до 15% за индустриални имоти. България също следва тенденциите на спад, което се очаква да продължи и през 2006 г. През 2005 г. и началото на 2006 г. продажбите на инвестиционни имоти в България са 350 млн. евро. 62% от тях са на търговски площи, 19% на офиси и едва 1% на индустриални имоти.


Микроикономика


Издръжка на живота

По данни на “Мърсър”, София вече е на 111 място в класацията на най-скъпите градове за 2006 г. Столицата на България се е придвижила с 20 пункта надолу от м.г., когато беше на 81-о място, което означава, че други градове са поскъпнали през изминалите 12 месеца, а не че София е станала по-евтина. Москва е на първо място, като измести от лидерската позиция японската столица Токио.

В България през май храните, които са с най-голям дял в паричните разходи на домакинствата, са поевтиняли с 0.5%. Най-съществено са поетинели зеленчуците (с 13.4%), яйцата ( с12.2%) и захарта (с 3.6%). Цената на хляба е паднала с 0.2%, на свинското – с 1.8%, на сиренето и кашкавала – с 0.7%. По-скъпо са се продавали картофите (с 42%) и плодовете (с 11.7%). Птичето месо е поскъпнало с 0.8%, а минералните води и безалкохолните напитки –с 0.6%. През май алкохолните напитки са поскъпнали с 0.4%.

Цените на нехранителните стоки са нарастнали с 0.5 %, а на общественото хранене – с 0.2%. Автомобилните бензини и дизелът са поскъпнали между 2.5 и 5.3%, а течните горива за битови нъжди – с 4%. При услугите няма промяна в сравнение с април. Цените на транспорта са поскъпнали с 1.6 на сто, а междуселищният транспорт – с 0.2%. Облеко и обувки са нарастнали с 0.4 на сто, жилищно обзавеждане и домакинските уреди – с 0.3 на сто. Без промяна са цените в здравеопазването, в образованието и на наемите и енергийните разходи.

Прогнозата на МВФ и на правителството е за около 7.2% поскъпване на живота през 2006 г.

Потребление


Българинът вече яде хляб колкото европейците


Българинът вече яде хляб колкото европейците. Годишно в България на човек се падат по 70 кг при 65-68 кг годишно на западноевропеец. За сравнение преди години в България консумацията на хляб на човек е била 87-88 кг. По експертна оценка хлябът се очаква да поскъпне с 10% до есента на 2006 г., в следствие на поскъпване на електричеството през септември с 10 до 15%.

На човек от населението задлъжнялостта достига 500 евро

По данни на БНБ към средата на юни дълговете на домакинствата към банки са 7.7 млрд. лв. Това означава, че на човек от населението задлъжнялостта достига 500 евро. По официална статистика от кредитния регистър хората, теглили заем в България, са около един милион. Това означава, че средно един длъжник има да връща по 7700 лв. на банките. В рамките на последните дванадесет месеца населението е изтеглило кредити за 2 млрд. лв. По данни на БНБ, през месец май 2006 г.ипотечните и потребителските кредити продължават да нарастват - с 4.8%. Понижение обаче се отчита при търговските кредити - с 259 млн. лв. за месеца.


Сектор

Производство на бира

Около 76% от пазара на бира в страната се държат от първия, четвъртия и шестия в света производител - съответно "ИнБев", "Хайнекен" и "Карлсберг". В България те оперират чрез дружествата "Каменица" АД, "Хайнекен-Загорка" и "Карлсберг България". Изключителната конкурентност гарантира европейско качество на бирата и поддържа цените сред най-ниските в Европа. Капацитетът на индустрията да произвежда висококачествена бира се подкрепя от факта, че в България се варят шест лицензни марки. Две от тях са "Калтенберг" и "Старопрамен". Общо в България се произвеждат над 60 вида светли и тъмни бири.

Отличителна черта на българския бирен пазар е неговата висока сезонност, като разликата между най-силните и най-слабите месеци може да достигне осем пъти. По данни на Съюза на пивоварите в България, продажбите на бира в България за май са нараснали с 16.5 на сто спрямо април. През месец май са продадени общо 535 574 хектолитра, в сравнение с 447 369 ха за април. През май са изпити с 14.7 на сто повече бира спрямо май на 2005 г. Общо за петте месеца пивоварите са продали 1.65 млн. хектолитра, което е с 16.6 на сто повече на годишна база. Тези данни не включват продажбите на Леденика & MM, която не е член на съюза. Каменица АД е лидер на пазара през май със 174 743 ха, следвана от Загорка АД със 173 685 ха.

Експертите в бранша оценяват потенциалния ръст на продажбите на бира на около 4-5% и консумацията на близо 5 млн. хектолитра през 2006 г., ако климатичните условия са благоприятни.

Към момента се наблюдава инвестиция в сектора с цел оптимизация на производството, увеличаване на капацитета на наличните мощности и въвеждането на нови опаковачни линии (РЕТ опаковки – пласмасови бутилки). Производството на бира в PET бутилки е около 33% от общото производство. Прогнозите са този дял да нарасне с още най-много 3-4%.


Двата водещи производителя на бира в България са "Каменица" АД и "Загорка" АД. По данни на Съюза на пивоварите в България "Каменица" е продала 112 327 хектолитра срещу 112 155 хектолитра за "Загорка" през март 2006 г. През 2005 г. 30 бутилки бира "Каменица" е изпил средно всеки българин. Общо за 2005 г. компанията провадва 800 000 хектолитра бира. През януари 2006 г. "Загорка" АД продава 57 264 хектолитра, в сравнение "Каменица" АД, която е с продажби от 54 815 хектолитра.

Двете компании запазват голямата си преднина пред останалите играчи на българския бирен пазар към момента. "Карлсберг България",  които държат марките "Шуменско", "Пиринско" и "Туборг", са пласирали  65 636 хектолитра през март, а великотърновската "Болярка-ВТ" - 28 227 хектолитра. "Ломско пиво" и "Агрима" имат съответно продадени 4775 и 1351 хектолитра през март 2006 г.. "Агрима" произвеждат "Струмско пиво", а "Ломско пиво" - "Алмус".

Конкуренцията на пазара на бира е силно изразена. С влизането на България в ЕС е възможно да се появят и нови участници, но за тях ще е трудно да придобият голям дял поради добре установените позиции на настоящите производители на бира и съответните марки.

Общо продажите на бира за тримесечието на 2006 г. с ръст от 18% (или общо 672 028 хектолитра бира) спрямо същия период на 2005 г. За март общите продажби на членовете на съюза са 324 471 хектолитра. От началото на годината българските пивовари са продали с 18% повече от същия период на миналата година. Данните включват продажбите на всички големи производители с изключение на "Леденика" и ММ, които не предоставят информация в съюза. Ръстът спрямо 2005 г. се дължи на въвеждането през миналия януари на по-висок акциз, който тогава сви силно пазара, както и на по-студеното време тогава, към което пазарът на бира е особено чувствителен.


Свързани:

Бюлетин юли 2006 iconПрессъобщение 21 юли 2006 г
На 20 юли 2006 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие “Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване...
Бюлетин юли 2006 iconРегламент (ЕО) №1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година

Бюлетин юли 2006 iconБюлетин май 2006
Държавно управление” в края на февруари 2006 г е в размер на 3994,6 млн евро (16,7% от бвп) при 4397,6 млн евро (20,5% от бвп) в...
Бюлетин юли 2006 iconРегламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
За финансиране на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците
Бюлетин юли 2006 iconЗакон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. Изм. Дв, бр. 30 От 11. 04. 2006 Г., В СИЛА От 12. 07. 2006 Г.)
Юли 1993г., изм. Дв бр. 12 от 9 Февруари 1996г., доп. Дв бр. 67 от 27 Юли 1999г., изм. Дв бр. 92 от 10 Ноември 2000г., изм. Дв бр....
Бюлетин юли 2006 iconЗаседание, проведено на 25 юли 2006 година /протокол №8/ =
Касово изпълнение на приходите и разходите за първото полугодие на 2006 г по бюджета на община Севлиево
Бюлетин юли 2006 iconРегламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
...
Бюлетин юли 2006 iconРегламент (EО) n º 1083/2006 oт 11 юли 2006
Процедура с референтен №: bg161PO005/10 11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации...
Бюлетин юли 2006 iconРегламент (EО) n º 1080/2006 oт 5 юли 2006
Наименование на процедурата за набиране на проектни предложения: Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие...
Бюлетин юли 2006 iconАнализация еоод, пловдив проект бизнес план за развитие на дружеството през 2006-2008 юли 2006 год
Специфични външни фактори, които оказват въздействие върху дейността наВиК оператора
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом