През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни
ИмеПрез 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер21.8 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://fsk.bvu-bg.eu/uploaded_files/20090123112505_Biogragfiq_na_PENEV.doc
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Николай Пенев е роден на 09. 10. 1979 г. в гр. Стара Загора, където завършва основното и средното си специално образование, в Държавната търговска гимназия. През 1999 г. кандидатства в СА “Д. Ценов” – Свищов и е приет за студент в специалност “Счетоводство и контрол”. Придобива образователната степен “бакалавър” през 2003 г. През 2004 г. се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките” и бакалавър по специалността „Международни икономически отношения”. Използва френски, английски и руски език в различна степен на владеене.

След това стремежът му към науката го отвежда отново в СА “Д. Ценов” – Свищов за продължаване на обучението, като от 2005 г. е редовен докторант към катедра “Счетоводна отчетност”.

Още през периода на обучението си в образователно-квалификационната степен “Доктор” Николай Пенев вече има значими и съществени научни разработки в областта на счетоводството на банковото предприятие, публикувани в реномирани издания и докладвани на авторитетни научни форуми. Като такива можем да посочим:

  • „Проблеми при приложението на концептуалната рамка на банковата счетоводна политика” – съавторство в монографичен труд на тема „Проблеми на счетоводството в България и Русия”.

  • „Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика” – съвместна студия с научния ръководител, публикувана в Алманах научни изследвания на СА „Д. А. Ценов” – Свищов.

  • „Ролята на банковия надзор и видовете риск в банковата система” – студия, публикувана в Алманах научни изследвания на СА „Д. А. Ценов” – Свищов.

  • „Общи параметри на счетоводната политика в банките” – статия в списание Бизнес управление.

  • Научни доклади на конференции в България и извън страната.

Успоредно с изследваната тематика в дисертационния труд, по проблемите на счетоводната политика на предприятието, научните интереси на Николай Пенев са свързани още със счетоводството на финансовите предприятия. Докторанта участва и активно в катедрения живот. Проявява организаторски умения и по негова инициатива са реализирани два научноизследователски проекта в катедрата ни.

Тези свои умения той проявяваше и като студент. Николай Пенев беше Председател на Студентския съвет и представяше структурата на студентското самоуправление на Академията в Националното представителство на студентските съвети (НПСС), като Секретар на организацията. Професионалните умения на докторанта са свързани още и със стажовете му в предприятия от бизнеса.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................


22. 01. 2008 г. Научен ръководител:…………………..............

Гр. София (доц. д-р Г. Баташки)

Свързани:

През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconАлександър Георгиев Радонов
София. Завършва 133 соу „А. С. Пушкин с руски и западни езици” през 2000г. През 2004г се дипломира като бакалавър по Специалност...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconМагистърска програма: Книгоиздаване през ХХІ век
Цел на програмата: Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconРепублика българия сметнапалат а
В изпълнение на чл. 5, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и чл. 7, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconРецензи я
Докторантът е роден през 1982 г в София. Висшето си образование по бакалавър и магистър завършва в унсс с специалност ”Икономика...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconБиографични данни на Ивет Христова
През 1992 г завършва „Международни икономически отношения” в унсс – гр. София. През 1999г успешно се дипломира в The Institute of...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconВладее писмено и говоримо английски, италиански и гръцки език
Родена е през 1969г. Завършва средното си образование в 1 –ва Софийска езикова гимназия с изучаване на английски език. Продължава...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconИнтересите и са в областа на Маркетинга и Рекламата, както и в областа на
Ани Тодорова е родена на 07. 05. 1981 г в град Котел. Завършва Гимназия Христо Ботев гр. Дупница. През 2006 г се дипломира като магистър...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconИван Вазов" с френски и руски език. Бакалавър е по социология, магистър по "
Красимира Стоева е родена през 1984 година в гр. Пловдив. Завършила е Езикова гимназия “Иван Вазов” с френски и руски език. Бакалавър...
През 2003 г. През 2004 г се дипломира като магистър в магистърска програма „Счетоводство и одит в банките и бакалавър по специалността „Международни iconПламен Благоев
Пламен Благоев е роден на 5 Август. 1982 Г. в София. Завършва Национална финансово-стопанска гимназия в гр. София. През 2007г се...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом