Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики
ИмеСкандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер31.66 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.greenbalkans.org/article_files/121757376635.docСкандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики


София, 30 юли 2008 г. – Днес, след непрозрачен и скоростен процес на обсъждане в Комисията по земеделие и гори, в Парламента влиза за второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.


Не е изтекла още седмица от доклада на Европейската комисия и управляващите дадоха поредното доказателство, че не са разбрали въобще посланието на ЕК. С приемането на тези поправки управляващата коалиция бърза да узакони ловните стопанства на своите спонсори, преди правителството случайно да е паднало. Този законопроект бе обсъден в Комисията по земеделие и гори като абсолютен приоритет и също като такъв ще бъде гласуван тази седмица в Парламента. И мнозинството се интересува повече от него отколкото от вота на недоверие към кабинета.


Така набързо предложените промени в Закона за лова и опазване на дивеча нарушават европейската Директива за дивите птици и българския Закон за биологичното разнообразие, създават предпоставки за корупционни практики и нарушават демократични норми.

Ето някои от проблемните моменти:


- Държавните ловни стопанства, повечето от които са печеливши в момента, ще сключват договори за съвместни дейности с юридически лица за ловностопански дейности. Целта е да се узаконят предаването на държавните ловни стопанства в ръцете на група от български олигарси, което „естествено” ще бъде субсидирано от държавата. С това публично частно партньорство държавата ще продължи да инвестира милиони за заплати на служители и подържане на бази, а „национално отговорния бизнес” (същите лица, които заменят гори на „загуба”) ще инвестира няколко десетки хиляди лева годишно и напълно законно ще получи на тепсия 10% от ловните площи в България за срок от 15 години. Всичко ще бъде напълно законно вече, както напълно законни са и замените на гори (от които държавата също „печели”)


- държавните дивечовъдни участъци (5% от ловната територия на странта) ще бъдат отдавани за ползване на юридически лица. Основните критерии за оценяване на кандидатите не включват оценка на предлагана годишна вноска за стопанисване на дивеча в дивечовъдния участък и предлагана годишна наемна цена на базата за ловен туризъм, а са на базата на бизнес програмата на наемателя и брой на работните места, които ще бъдат открити.Това е непазарна методика за наемане на обекти, която също като замените на гори, досега е носила само загуби на държавата.


- Председателят на Националното ловно сдружение (НЛС) ще получи изключителни права да определя площите на ловните сдружения и да ги регистрира в ДАГ. Така всички ловно-рибарски дружества извън НЛС ще бъдат закрити.


- Ловците ще могат да бъдат членове на повече от едно ловни дружества. Така ще се нанесе сериозен удар върху започналия да се развива в България вътрешен ловен туризъм и ще се доведе до свръхнатоварване на районите, предлагащи лов на прелетен дивеч.


- Група местни и прелетни видове птици ще се ловуват по време на предбрачните им миграции и периода на размножаване до 28 февруари, което е нарушение на чл. 7, т. 4 на европейската Директива за дивите птици и на българския Закон за биологичното разнообразие.


За контакти:

  • Стефан Аврамов, Българска фондация „Биоразнообразие”,

  • Костадин Вълчев, СДП „Балкани”


Повече информация:

Извадка от чл.7, т. 4, изр. 2 от Директива на Съвета 79/409/еио от 2 април 1979 за опазването на дивите птици:

„Те (държавите членки) трябва да вземат мерки особено за видовете, за които законите за лова са в сила, да не се отстрелват в сезона на отглеждане на малките, нито по време на различните етапи на размножаване. Те трябва да вземат особени мерки относно видовете мигриращи птици, за които разпоредбите за лова са в сила, да не се отстрелват по време на размножителния им период или при завръщането им в местата за отглеждане на малките.»


Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.

Свързани:

Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconБългарски ветеринарен съюз декларация на български ветеринарен съюз
Законопроектът нарушава както граждански права, така и създава условия за увеличаване на административните разходи на държавата....
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconОсновни насоки и принципни предложения за изменение и допълнение на закона за устройство на територията
У в Народното събрание са изложени мотиви за необходимостта от този закон. Би трябвало да се върнем към тези мотиви и да разсъждаваме...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconПодуправител на бнб, изнесена по време на откриването на семинара „Промени в европейското законодателство в областта на финансовите услуги: Въздействие върху
Реч на г-н Цветан Манчев1, подуправител на бнб, изнесена по време на откриването на семинара „Промени в европейското законодателство...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconИнтегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
Недопускане на корупционни практики и нулева толерантност към корупционни прояви по високите етажи на държавната власт и местното...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconИнтегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
Недопускане на корупционни практики и нулева толерантност към корупционни прояви по високите етажи на държавната власт и местното...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconУважаеми господин омбудсман
Нормативните документи, регламентиращи реда за определяне на такса битови отпадъци, нарушават правата на гражданите, създават условия...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание чл. 36б от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 31б от Правилника за прилагане на Закона за лова и...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconМинистерство н а земеделието и храните
На основание чл. 36б от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 31б от Правилника за прилагане на Закона за лова и...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconЗакона ще се допълват. Проект
Проектът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт е съобразен с новата нормативна уредба в областта на железопътния...
Скандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики iconДържавна агенция по горите гр. София регионална дирекция по горите гр. Бургас
В изпълнение на чл. 70 ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 109 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за лова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом