Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба
ИмеMta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер68.75 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://valdental.eu/Angelus/MTA angelus.doc
MTA – ANGELUS

РЕПАРАТИВЕН ЦИМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА


Това е специален цимент за лечение на ендодонтски усложнения.

Предлага се в сив и в бял цвят.

Състои се от няколко минерални оксида. Изгражда се от фини хидрофилни частици..


СЪСТАВ

SiO2, K2O , Al2O3, Na2O , Fe2O3 , SO3 , CaO, Bi2O3,MgO q неразтворими остатъци от CaO, KSO4, NaSO4 и кристалинна силика.


ВАЖНИ КАЧЕСТВА


Втвърдяване

Когато се смеси с вода в началото формира гел и скоро след това се втвърдява в рамките на 10 – 15 минути


Време за втвърдяване

Втвърдяването започва 10 минути след забъркването и завършва след 15 минути. Не е нужно да се чака пълното втвърдяване за да продължите с поставяне на подложка и с последващите лечебни мероприятия.


Рентгеноконтрастност

По-добра от тази на дентина и костта и близка до тази на гутаперчата.

Позволява проследяване на рентгенография.


Концентрация на водородни йони /рН /

Високо алкален – има рН 12 . Предотвратява бактериалния растеж и има дълготраен бактерициден потенциал


Устойчивост на компресия

44.2 МРа след 28 дена , много приемлива като се има в предвид, че местата за приложение не са подложени на директно натоварване


Разтворимост

Не показва значима разтворимост в контакт с влага


Запечатващи свойства

При ин витро тестове показва много ниска пенетрация на багрилото между цимента и дентина. Тъй като молекулите на багрилото са по малки от бактериите при практическо приложение бактериалната инфилтрация в зоната на контакта между цимента и дентина е силно редуцирана


Прилепчивост

Циментът има много добра адхезия към дентина и това го прави устойчив на дислокационни сили.


ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА


Директно покритие на пулпата

При пулпотомия

За апексгенеза при постоянни зъби с незавършено кореново развитие

За апексификация на зъб с незавършено развитие на корена и некротизирала пулпа

Перфорации на фуркацията на многокоренови зъби

Ретроградно запълване на кореновия канал при апикална остеотомия

При вътрешна резорбция на стената на зъбния корен

При странична перфорация на кореновия канал /хирургично лечение с пряк достъп /


Репаративният цимент ими няколко предимства в сравнение с амалгамата и цинков окис - евгеноловия цимент :


  1. Прекрасни запечатващи свойства – предотвратява бактериалната миграция и навлизането на тъканни течности в кореновия канал

  2. Биологически затваря кореновия канал или перфорацията на бифуркацията ,като стимулира перирадикуларно формиране на нов цимент

  3. Стимулира формирането на „дентинов мост” когато се използува за директно покритие на пулпата

  4. За разлика от другите цименти ,които изискват абсолютно суха повърхност преди нанасянето им, MTA – Angelus е индициран за приложение и върху влажни повърхности без да губи качествата си и способността си за втвърдяване / перфорации на бифуркацията , ретроградно запълване при апикална остеотомия /МЕТОД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ


Забъркване на репаративния цимент


За средно голяма порция се забъркват върху стерилна стъклена плочка

една равна лъжичка прах и една капка дестилирана вода в продължение на 30 секунди. Забърканата смес трябва да стане хомогенна и да прилича на „ мокър пясък”.

Поставяте така забърканата смес с помоща на стерилен амалгамоносач или друг подходящ инструмент в избраната зона на приложение и щопфате леко, ако е нужно.

Изисква се повече сръчност за приложение на цимента в предвид различната му консистенция в сравнение с останалите цименти. / стоматологът трябва „да се научи”

да го пренася и да го поставя /


Директно покриване на пулпата


Поставяте локална анестезия

Почиствате кариозната маса

Почиствате оформения кавитет със натриев хипохлорит

Подсушавате със стерилно памучно тупферче

Забърквате репаративния цимент

Покривате откритата пулпа със репаративен цимент без силен натиск

Покривате цимента със подложка по избор – фосфат цимент , глас- йономер или композитен цимент

Поставяте окончателната обтурация от амалгама или композит

Проверявате виталитета на пулпата периодично на всеки 3 месеца


Приложение при пулпотомия или апексгенеза / незавършено кореново развитие/


Поставяте локална анестезия

Осигурявате добър достъп до пулпната камера и промивате със физиологичен разтвор

Контролирате кървенето с кислородна вода подавана от спринцовка без натиск върху пулпните тъкани

Подсушавате много внимателно без натиск със стерилно памучно тупферче

Забърквате цимента и го поставяте с възможно най- малък натиск върху пулпата със стерилен амалгамоносач или друг подходящ инструмент

С много лек натиск със стерилно памучно тупферче оформяте цимента така ,че да покрие изцяло пулпата

Поставяте върху цимента ново стерилно памучно тупферче и затваряте със временна заплънка.

Проследявате виталитета на пулпата или завършването на развитието на корена на всеки 3 месеца.

По нататък процедирате според обстоятелствата – завършвате лечението с поставяне на подложка и обтурация или пък провеждате кореново лечение


Апексификация

/стимулиране на формирането на минерализирана бариера в зоната на апекса на постоянен зъб с незавършено кореново развитие и некротизирала пулпа /


Първо посещение

Поставяне на локална анестезия

Оформяне на достъп до пулпната камера и обработка на канала / каналите / на зъба

Запълване на обработения и почистен канал със разтвор на калциево- хидроксиден препарат разтворен във дeстилирана вода за една седмица


Второ посещение

Почистване на калциево – хидроксидния препарат със обилна промивка на канала с натриев хипохлорит

Подсушаване на канала с хартиени щифтове

Забъркване на репаративния цимент

Запълване на горните 3 – 4 мм от канала със цимент посредством щопфане на цимента с подходящ достатъчно тънък инструмент / например тънкия край на амалгамов щопфер /

Поставяне във входа на кореновия канал леко навлажнено с дeстилирана вода памучно тупферче и временна заплънка върху него за 24 часа.


Трето посещение

Назначава се най малко 24 часа след второто посещение !


Премахва се временната заплънка и памучното тупферче

Запълва се кореновия канал с коренопълнежна паста или се прави кондензация със гутаперчови щифтове

При използуване само на коренопълнежна паста окончателната обтурация се поставя след 24 часа.


Приложение при перфорация на бифуркацията на многокоренови зъби


Поставя се локална анестезия

Изолира се работното поле

Промива се обилно със натриев хипохлорит зоната на перфорацията

Обработват се и се запълват кореновите канали на зъба

Поставя се временна вложка за 24 часа за да се втвърди кореновия пълнеж, като се внимава да не остава паста във зоната на перфорацията. Поставя се върху зоната на перфорация тупферче напоено леко със спирт.

Поставя се временна заплънка.

На следващия ден се отстранява временната вложка и тупферчето и се почиства излишната част от коренопълнежната паста във входа на каналите и около перфорацията.

Промиват се с кислородна вода и спирт, подсушават се със стерилни памучни тупферчета пулпната камера и зоната на перфорацията

Забърква се цимента и се нанася върху перфорацията с подходящ инструмент

Поставя се подложка и временна заплънка

Проследявате на рентгенография зъба в следващите 3 месеца и ако няма оплаквания поставяте окончателната обтурация

Проследявате зъба на рентгенография всеки 6 месеца в продължение на 2 години


Лечение на перфорация на корена с хирургична интервенция


Индицирано е когато лечението през самия коренов канал е неуспешно.


Оперативна техника

Отпрепарирайте ламбо за да локализирате мястото на перфорация на корена / фиг 7 /

Направете кавитет с подходяща форма в областта на перфорацията така ,че да се получи добра ретенция на цимента след апликацията му. / фиг 8 /

Спрете локалното кървене и подсушете колкото е възможно със стерилна марля

Смесете и поставете върху перфорацията цимента със стерилен щопфер за амалгама

/ фиг 9 /

Отстранете излишното количество цимент със малка кюрета или екскаватор / не мокрете цимента сега /

Адаптирайте оперативното ламбо обратно и зашийте оперативната рана

Направете веднага контролна рентгенография и после пак на всеки 3 – 6 месеца през следващите 2 години.


Ретроградно запълване при апикална остеотомия


Индицирано при неуспешно лечение през кореновия канал и / или когато не е възможна адекватна обработка на канала с терапевтичен достъп.

Оперативна техника

Отпрепарирайте ламбо и отнемете ако е нужно от костта за да стигнете до апекса на зъба. / фиг 1 /

Отрежете 2 -3 мм от кореновия връх / фиг 2 /

Направете Клас 1 кавитет във апекса на зъба

Спрете локалното кървене и подсушете със стерилна марля.

Разбъркайте цимента и го поставете във направения кавитет с помоща на стерилен амалгамоносач или щопфер / фиг 3 /

Отстранете излишъка от цимента със малка кюрета или екскаватор / не мокрете цимента сега /

Адаптирайте обратно ламбото и зашийте оперативната рана

Направете веднага контролна рентгенография и после пак на всеки 3 – 6 месеца през следващите 2 години.


ВАЖНО

Преди адаптирането на ламбото обратно кръвта от съседната кост и периостеум трябва да покрие изцяло цимента. Контактът със кръвта ускорява втвърдяването на цимента.


Опаковка

Код 820

Кутия за 7 апликации съдържа :

  • шишенце с прах 1 грам, шишенце с дестилирана вода 3 мл , пласмасова лъжичка

Код 821

Кутия за 14 апликации съдържа :

  • шишенце с прах 2 грама, шишенце с дестилирана вода 3 мл , пластмасова лъжичка

Код 822 – цимент бял

Кутия за 7 апликации съдържа :

  • шишенце с прах 1 грам , шишенце с дестилирана вода 3 мл , пластмасова лъжичка


Съхранение : пазете от слънчева светлина и влага

Срок на годност : 3 години след датата на производство

Регистрационен № : 1039450023 ( ANVISA Brazil )

Технически контакт : Д-р Соня Алкантара


Произведено от :

ANGELUS Industria de Produtos Odontologicos Ltda.

CNPJ : 00.257.992 / 0001 – 37

Address :

Rua Goias 2200

Londrina PR 86060 – 250

BRAZIL

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconBioAggregate (Репаративен биокерамичен цимент) Инструкция за употреба
Хидрофилен бял прах съставен от биосъвместими, биокерамични нано частици. Смесен с дестилирана или дейонизирана вода стимулира циментогенезата....

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconИнструкция за употреба
Универсален самоецващ и самоадхезивен композитен дуал цимент под формата на капсули

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconИнструкция за употреба super cem viscous е двойно полимеризиращ композитен цимент, притежаващ рентгеноконтрастност и флуорициращ ефект
След завършено ендодонтско лечение почистваме и оформяме зъба за възтановяване след което избираме подходящия по размер щифт

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconColtosol f инструкции за употреба
Определение coltosol® f e рентгеноконтрастен, химично втвърдяващ се бял. Материал за временно запълване на кавитета. Цинково оксиден...

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconИнструкция за употреба
Удобен за свързване и употреба. Съобразен с актуалните нужди на потребителя. Има няколко режима на работа: бързо сменяне на светлините,...

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconИнструкция за инсталиране и употреба на слънчев модул sm 1
...

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconИнструкция за употреба
Например: за избелване на 10 зъба са необходими- 21 капки водороден прекис + 7 капки втвърдител. Разклатете добре флакона с втвърдителя...

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconИнструкция за употреба
Например: за избелване на 10 зъба са необходими- 21 капки водороден прекис + 7 капки втвърдител. Разклатете добре флакона с втвърдителя...

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconMedisana mtv, Germany Преглед на оперативните елементи
Важна информация! Запазете за бъдещо ползване! Прочетете инструкция за употреба внимателно преди да използвате това устройство, особено...

Mta – angelus репаративен цимент инструкция за употреба iconRelyx temp ne цимент за временно циментиране без евгенол описание на продукта
Указанията за употреба на този продукт трябва да се пазят през времето на приложението му

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом