Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства
ИмеПрограма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер358.21 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://conference2012.ue-varna.bg/programa BG.doc
  1   2   3   4


haИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ПРОГРАМА

на международна научна конференция

ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА10–11 май 2012 г.

Варна

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:


Председател:

Доц. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор „Научно-изследователска дейност”


Членове:

Доц. д-р Слави Генов – декан на „Финансово-счетоводен факултет”

Доц. д-р Данчо Данчев – декан на „Стопански факултет”

Доц. д-р Марин Нешков – декан на факултет „Управление”

Доц. д-р Тодорка Атанасова – декан на факултет „Информатика”

Доц. д-р Стоян Маринов – директор на Колеж по туризъм – Варна

Доц. д-р Светлозар Стефанов

Доц. д-р Теменуга Стойкова

Доц. д-р Мария Станимирова

Доц. д-р Юлиан Василев


НАУЧЕН СЪВЕТ:


Председател:

Доц. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор „Научно-изследователска дейност”


Членове:

Проф. д-р ик.н. Калю Донев

Проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов

Проф. д-р ик.н. Йордан Коев

Проф. д-р Светла Ракаджийска

Проф. д-р Зоя Младенова

Проф. д-р Стефан Вачков

Доц. д-р Румен Калчев


ПРОГРАМА

по дати и часове

10 май 2012 г.

08.00-10.00 ч. - Регистрация на участниците

10.00-11.00 ч. - Първо пленарно заседание

11.00-11.30 ч. - Кафе-пауза

11.30-12.30 ч. - Второ пленарно заседание

12.30-14.00 ч. - Обяд

14.00-16.00 ч. - Доклади и дискусии по секции

16.00-16.30 ч. - Кафе-пауза

16.30-18.00 ч. - Доклади и дискусии по секции

19.00 ч. - Коктейл в комплекс „Ноти“

(Бул. „8-ми Приморски полк” № 54)


11 май 2012 г.

08.30-10.00 ч. - Доклади и дискусии по секции

10.00-11.00 ч. Тържествено събрание по случай 92 години от създаването на ИУ-Варна

11.00-12.30 ч. - Доклади и дискусии по секции

12.30-14.00 ч. - Обяд

14.00-15.30 ч. - Доклади и дискусии по секции

16.00 ч. - Официално закриване на конференциятаРегистрация на участниците

Фоайе пред Аула

Пленарна сесия

Аула

I секция – „Финансовата и дълговата криза – състояние и алтернативи“

446

II секция – „Съвременни бизнеспрактики и антикризисни реакции“

434

III секция – „Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи“

437

IV секция – „Правителствени политики и интеграция“

438

V секция – „Иновации, инвестиции и тенденции за растеж“

433

VI секция – „Състояние и алтернативи в отрасловата и регионалната икономика“

128

VII секция – „Организационно-управленски аспекти и стратегии“

323

VIII секция – „Математически и статистически методи в съвременната икономика“

523

IX секция – „Език и култура“

511

Официално закриване на конференцията

446

Кафе-паузи

Фоайета пред зала 446 и зала 323

Тържествено събрание по случай 92 години от създаването на ИУ-Варна

АулаПРОГРАМА

10 май 2012 г.

08.00-10.00 ч. Регистрация на участниците

Пленарна сесия

10.00-11.00 ч. Първо пленарно заседание

Председател: доц. д-р Веселин Хаджиев

Откриване на конференцията: доц. д-р Веселин Хаджиев, Зам. Ректор по НИД

Приветствие към гостите и участниците в конференцията от Ректора

Първи пленарен доклад: Проф. д-р Митко Димитров

Фактори за развитие на българската икономика


11.00-11.30 ч. Кафе-пауза

11.30-12.30 ч. Второ пленарно заседание

Председател: доц. д-р Веселин Хаджиев

Втори пленарен доклад: Проф. д-р Стефан Вачков

Какво стимулират банките в България – икономическия растеж или стабилната бедност?


Трети пленарен доклад: Проф. дин Димитър Радилов

Нови знания за икономиката в Системата на националните сметки

12.30 -14.00 ч. Обяд

14.00-16.00 ч. Доклади и дискусии по секции

16.00-16.30 ч. Кафе-пауза

16.30-18.00 ч. Доклади и дискусии по секции

19.00 ч. Коктейл в ресторант „Ноти“

(Бул. „8-ми Приморски полк” № 54)

,

Заседания по секции1

10 и 11 май

I секция: „Финансовата и дълговата криза – състояние и алтернативи“, зала 446

10 май

  1. Доклади и дискусии,14.00-16.00 ч.

водещ Проф. д-р Зоя Младенова


Проф. д-р Светослав Любомиров Масларов (НБУ)

Банковата система като фактор за суверенната дългова криза в ЕС


Проф. д-р Милети Христов Младенов

Гл. ас. д-р Ирина Петкова Казанджиева-Йорданова (УНСС)

Банковите основни /core/ депозити в нестабилна финансова среда


Доц. д-р Любомир Борисов Георгиев (ИУ – Варна)

Финансовата криза и моделите на банкиране


Доц. д-р Данчо Христов Петров (ИУ – Варна)

Пазарът на синдикираните заеми – посткризисни проекции


Проф. д.э.н. Кетеван Мамиевна Маршава (Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили)

Мировой экономический кризис и его влияние на развитие экономики Грузии /


Assist. prof. Aleksandar Dusan Kostadinovski, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Optimal regulation of the financial system


Доц. д-р Катя Георгиева Личева (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Проблеми на Финансовата етика


Ass. Prof. Olivera Gorgieva-Trajkovska, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Financial Crisisand Access to Liquidity of Companies  1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Слави Генов


Доц. д-р Искра Христова Балканска (БАН)

Изменения във финансирането на реалния сектор и отражение върху банковата система в ЕС


Доц. д-р Мария Петрова Видолова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти


Ass. Prof. Violeta Madzova PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Can BASEL III prevent future financial crises


Ass. Prof. Biljana Petrevska, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Tourism and Crisis - Past Patterns and Future Challenges


Доц. д-р Божидар Виолинов Божинов

Докт. Павел Георгиев Додов (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

В търсене на корените на глобалната финансова криза: поглед от дистанцията на времето


Гл. ас. д-р Людмил Василев Найденов (ИУ – Варна)

Данъчни приходи на българските общини в условията на рецесия


Гл. ас. д-р Светлана Илиева Герчева (ИУ – Варна)

“Натиска” ли ни ЕС за по-високи екологични данъци


Гл. ас. д-р Димитър Живков Рафаилов (ИУ – Варна)

Алтернативи при избора на референтен лихвен процент


11 май

  1. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Данчо Петров;


Bisera Gjosevska, PhD (University of Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia)

Goran Karanovic, MSc (University of Rijeka, Rijeka, Croatia)

A Tale of Two Countries: Croatia vs. Macedonia on the Road to Financial Stability


Krste Agis Sajnoski, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Inequity as a Cause of Financial and Debt Crisis


Гл. ас. д-р Мария Иванова Нейчева (БСУ)

Влияние на предкризисната среда върху проявлението на световната криза в страните от ЕС


Гл. ас. д-р Весела Григорова Димитрова (ИУ – Варна)

Възможности за управление на държавния дълг на България в условията на Европейската дългова криза


Risto Fotov, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Banking Crises in Emerging Economies and Transition


Гл. ас. д-р Ивайло Михайлов Михайлов (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас)

Трансграничната дейност на банките и финансовата стабилност


Проф д-р Радослав Златанов Цончев

Докторант Стоименка Димитрова Тонова (НБУ)

CDO-тата като една от причините за финансовата криза


Гл. ас. д-р Банчо Тодоров Банов (СУ „Св. Климент Охридски“)

Дълговата криза в западните държави и Гърция – причини и последици  1. Доклади и дискусии, 11.00-12.30 ч.

водещ Доц. д-р Любомир Георгиев


Гл. ас. д-р Александрина Димитрова Панчева (ИУ – Варна)

Устойчивото управление на разходите във финансовите институции


Marija Gogova Samonikov, MSc, Assistant

Elena Nikolova MSc, Assistant (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Historical financial flows compared with the actual financial crisis


Vlatko Paceskoski, Assistant (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Global Crises and Developing Countries: Financial, Environmental, Resource and Food Perspectives


Гл. ас. Людмила Маринова Дончева (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Диагностика и антикризисно управление на фирмения банкрут


Гл. ас. Атанас Георгиев Камеларов (ИУ – Варна)

Рисковото управление в банките – поуки от финансовата криза и визия за бъдещето


Ас. Калин Данчев Калев (ИУ – Варна)

Значение на прозрачността на оповестената информация за финансовия риск във финансовите отчети на банковите институции


Ас. Радослав Петков Къновски (ВСУ „Черноризец Храбър”)

Въздействие на финансовата криза върху спестяванията на домакинствата в България


Ас. Калиопа Николаева Николова-Атанасова (ИУ – Варна)

Задължителните здравноосигурителни вноски – замяна на доход срещу по-нисък финансов риск при заболяване  1. Доклади и дискусии, 14.00-15.30 ч.

водещ Доц. д-р Стоян Киров


Докт. Калоян Пламенов Колев (СУ „Св. Климент Охридски”)

Основни характеристики и специфични особености на гръцката икономика, които доведоха страната до ръба на фалита


Ас. Светослав Велинов Борисов (ИУ – Варна)

Оценка на техническата и административна приложимост на данъка върху сделките с борсово и извънборсово търгуваните инструменти


Ас. Мирена Трифонова Трифонова (ИУ – Варна)

Развитие на пазара на АДСИЦ в България


II секция: „Съвременни бизнеспрактики и антикризисни реакции“, зала 434

10 май

  1. Доклади и дискусии, 14.00-16.00 ч.

водещ Доц. д-р Емилия Спасова;


Доц. д-р Петко Генчев Монев

Красимира Христова Христова (ИУ – Варна)

Усъвършенстване ценообразуването на проучвателната и проектната продукция в Р България въз основа на международни документи и практики


Доц. д-р Росица Недкова Иванова (УНСС)

Анализ на финансовото състояние на предприятието – проблеми и антикризисни решения


Prof. Miroslav Trajan Andonovski, PhD (University „Ss. Kliment Ohridski” – Bitola, Macedonia)

Anti-crisis measures as a factor for improving the business climate in Republic of Macedonia


Доц. д-р Силвия Стоянова Парушева (ИУ – Варна)

Използване на система за управление на взаимоотношенията с клиентите в банките – стратегически подход за управление на бизнеса им


Гл. ас. д-р Стоян Дешев Хадживеличков (ИУ – Варна)

Изграждане на конкурентни предимства чрез формиране на потребителски възприятия за „зелено” качество


Гл. ас. д-р Даниела Александрова Георгиева (ИУ – Варна)

Счетоводният принцип за действащо предприятие в контекста на съвременните икономически условия


Harutyun Gevorgyan, Vahe Abrahamyan,

(Armenian State Agrarian University, Armenia; University of Ruse, Bulgaria)

The Analysis of Activity of Small and Medium Enterprises in Аgrarian Sector in the Republic of Armenia

Доц. д-р Сергей Тодоров Найденов

Гл. ас. Илка Стоянова Йоновска (СА „Д.А.Ценов” – Свищов)

Многофункционалност на горското стопанство - състояние и проблеми


2. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Петко Монев


Доц. д-р Иван Йовчев Йовчев (ИУ – Варна)

За развитието на нормативното регламентиране на антикризисното управление на бизнеса в България


Доц. д-р Емилия Спасова Янакиева (ИУ – Варна)

За ролята на човешкия капитал в антикризисното управление


Проф. д-р Иван Стойков Кънчев

Доц. д-р Албена Тодорова Митева (УНСС)

Възможности за финансиране на социалната дейност на ТПКИ в условията на икономическа криза


Elidiana Besnik Bashi, PhD (University „Aleksander Moisiu” – Durres)

Microfinancing institutions in Albania, part of economy managing in the middle of a European crisis


Гл. ас. д-р Златина Калудова Караджова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас)

Съвременни бизнес практики при подбора на кадри в туризма


Гл.ас. д-р Ваня Иванова Хаджиева (НБУ)

Груповото пазаруване – новата фирмена политика в условията на криза


Ас. Пламен Любомиров Джапаров (ИУ – Варна)

Предизвикателства пред управлението на репутационния риск в банките

  1   2   3   4

Свързани:

Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconНаучни прояви
Международна научна конференция на тема „Европейската интеграция на България – уроци и предизвикателства”, организирана от унсс
Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconДоклади от Международна научна конференция
Проблеми на цвета, оптическите илюзии и дизайна на замаскировъчните десени. Еволюция и тенденции
Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconАнализ на IX международна научна конференция: "Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи"
Деветата международна научна конференция бе посветена на 50-годишнината от приемането на България в юнеско и се проведе на 19 и 20...
Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconПрограма на Деветата международна научна конференция
На 19 май 2006 г от 9 до 18 часа в : зала 13 на фжмк на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”,ул. “Московска” 49
Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconПрограма 23. 04. понеделник, Новата конферентна зала на су
Международна научна конференция „България и Скандинавският север – посоки на опознаването”, посветена на 20-годишнината от създаването...
Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconМеждународна юбилейна научна конференция

Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconПрестижна международна научна конференция за съвременни материали в България

Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconПрограма на научна конференция
Благоевград организират научна конференция на тема: „Националното обединение на България (1941-1944 г.)”. Нейната задача е да се...
Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconПрограм а международна конференция
Международна конференция на университетските библиотеки. // Монитор, 17 ноември, 2008. с. 10
Програма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства iconМария ганева
Международна научна конференция Интегрираната специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, бсу, Бургас
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом