Доклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
ИмеДоклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
Дата на преобразуване02.12.2012
Размер12.21 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/Mezhdunarodni vruzki/Erazym/2009/27_04_2009/2009_11_2_SM EC
До Комисията по акредитация

………………………………………………факултет


ДОКЛАДот доц. …………………………, директор на програма “Администрация и управление”


ОТНОСНО: Акредитиране на курсове на …………………, Ф.№ ………………, студент в програма …………………………………, реализирал студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ в университета в …………….., Италия, факултет …………………..


Курсове, записани в Университета в Болоня, Факултет Политически науки

Пролетен семестър, 200… – 200…..Курс на Университета в Болоня/Форли

Хорариум

Оценка

Да се акредитира като:

НБУ кредити

Оценка

Storia dell’Integrazione Europea

40 ч.

27/30

Избираем.

SOC История на Европейската интеграция

3

Отличен 6

Istituzioni Economiche Europee

40 ч.

24/30

Избираем.

SOC Икономически институции на Европа

3

Мн.добър 5……………………….. 200… г. Подпис:

Свързани:

Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconВ рамките на проекта на Програма фар за у крепване на капацитета за управление на човешки ресурси на българската администрация
Оценките и изводите в подготвения аналитичен доклад са отправна точка за създаване на нов модел за управление на човешките ресурси,...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Васил Василев, доц дтн Евтим Захариев, доц д-р Румен Янков, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Детелина Игнатова, доц д-р Костадин Костадинов,...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Присъстват: чл кор. Ангел Балтов, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Петър Джонджоров,...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" icon1. Решение: фс на Факултета по икономически и социални науки избира доц д-р Георги Борисов Кузманов
Кузманов за академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование Социални, стопански и правни науки; професионално направление...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Васил Василев, доц д-р Румен Янков, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Детелина Игнатова, доц д-р Костадин Костадинов, доц д-р Нина Пешева,...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" icon1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л
Ивайло Симеонов, г-жа Илияна Раева, доц. Иванка Желязкова, доц. Пелагия Терзийска, доц. Красимир Орманджиев, доц. Владимир Владов,...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconЗаседание на Научния съвет на Институт по механика бан
Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Даниел Данчев, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 20. 03. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. А. Кръстева болна, доц. Е. Попов болен, доц. Е. Шойкова – в чужбина, доц. Е. Димитров, доц. П. Карамански, доц. Т....
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова,...
Доклад от доц директор на програма \"Администрация и управление\" iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, доц дн Евтим Захариев, доц дн Васил Кавърджиков, доц д-р Надя...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом