Частен професионален колеж по туризъм „свети мина
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер15.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/konspekti/konspekt_administracia.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ „СВЕТИ МИНА”


УТВЪРДИЛ :

ДИРЕКТОР :

/М.Цветкова/


КОНСПЕКТ По дисциплината „Администрация - ЗИП”

Специалност: ”Мениджмънт в туризма”


1. Същностни характеристики на хотелиерството,професионален опит и личностен профил на администратора в хотелиерството.

2. Технологично оборудване в хотелиерството.

3. Технологичен цикъл в хотелиерството – същност на технологичния цикъл.Структура на технологичния цикъл.

4. Графици на работното време в хотелиерството – графици на работното време във фронт - офиса, графици на работното време на камериерския персонал, графици на работното време на техническия и спомагателен персонал.

5. Технология на обслужване в преден офис/фронт – офис /

6. Резервационни технологии в хотелиерството.

7. Технология и организиране на продажби.

8. Технология на приемането в средствата за подслон.

9. Технология на приемането на индивидуални туристи.

10. Технология на приемането на групови туристи.

11. Технология на приемането на ВИП гости.

12. Технология на приемането на туристи инвалиди.

13. Технология на настаняване в средствата за подслон.

14. Технология на настаняване с резерваци.

15. Технология при трансферно настаняване.

16. Технология на настаняване по видове средствата за подслон.

17. Технология по напускане /изпращане / на гостите.

18. Комуникации на рецепцията с гостите и другите звена от хотела.

19. Технология на камериерското обслужване.

20. Организация, управление и мотивация на персонала в хотелиерските заведения.

21. Договорни отношения и разчетни операции в хотелиерството.

22. Компютърни технологии във фронт – офиса.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


1.

2. Изготвили: Д. Тодоров . . . . . . . .

А. Дякова . . . . . . . . .

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина

Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Технология и организация на предварителната обработка на суровините и производство на пф
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Персонал/ кадри/ в хотелиерството 44. Технология и организация на хотелиерското обслужване
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Фирмата като основна микро-единица в пазарната икономика – общи организационни принципи
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Разходи, свързани със стопанската дейност – същност, значение, видове и пътища за намаляването им
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Бланчард Кенет, Онкен Уилям Младши, Бъроус Хъл, Мениджърът и маймунката, Изд. “Атлантис”, София, 1991
Частен професионален колеж по туризъм „свети мина iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Компоненти на природните-туристически ресурси релеф,климат,повърхнина,води, биогенни ресурси
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом