Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: "Да променим поведението си към околната среда"
ИмеПрограма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: "Да променим поведението си към околната среда"
страница1/2
Дата на преобразуване01.12.2012
Размер272.39 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda/5june03.doc
  1   2
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


ПРОГРАМА

С прояви,посветени на 5 юни- Световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия


Мото: “Да променим поведението си към околната среда”
28.05.2003г.


РИОСВ Стара Загора


ЕЖЕДНЕВНИ ПРОЯВИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА:


09.30 – 17 часа - Представяне на дейностите и комплекса от природозащитни проекти в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове в град Стара Загора към Сдружение “Зелени Балкани”09.30 – 17 часа - Представяне на Природен парк “Сините камъни”, изложба посветена на парковете в България в Посетителски център в град Сливен.


7.30 – 12.30 – “Екоминути” – ученически предавания за екология, които се

излъчват по училищната радиомрежа./ от учениците в Техникум по химически и биотехнологии в град Сливен/.

Национално турне на Детската театрално-куклена студия “ПАКОСТНИК” при читалище “Зора” гр. Сливен със спектакъла “Живата река”.


09.30 – 16.00 часа – Дни на отворени врати в Градска пречиствателна станция за отпадни води в град Сливен.


10.30 – 17.00 часа – Представяне на биологичното разнообразие в резервати “Балабана” и “Долна Топчия” в град Елхово.


Тел. за контакти в РИОСВ: 042/602447

РИОСВ Русе10.00 Мюзикъл "Вълкът и седемте козлета" - екологична приказка, представена от ЦДГ "Червена шапчица" в операта.

Тел. за контакти в РИОСВ 082/82 07 71


ДНП “Рила”


Тържество по повод 28 май – ден на парковете в България в КК “Паничище”


Тел за контакти в ДНП”Рила”: 048/862106


1 юни


РИОСВ Русе


10.00 часа Почистване на района около акостиралия кораб "Балканска принцеса" и разходка с кораба.


11.00 Рисунка на асфалт на тема: "Да съхраним природата"

Тел. за контакти в РИОСВ Русе: 082/820771


2 юни


РИОСВ Благоевград

БД Благоевград


09.00 часа -Семинар на тема: “Програми за устойчиво развитие”- представяне на идеята за устойчиво развитие, чрез обмяна на информация и знания.


Тел. за контакти в РИОСВ Благоевград:073/85161

Тел. за контакти в БД :073/82992


РИОСВ Бургас


Посещение на Укритието за наблюдение на птици в ПР “Атанасовско езеро” от Бургаски училища, изнасяне на лекция за биологичното разнообразие в района и наблюдения на птиците в резервата, съвместно с представител на проект “Бургаски влажни зони” към БШПОБ.;


Тел. за контакти в РИОСВ Бургас:056/813207


РИОСВ Варна

БД Варна


Участие на експерти от РИОСВ- Варна в открити уроци по Екология- съвместно с Регионалните инспекторати по образованието- гр.Варна и Добрич.


Изложба на ученическо творчество на тема “Да променим поведението си към околната среда”- във фоайето на РИОСВ Варна / 2 юни до 8 юни /.


Организиране на конкурси на тема “Да изрисуваме контейнер”- съвместно с общините на територията на област Варна и Добрич /2 юни до 8 юни/.


Изготвяне и отпечатване на информационна диплянка за РИОСВ- Варна.


Тел. за контакти в РИОСВ Варна : 052/634581

Тел. за контакти в БД Варна:052/631447РИОСВ Велико Търново


10.00 часа Работна среща с еколози, областни управители, НПО и ХЕИ на тема:”Природата – наш дом и ресурс за устойчиво развитие и здравословен начин на живот” в информационния център на РИОСВ.

Състезания с въпроси на тема “Да пазим нашата природа” между училищата във Велико Търново: ОУ “Д.Благоев”, ОУ “ Бачо Киро”, ОУ “ П. Евтимий”, ОУ “Хр. Ботев”, СОУ “ Вела Благоева”, СОУ “ Вл. Комаров”.


Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново:062/620351


РИОСВ Враца


Рисуване върху асфалт на тема “ВОДАТА – извор на живот”.


Тел. за контакти в РИОСВ Враца:092/24761


РИОСВ Монтана


Oбщина Белоградчик


02 – 06 юни – Изложба на природозащитни стикери и плакати на тема ” Земята – дом за всички”


Тел. за контакти в РИОСВ Монтана:096/300960


РИОСВ Пазарджик


2-8 юни

Провеждане на мероприятия във всички училища в Пазарджишка област – почистване на училищни паркове, организиране на изложби на рисунки, рисунки на асфалт, викторини, семинари на екологична тема, екопоходи, грижи за залесените дървета през изминалите две кампании, провеждане на практикуми по околната среда, участия в почистане на населените места, почистване от отпадъци и почистване на зелени площи.


Тел. за контакти в РИОСВ Пазарджик:034/444389


РИОСВ Плевен


Организиране на изложба от служители на РИОСВ- Плевен по повод Световния ден на околната среда.


Тел. за контакти в РИОСВ Плевен:064/801768


РИОСВ Пловдив

БД Пловдив


10.00часа Организиране на “Кръгла маса “ с представители на държавни и общински институции, учебни заведения, научни институти и неправителствени организации, работещи в сферата на опазване на околната среда на тема: “Устойчиво потребление и производство. Екологията като част от нашия бит и култура” в Дома на техниката, гр. Пловдив.


Тел. за контакти в РИОСВ Пловдив: 032/270190

Тел. за контакти в БД Пловдив:032/628063


РИОСВ Русе


10.00часа Дискусия на тема "Въвеждане в производството на екологично чиста продукция"в заседателната зала на РИОСВ Русе. Лектор - Пенка Момчилова доктор на селскостопанските науки.

14.00 часа Откриване на фотоизложба с фотоси на Мина Букурова - МГ "Баба Тонка"в заседателната зала на РИОСВ-Русе. Изработка на икебана от ученици от екоклубовете, еколози, журналисти и общинари.

Община Бяла


Откриване на "Зелената седмица" - беседи сред учениците в часа на класа.


Община Борово


СОУ”Св.Кл.Охридски”


09.00 часа Спортен празник


09.00 часа Конкурс за рисунка на асфалт


09.00 часа Преглед по Безопасност на движението – състезания с колела –.


Обявяване на конкурс за есе.


с.Обретеник


Основно училище

2-6 Юни


Изработване на хербарий от сухи цветя VI – VIII клас.


Поход до Великината пещера до с.Обретеник – 13,00 часа.


с.Г.Обланово


Основно училище

10.00 часа Изложба от рисунки “Моето селище чисто и приветливо” –

11.00 часа Рисунка на асфалт

с.Батин


Основно училище

14.00 часа Почистване на училищния двор .

Община Сливо поле


Откриване дните посветени на "Зелената седмица" - беседи сред учениците в часа на класа.

Община Лозница


Изработване на екотабла и направа на екокът в СОУ "Христо Ботев" гр. Лозница, ОУ "Виделина" село Сейдол и ОУ "Христо Ботев" село Гороцвет.

Разпространяване на плакати и брошури.

Община Цар Калоян


Почистване на замърсени терени в населените места.

Община Кайнарджа


Рисунка върху асфалт под надслова "Аз и природата".

Община Разград


Обявяване на конкурс за рисунка, карикатура, стихотворение и есе под надслов “ Земята – екорай “ – ПГХТБТ “М. Кюри” гр. Разград


Кръгла маса на тема “ Зеленото богатство на планетата” – ЦУТНТ гр. Разград


Изработване на екотабла и екокътове – СОУ”Хр. Ботев” гр. Лозница, НУ”В. Левски” гр. Лозница, ОУ – с. Сейдол, ОУ – с. Гороцвет


Община Дулово


2 - 6 юни


Училищни спортно-туристически празници и излети сред природата.


Почистване на училищните дворове, районите около тях и архитектурните паметници в града и общината.


Организиране на изложби на цвета по училищата.


Изготвяне на екотабла и оформяне на кътове с подходящи материали.

Монтиране на къщички за птици.

Монтиране на кошчета за отпадъци

Ревю с екоматериали.


Кръгла маса /дискусия/ на тема "Бъдещето на града и неговото благоустрояване"


Тел. за контакти в РИОСВ Русе:082/820771

РИОСВ Стара Загора
09 часа – Експониране и представяне на Интернет страницата на РИОСВ Стара Загора – качествено нов дизаин, оформление и съдържание. Представяне на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, принципите на изграждане на националната екологична мрежа и елементите и в Старозагорска, Сливенска и Ямблска област.


09.30 часа - Заседание на общинската комисията и награждаване на победителите в конкурса за проект за рисунки върху контейнерите за събиране на битовите отпадъци, стопанивани от фирма “Сорико” в Община Нова Загора.


09.30 - Начало на реализацията на проект, номиниран от МОСВ в рамките на конкурса “Пролет 2003 г.”за почистване, озеленяване и естетическо оформление на бреговата ивица на язовир “Коприинка”. Работата ще продължи през цялата седмица.Тел. за контакти в РИОСВ Стара Загора:042/602447


РИОСВ Смолян


Уроци по екология за най – малките: представяне на достъпна информация за опазване на околната среда на деца от Детски градини и подготвяне на изложби от природни материали и рисунки направени от децата.


Тел. за контакти в РИОСВ Смолян:0301/62764


РИОСВ Хасково


10.00 часа Откриване на седмицата с пресконференция .


11.00 часа Откриване на плакатна изложба с природозащитна тематика


2-5 юни Стартиране на проекти за почистване на замърсени с отпадъци речни течения,градски и крайградски, зелени зони, паркове, гдадини.

Стартиране на кампанията “Да изрисуваме контейнер”

Провеждане на общообразователни екочасове в училища и детски градини.

Организиране на забавни игри- викторини с природозащитна тема /с награден фонд/ по “Дарик-радио”-Хасково


Тел. за контакти в РИОСВ Хасково: 038/664608


3 юни


РИОСВ Благоевград

БД Благоевград


10.00 часа –Поставяне на табели с цел обознаване на резерват “Соколата”.Провеждане на еко-беседи с ученици от с.Игралище,общ. Струмяни.


10.00 часа –Поставяне на табели с цел обозначаване на резерват “Конгура”.Провеждане на еко-беседи с ученици със специфични образователни потребности от Помощно училище “Св.Св.Кирил и Методий”, град Петрич.


10.00 часа –Поставяне на табели с цел обозначаване на резерват “Али ботуш”. Провеждане на еко-беседи -деца от Детски дневен център за социална и духовна интеграция “Приятели” с. Петрово, общ. Сандански, работещ с Дом за социални услуги за деца с физически и

09.00 часа -Семинар на тема: “Програми за устойчиво развитие”- представяне на идеята за устойчиво развитие, чрез обмяна на информация и знания.


Тел. за контакти в РИОСВ Благоевград:073/85161

Тел. за контакти в БД:073/82992


РИОСВ Велико Търново


10.00 часа Кръгла маса с учителите по биология, география и химия от региона на тема: “Да променим поведението на подрастващите- да пазим природата-екологично образование в съвременни реалности” в информационния център на РИОСВ, организирано съвместно с РИО на МОН гр. Велико Търново.


Тел. за контакти в РИОСВ Велико Търново:062/620351


РИОСВ Враца


Откриване на опознавателен маршрут “Воеводин дол – Скакля” в резерват “Врачански карст”.

Организатор: РИОСВ


Тел. за контакти в РИОСВ Враца:092/24761

  1   2

Свързани:

Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconПрограма с водещите прояви посветени на 5 юни Световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия мото "Да променим поведението си към околната среда"
Програма с водещите прояви посветени на 5 юни Световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската...
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconПрограм а с водещите прояви на Националната кампания по повод 5 юни Световния ден на околната среда и Зелената седмица под егидата на Европейската комисия
Търсят се живи или мъртви морета и океани” мото на Световния ден на околната среда, обявено от Програмата на ООН за околна среда
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconИнициативи на мосв в страната, посветени на 5 юни Световен ден на околната среда
Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България; Елена Остариз, представител на Секретариата...
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconДа си зелен не е само отговорност
Министерство на околната среда и водите присъди благодарствени призове към бизнеса в рамките на Национална кампания „Зелена България”,...
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconСветовен ден на околната среда
Отбелязването на този ден започва през 1972 г., за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието...
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconНа изявените участници риосв  връчи дипломи
На 5 юни риосв-шумен отбеляза  Международния ден за опазване на околната среда с програма, насочена най-вече към децата и учениците....
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconОколна среда: в Брюксел започва „Зелена седмица
Европейските бизнес награди за околната среда, които поощряват новаторските фирми, успешно съчетаващи иновации, конкурентоспособност...
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" icon5 юни Световен ден на околната среда Български деца са отличени от Европейската комисия в Международния детски конкурс за рисунки и видеофилми, посветен на 5 юни 2006 г
Еселина Мирева, Панка Мирева и Надежда Илиева от училище “Атанас Далчев” са носители на една от трите награди в раздела за видеофилми...
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconИнициативи по повод 5-ти юни Световен ден на околната среда
Пазарджик и за разделното сметосъбиране. Доброто сътрудничество между риосв интерната в гр. Ракитово продължава след почистването...
Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия Мото: \"Да променим поведението си към околната среда\" iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом