Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Дата на преобразуване01.12.2012
Размер32.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad Izlushvane na MZ za redki bolesti po t.1 ot Reshenieto


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д


на Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване на Минситерство на здравеопазването във връзка с т. 1 от Решение на Комисията по здравеопазването гласувано на 13 март 2008 г. относно лечението на хора с редки болести


На свое редовно заседание, проведено на 27 март 2008 г. Комисията по здравеопазването изслуша Министерството на здравеопазването във връзка с точка 1 от Решение на комисията от 13 март 2008 г. относно програма за движението на информацията и документите по организационни административни въпроси за обслужване на хората с редки болести, както и по какъв начин министерството възнамерява да облекчи всички процедури по движение на пациента през лечебното заведение до министерството и в обратна посока.


На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов, директорът на Дирекция „Национална здравна политика” в Министерство на здравеопазването д-р Светлана Спасова, председателят на Национален алианс на хора с редки болести г-н Владимир Томов, ръководителят на Информационния център за редки болести и лекарства сираци доц. Румен Стефанов, представители на съсловните организации в здравеопазването, експерти на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.


Председателят, доц. Борислав Китов, предостави думата на д-р Емил Райнов, който от своя страна д-р Светлана Спасова да представи подготвената информация. Тя поясни, че министерството през изминалите две седмица се опитва да намери варианти за промяна в Наредба № 34 с цел разширяване на списъка от медикаменти за лечение на хора с редки болести. Основният проблем при евентуални промени в наредбата е фактът, че Министерство на здравеопазването не разполага с допълнителни средства за закупуване на лекарства извън определените към момента. Д-р Спасова допълни, че във връзка с проведената дискусия в Комисия по здравеопазването и гласуваното решение, на 31 март 2008 г. /понеделник/, министър Гайдарски свиква работна среща с всички водещи специалисти в сферата на редките болести с цел по-бързо решаване на няколко основни проблема, а именно определяне на заболяванията, които ще бъдат водени като редки и лекарствените продукти, които следва да бъдат закупувани за лечението на тези болести, както и необходимите количества. Тя поясни, че представители на Националния алианс на хора с редки болести също биха могли да присъстват на тази среща.


В хода на проведената дискусия членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните мнения и становища:


  • Предоставената днес от Министерство на здравеопазването информация е просто едно преповтаряне на казаното преди две седмици и не съдържа елементите, които са заложени в Решението на Комисията от 13 март 2008 г. Това, което трябваше да се представи на настоящето заседание е механизми за облекчаване на бюрократичните процедури по отношение предоставянето на лекарства на хора с редки болести и улесняване движението на пациентите в системата;

  • На днешното заседание министерството трябваше да представи предложения за промени в действащото законодателство или подзаконовите нормативни актове, които евентуално представляват пречка за доставката на лекарства за определени редки заболявания и да бъде обсъдено с какво комисията като законодателен орган би могла да помогне за по-бързото решаване на проблемите в тази насока;

  • Необходимa e ясна визия и работеща национална програма за редките болести, да се създаде регистър на пациентите в страната и на базата на тези данни да се изготвят реални финансови разчети за подсигуряване адекватното лечение на всеки един пациент.


Въз основа на проведеното обсъждане и с оглед предстоящата среща в Министерство на здравеопазването по проблемите на хората с редки болести членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около следното


РЕШЕНИЕ:


След провеждане на срещата на 31 март 2008 г. между министър Гайдарски, специалистите в областта на редките болести и Националния алианс на хора с редки болести, членовете на Комисията по здравеопазването да бъде уведомена относно дискутираните въпроси, взети решения и последващите стъпки от страна на министерството в областта на редките болести и съществуващите проблеми.


Председател на

комисия по здравеопазването:

/Доц. д-р борислав китов/


Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 12. 07. 2007 г. Комисията по здравеопазването разгледа законопроекта за изменение и допълнение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-67, внесен от Антония Стефанова Първанова и Радослав...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом