Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
ИмеБизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
страница9/13
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.tetradka.bg/files/files/1332770949-d-advdoc.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Планови резултативни показатели

  1. Показатели

   2011 г.

   2012 г.

   2013 г.

   1.1

   Възвръщаемост на инвестициите

   0,17

   0,20

   0,23

   1.2

   Дял на паричния поток

   21,47%

   22,96%

   24,04%

   1.3

   Възвръщаемост на оборота

   22,30%

   25,90%

   29,50%

   1.4

   Квота на собствения капитал

   60%

   72,80%

   85,60%

   1.5

   Степен на задлъжнялост

   66,40%

   37,20%

   8,00%

   1.6

   Ниво на ликвидност

   1,62

   2,78

   3,94

   1.7

   Ниво на покритие на ДА

   2,84

   4,07

   5,30%

   1.8

   Интензивност на материални разходи

   9,33%

   9,30%

   9,27%

   1.9

   Интензивност на трудови разходи

   48,92%

   48,95%

   48,98%

   1.10

   Интензивност на управленски разходи

   11,70%

   10,60%

   10,50%

   1.11

   Интензивност на амортизационни разходи

   8,37%

   7,32%

   6,27%
   

2011 г. = 166 ÷ 984 = 0,17, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Показателя за финансовата ефективност – възвръщаемост на инвестициите отчита нарастване, което се дължи както на увеличението на чистата печалба, така и на общата стойност на капитала.

  1. 

2011 г. = (236 ÷ 1099) х 100 = 21,47% , по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Делът на паричния поток се е покачил, което е в резултат от нарастване на оборота на дружеството.

  1. 

2011 г = (246 ÷ 1099) х 100 = 22,30%, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Стойността на показателя търговска ефективност се е увеличил, което се дължи на увеличението на печалбата преди лихви и данъци и на увеличения оборот.

  1. 

2011 г. = (591 ÷ 984) х 100 = 60,00%, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Квотата на СК на дружеството се е повишала, това повишение показва ,че фирмата е подобрила положението си спрямо предходните година.

  1. 

2011 г. = (393 ÷ 591) х 100 = 66,4%, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Показателя за задлъжнялост отчита благоприятен спад за „Д Адвъртайзинг“ ООД, което се дължи на намаляване на стойността на чуждия капитал в дружеството и увеличаване стойността на собствения капитал.

  1. 

2011 г. = 638 ÷ 393 = 1,62, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Ликвидността на фирмата се е покачила, това покачване е положителен резултат на дружеството.

  1. 

2011 г. = 984 ÷ 346 = 2,84, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Показателят за ниво но покритие на дълготрайните активи се е увеличил, което се дължи на факта, че значително е намаляла сумата на ДА на дружеството.

  1. 

2011 г. = (78 ÷ 836) х 100 = 9,33%, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

При интензивността на материалните разходи се наблюдава намаление.

  1. 

2011 г. = (409 ÷ 836) х 100 = 48,92%, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Наблюдават се относително постоянни стойности през трите години.

  1. 

2011 г. = (98 ÷ 836) х 100 = 11,7, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

Интензивността на управленските разходи бележи лек спад, дължащ се на факта, че управленските разходи са се увеличили в по-малка степен от Общите производствени разходи.

  1. 

2011 г. = (70 ÷ 836) х 100 = 8,37%, по аналогичен начин се получава за 2012 и 2013 г.

При интензивността на Амортизационните разходи се отчита намаление, което се дължи на нарастване на общо производствените разходи за всяка една от годините.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconИзбор на рекламна агенция
Възможностите пред вас са две: да работите в компания или да подхванете свой бизнес. Има и трета – да заживеете като рентиери, което...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconОферт а
Институтът по индустриални отношения и мениджмънт „оком” в съдружие с Агенция за професионално развитие и адаптация – оод и Агенция...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconЗапознаване с бизнес климата в Китай
Бон Марин Агенция оод е фирма с утвърдена репутация в сферата на транспортните услуги
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на фирма „вело - оод
Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconВъзлагателно писмо
С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на рекламна агенция
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconШифър догово р
Рекламна агенция: регистрирана по ф д.№ Сгс със седалище и адрес на управление еин №
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом