Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
ИмеБизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
страница8/13
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.tetradka.bg/files/files/1332770949-d-advdoc.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

V. Ресурси

Човешки ресурси


В дружеството работят високо квалифицирани специалисти. Те са хора с отлични професионални резултати, работещи в следните отдели: Ръководство, Маркетинг, Счетоводство, Продажби, Изпълнители.

Персонала във фирмата ще се състои от – ръководни кадри, специалисти, помощен персонал, който наброява 34 души на възраст от 24 годишна възраст до 55 годишна възраст. Техните доказани професионални качества гарантират доброто развитие на дружеството.

Условията на работа в предприятието са в съответствие с нормативните изисквания по Кодекса на труда, РИОКОЗ и всички други органи, третиращи безопасността на труда. Осигурени са помещения за отдих, съблекалня с гардероб, баня с топла вода, санитарни възли. Осигурен е служебен превоз от местоживеене до месторабота.

С работната сила е сключен колективен трудов договор, който е в съответствие с действащите в бранша принципи на социално партньорство. Към него са утвърдени следните вътрешно – фирмени актове: Правилник за вътрешнофирмения трудов ред; Система за мотивация и развитие на персонала; Правила за управление на работната заплата; Програма за социално развитие и квалификация на персонала.

VІ. Финансови разчети за бизнес инвестицията


Финансовият анализ на дружеството е направен въз основа на счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи.

Начин на финансиране


Бизнес идеята ще се осъществи от трима млади хора – Дияна Кутлева, Денислав Каракашев и Добромир Господинов. Те се познават още от гимназията – и тримата са учили във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“. Това означава ще те се познават 14-годишни и през това време те са изградили отношение на пълно доверие и вяра във възможностите на другия. Те имат за цел да не търсят външно финансиране при започване на бизнесът, но в последствие осъзнават, че може да се наложи теглена на банков заем или търсене на нови, чужди инвестиции.

През 2006 година и тримата са завършили своето обучение – степен „Бакалавър“ в Икономически университет – Виена (Дияна Кутлева) и Технически университет – Варна (Денислав Каракашев и Добромир Господинов). По време на своето обучение Дияна Кутлева е работила и така е спестила около 50000 € (97500 лв.) През 2007 г. Добромир Господинов и Денислав Каракашев отиват работят в САЩ. Там всеки един от тях спестява 50 000 лева. За да достигнат размера на своята дялова вноска Добромир продава наследствени имоти с обща цена 113000 лв. Денислав прави същото, но продава наследствен мезонет във Варна, както и наследствен имот с обща стойност 113000 лв. Дияна Кутлева дава производствената база на фирмата, намираща се в кв. Виница, ул. „Цар Борис ІІІ“, №49. Цената на производствената база е оценена на 65500 лв. Тримата съдружника смятат да теглят краткосрочен кредит (за една година) за 131000 лв. от ОББ с лихва 6,85%, но за първите 6 месеца няма да се плащат задълженията по главницата. Така общо съдружниците притежават капитал от 600000 лева.

Всеки съдружник има равна дялова вноска по 193000 лв.


Планови първични показатели


В хил. лв.

таблица 3Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

І.

Оборот

1099

1298

1497

ІІ.

Производствени разходи

836

956

1076

1.

Материални разходи

78

89

100

2.

Трудови разходи

409

468

567

3.

Амортизации

70

70

70

4.

Управленски разходи

98

102

106

ІІІ.

Печалба

166

228

290

ІV.

Дълготрайни активи

356

276

206

1.

ДМА

351

271

201

2.

НДА

3

3

3

3.

ФДА

2

2

2

V.

Краткотрайни активи

638

848

1058

1.

Стоки

250

390

530

2.

Вземания

261

334

407

3.

Парични средства

123

122

121

VІ.

Собствен капитал

600

819

1047

VІІ.

Заеми

131

1.

Краткосрочни заеми

131

VІІІ.

Задължения

390

303

217

ІХ.

Разходи за лихви

20

Х.

Данъци

87

118

149
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconИзбор на рекламна агенция
Възможностите пред вас са две: да работите в компания или да подхванете свой бизнес. Има и трета – да заживеете като рентиери, което...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconОферт а
Институтът по индустриални отношения и мениджмънт „оком” в съдружие с Агенция за професионално развитие и адаптация – оод и Агенция...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconЗапознаване с бизнес климата в Китай
Бон Марин Агенция оод е фирма с утвърдена репутация в сферата на транспортните услуги
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на фирма „вело - оод
Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconВъзлагателно писмо
С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на рекламна агенция
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconШифър догово р
Рекламна агенция: регистрирана по ф д.№ Сгс със седалище и адрес на управление еин №
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом