Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
ИмеБизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
страница12/13
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.tetradka.bg/files/files/1332770949-d-advdoc.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Прогнозен счетоводен баланс


таблица 10

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в хил. лв.)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

а

1

2

3

а

1

2

3

А. Записан, но невнесен капитал

 

 

 

А. Собствен капитал

 

 

 

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

 

 

 

I. Записан капитал

600

819

1047

I. Нематериални активи

3

3

3

II. Премии от емисии

 

 

 

II. Дълготрайни материални активи

351

271

201

III. Резерв от последващи оценки

 

 

 

III. Дългосрочни финансови активи

2

2

2

IV. Резерви

 

 

 

IV. Отсрочени данъци

 

 

 

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

 

 

 

Общо за раздел Б:

346

276

206

VI. Текуща печалба (загуба)

 

 

 

В. Текущи (краткотрайни) активи

 

 

 

Общо за раздел А:

600

819

1047

I. Материални запаси

250

390

530

Б. Провизии и сходни задължения

 

 

 

II. Вземания, в т.ч.:

261

334

407

В. Задължения, в т.ч.:

390

303

217

над 1 година

 

 

 

до 1 година

390

303

217

III. Инвестиции

 

 

 

над 1 година

 

 

 

IV. Парични средства

123

122

121
 

 

 

Общо за раздел В:

634

846

1058
 

 

 

Г. Разходи за бъдещи периоди

 

 

 

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

 

 

 

СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)

990

1122

1264

СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)

990

1122

12641   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconИзбор на рекламна агенция
Възможностите пред вас са две: да работите в компания или да подхванете свой бизнес. Има и трета – да заживеете като рентиери, което...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconОферт а
Институтът по индустриални отношения и мениджмънт „оком” в съдружие с Агенция за професионално развитие и адаптация – оод и Агенция...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconЗапознаване с бизнес климата в Китай
Бон Марин Агенция оод е фирма с утвърдена репутация в сферата на транспортните услуги
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на фирма „вело - оод
Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconВъзлагателно писмо
С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на рекламна агенция
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconШифър догово р
Рекламна агенция: регистрирана по ф д.№ Сгс със седалище и адрес на управление еин №
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом