Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
ИмеЙончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
страница3/3
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер349.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3849/196641212531911495.doc
1   2   3
В. Петкова, А. Тонева, П. Костадинова, С. Стефанова, Й. Пеловски, И. Домбалов, Влияние на механохимичната активация при фазообразуването в системата природен фосфат – амониев сулфат, Х Юбилейна сесия “Трибология и интердисциплинност”, Сб.статии КОНТАКТ 2002, 28-30.10.2002, 110 -119

(290). В. Петкова, П. Костадинова, В. Стоянов, А. Тонева, Й. Пеловски, И. Домбалов, Възможности за твърдофазен синтез в системата туниски фосфорит – амониев сулфат при механохимична активация, Х Юбилейна сесия “Трибология и интердисциплинност”, Сб.статии КОНТАКТ 2002, 28-30.10.2002, 138 – 145

(291). В. Петкова, А. Тонева, П. Костадинова, Й. Пеловски, И. Домбалов, Изследване на термичното поведение на трибоактивирани смеси от туниски фосфорит и амониев сулфат, Х Юбилейна сесия “Трибология и интердисциплинност”, Сб.статии КОНТАКТ 2002, 28-30.10.2002, 120 – 127

(292). Й. Пеловски, В. Петкова, П. Костадинова, В. Стоянов, И. Домбалов, Влияние на условията на трибоактивацията върху твърдофазния синтез в системата природен фосфат и амониев сулфат, Х Юбилейна сесия “Трибология и интердисциплинност”, Сб.статии КОНТАКТ 2002, 28-30.10.2002, 128 – 137

(293). Y.Pelovski, SILAQ Contribution to the Process of Phasing Out Leaded Petrol, MOEW-REC, Sofia, 2003

(294). E. Sokolovski, B.Zdravkov, Iv. Dombalov, Y. Pelovski, Transfer and Degradation of some Persistent Organic Pollutants (POPs) in Water Systems in Bulgaria, Seminar of the Balkan Environmental Association (B.EN.A), Environmental professions needs and perspectives, 18 - 22 November, 2003, Constanta, Romania, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.5, No1, p.16 - 23, 2004

(295). E. Sokolovski, V. Hristova, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, Pesticides Degradation and Transfer in the Soil Systems, Seminar of the Balkan Environmental Association (B.EN.A), Environmental professions needs and perspectives, 18 - 22 November, 2003, Constanta, Romania, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.5, No1, p.29 - 35, 2004

(296). E. Sokolovski, B. Zdravkov, Iv. Dombalov, Y. Pelovski, Emissions of Persistent Organic Pollutions (POPs) and their Influence over Human Health and Environment, Seminar of the Balkan Environmental Association (B.EN.A), Medical Ecology and Human Health Protection, 18 - 22 December, 2003, Bitola, Macedonia; Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol 6, № 3, (2005), 609-616

(297). E. Sokolovski, Iv. Dombalov, Y. Pelovski, Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Transformer’s and Capacitor’s Oils and Their Influence Over Human Health and Environment, Seminar of the Balkan Environmental Association (B.EN.A), Medical Ecology and Human Health Protection, 18 - 22 December, 2003, Bitola, Macedonia; Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol 6, № 3, (2005), 617-623

(298). Ek. Todorova, Iv. Dombalov, Y. Pelovsky, Possibilities for improvement of air quality in the region of Silistra - Kalarash, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 2, №3, 2001, 653-661

(299). Y. Pelovsky, Iv. Dombalov, Ek. Todorova, Methods for cleaning industrial odor pollution in “Kristalchimia”-JSC, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.4, №3, 2003, 577-586

(300). B. Zdravkov, L.Pavlova, Y. Pelovsky, Possibilities for Utilization of Municipal Solid Wates Ashes in the Production of Buiding Ceramics, Journal of UCTM, Sofia, vol. XXXVIII, 2, (2003), 585-590

(301). V. Ivanova, Y. Pelovsky, S. Stoyanov, Optimization of the Composition of Complex Mixtures for Recultivation and Fertilization, Journal of UCTM, Sofia, vol. 39, 3, (2004), 335-342

(302). V.Petkova, Y. Pelovski, Thermal and Structure Analysiss of FeSO4.H2O-BaO2 Mixtures, J. of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.72, 2003, 981-989

(303). Y.Pelovski, V. Petkova, I. Dombalov, Thermal Analysiss of Mechanoactivated Mixtures of Tunisia Phosphorite and Ammonium Sulfate, J. of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.72, 2003, 967-980.

(304). V.Ivanova, V. Petkova, Y.Pelovski, Thermal Analysiss of New Soil Sorption Regulators, J. of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.74, 2003, 387-394.

(305). V. Petkova, Y. Pelovski, I. Dombalov, K.Tonsuaadu, Thermochemical Investigations of Natural Phosphate with Ammonium Sulphate Additive, 13-th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, JTAC, 12-19 September, 2004, Chia Laguna, JTAC, Vol. 80 (2005), 701-708

(306). V. Petkova1, Y. Pelovski2, I. Dombalov2, P. Kostadinova2, INFLUENCE OF TRIBOACTIVATION CONDITIONS ON THE SYNTHESIS IN NATURAL PHOSPHATE-AMMONIUM SULFATE SYSTEM, 13-th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, JTAC, 12-19 September, 2004, Chia Laguna,; JTAC, Vol. 80 (2005), 728-736

(307). V.Ivanova, Y.Pelovski, PLANT GROWTH EXPERIMENTS FOR AGRICULTURAL APPLICATION OF AMMONIUM SULPHATE FROM DESULPHURIZATION UNIT, J. of Envir. Protection and Ecology, № 4, (2006).

(308). V.Ivanova, V.Petkova, Y.Pelovski, Properties of Ammonium Sulphate from Maritsa East TPP e-beam desulfurization Unit, J. of Envir. Protection and Ecology, Vol 6, № 4, (2005), 858-865.

(309). B. Zdravkov, V.Ivanova, Y.Pelovski, Utilisation of FGD Gypsum and Ashes from Thermal Powwer Stations as Soil Conditioner, J. of Envir. Protection and Ecology, Vol 6, № 4, (2005), 873-878.

(310). B. Zdravkov, Y. Pelovski, Extruded Building Materials from FGD Gypsum, J. of Envir. Protection and Ecology, Vol. 7, № 1, (2006), 129-136.

(311). V. Ivanova, Y. Pelovski, Utilization of mixed fertilisers, containing coal ashes from thermal power plant for improving olive trees productivity, J UCTM, Vol. 41, № 3, (2006), 325-328.

(312). B.Zdravkov, Y.Pelovski, Composite Mixture Properties Investigation for Imobilization of Waste Slime, J UCTM, 41, 4, 2006 (485-488)

(313).T.Raljuvee, M.Radin, D.Astahov, Y. Pelovski, Evolved gas analysis at thermal treatment of some solid fossil fuels, JTAC, 84, 1, (2006)

(314). Y. Pelovski, V.Petkova, I. Dombalov, Thermotribochemical treatment of low grade natural phosphates, JTAAC, Vol. 88, 1, 207-212, 2007

(315). B.Zdravkov, Y. Pelovski, Thermal behavour of Gypsum based composites, JTAAC, Vol. 88, 1, 99-102, 2007

(316). P.Kirilov, Y.Pelovski, I.Dombalov, I. Gruncharov, Kinetic study of thermal decomposition of of pyrite in an inertatmosphere, Journal of Envir. Protection and Ecology, Vol.8, 2, 2007, 394-400

(317). V. Petkova, Y. Pelovski, Comparitive DSC study on thermal decomposition of iron sulphate, Proc. of IX-th Int. Conf. “Thermochemical studies of solids”, Plock, Poland, 25-30.09.2007

(318). E.Sokolovski, V. Petkova, I. Dombalov, Y. Pelovski, Thermotribochemical study on the decomposition of some POP’s, Proc. of IX-th Int. Conf. “Thermochemical studies of solids”, Plock, Poland, 25-30.09.2007

(319) P. Petrov, I.Dombalov, Y.Pelovski, POSSIBILItiES FOR utilization in cement industry OF SOLID WASTES, GENERATED FROM TPS “SVILOSA-JSC, Int BENA Conf., 10-11.11.08, Florina, JEPE, 2008 /in print/.

(320)Y. Pelovski, ETS for Assessment of Green Gases, Int. Conf. on Climate Change, Greece, Athens, 3-8 of October, 2008

(321). Й. Пеловски, И. Хавезов, Актуални проблеми на химическата защита при преработката, приложението и съхранението на опасни химически вещества, Сб. Доклади от Национална конференция по управление и защита на населението в условията на криза, БАН, София, 2005

(322), R.Kikuchi, Y. Pelovski, Low-dose irradiation by electron beam for the treatment of High-Sox flue gas on a semi-pilot scale – Consideration of by-product quality and approach to clean technology, Process Safety and Envir. Protection, 2008

(323). Y. Pelovski, Development and environmental problems for chemical industry in Bulgaria, January, 2009, Budapest

(324). V. Kyoseva, Ek. Todorova, Iv. Dombalov, Y.PelovskI, CLASSIFICATION OF WASTES FROM GOLD ORES AND SECONDARY RAW MATERIALS LEACHING, Int. Conf on Sustainable Development, BENA, April, 2009, Katerini

(325). P. Petrov, P.Pavlova, Y.Pelovski, Iv. Dombalov, Utilization of ASHES AND SLAGS FROM thermal POWER plantS, , Int. Conf on Sustainable Development, BENA, April, 2009, Katerini

(326). Методи К. Младенов, Йончо Г. Пеловски , Възможности за оползотворяване на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост, Год. На ХТМУ, 2009.

(327). Йончо Пеловски, НОВАТА ГЛОБАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИТЕ, януари 2009, Сб.доклади Конф. на Асоциация на каучуковата промишленост, Царево , 2009.

1   2   3

Свързани:

Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconПубликации по темата на дисертационна разработка
Георгиева, Т., Технологичен трансфер (управленски аспекти), Свищов, Стопански свят, 1999
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconКиркегоровото разбиране за Сократовата ирония* Димка Гочева
Известно е, че “Върху понятието за ирония” е ранна, при това дисертационна работа на Сьорен Киркегор, с която той на 28 години е...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconДимитър енчев сираков
А. Публикации, свързани с кандидатската дисертация (5)
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНаучни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски
Опит върху християнската етика. Сравнение на нравствените позиции на ранното християнство и на древна Гърция
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconТема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа
Високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа продължително...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работни групи -договор за партньорство 2014-200 и мониторингови комитети на програми 2014-2020: рг мс – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов
Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов /предлагат сдруженията За един по добър живот, Институт за...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconВниманию авторов! Здесь мы сообщаем о тезисах поступивших на публикацию, а не о принятых к публикации. Пометка отказ рядом с тезисами, не принятыми к публикации
Об отказе в публикации авторам будет сообщено по электронным адресам, указанным в регистрационных картах, после окончания приема...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНа н с I ст д-р Маргарита Димитрова Попова
Представените публикации и научните изследвания свързани с тях са насочени в следните направления
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом