Министерски съвет на Република България
ИмеМинистерски съвет на Република България
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер37.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://forthenature.org/upload/documents/no-date/za Min suvet zaplahi natura.doc
До Министерски съвет на Република България


Относно: Информация относно заплахите за отложените защитени зони от мрежата Натура 2000


Уважаеми дами и господа,


Вече пети месец повече от половината територия от предложените, но неизпратени в Европейската комисия Натура 2000 места е без защита. Припомняме, че от зоните за местообитанията са отложени общо 45 зони, 29 от тях по предложение на НУГ (и изобщо неразгледани от МС) и 16 отложени от Министерски съвет. От зоните за птиците отложени от МС са 26 места.


За всички тях понастоящем няма действаща законова защита. Допълнително утежняващ фактор е разпоредбата в решение 122 на МС от 2 май 2007 в територията на Натура 200 местата да не влизат територии с приет общ или подобрен устройствен план. Неофициалният раздел на Държавен вестник дава информация относно издадени решения за приемане на подробни устройствени планове и изменения на териториални устройствени планове на черноморските общини. Нито едно от тях не е съобразено с предложените защитени зони на тяхна територия. Дори една непълна извадка от неофициалния раздел на ДВ след 1 януари 2007 г. показа 6 изменения на териториално устройствения план (ТУП) на община Каварна, 1 на ТУП на община Созопол и едно на ТУП на община Шабла, както и седем решения за приемане на подробни устройствени планове за община Каварна.


В Приложение 1 са показани само някои от заплахите за отложените защитени зони. Някои от тях засягат проекти, които вече са на етап изпълнение. Няма информация да е започнало планираното прецизиране на границите на Натура 2000 местата, заради което те бяха отложени. Дори то да бъде осъществено, увреждането на предмета на защита, заради който е обявена зоната, вече ще бъде факт.


Обръщаме се към Вас още веднъж с призив за незабавно приемане на всички предложени защитени зони и гарантиране на тяхното опазване чрез прилагане на превантивна защита и оценката на проекти и дейности в тях.


Лица за контакт:

Петко Цветков, БФБ 0887522206

Тома Белев, Зелени Балкани 0888100373

Катерина Раковска, ВВФ 0886178373

Приложение 1: Примери за заплахи за отложените защитени зони от мрежата Натура 2000


Отложена зона по местообитанията от Министерски Съвет

Заплаха

Етап

Комплекс Калиакра

Голф комплекс

Започнал строеж

Комплекс Калиакра

Комплекс Азур дел Мар, яхтени портове
Емине Иракли

Вилно селище
Езеро Дуранкулак

Ваканционни селища
Галата

ваканционно селище и с яхтен порт
Отложена зона по местообитанията по предложение на НУГ, невнесени в МСЗападна Стара Планина и Предбалкан

Ски комплекс Берковица
Земен

ВЕЦ под природна забележителност Водопад Полска Скакавица в Земенски пролом, общо 15 ВЕЦ-а
Скрино

Най-малко 7 ВЕЦ-а в Скрински пролом
Рила Буфер

Супер Паничище (Туристически и ски център “Паничище - Езерата - Кабул”) + нов ски комплекс към връх Мечит
Централен Балкан Буфер

Ски-коплекс + ВЕЦ-овеОтложена зона за птиците отложена от Министерски Съвет

Заплаха

Етап

Ропотамо

Ваканционно селище в противоположния край на плажа да защитена местност Алепу

Започнал строеж

Свързани:

Министерски съвет на Република България iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Министерски съвет на Република България iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Министерски съвет на Република България iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Министерски съвет на Република България iconРепублика България Чрез министерски съвет на Република България жалб а
Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”,...
Министерски съвет на Република България iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесена...
Министерски съвет на Република България iconРепублика българия
По проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната...
Министерски съвет на Република България iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...
Министерски съвет на Република България iconРепублика българия министерски съвет
План за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции в р българия 2003-2005г
Министерски съвет на Република България iconРепублика българия министерски съвет заповед
Въз основа на предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет и на основание чл. 46а, ал. 2, т. 2...
Министерски съвет на Република България iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом