Общински съвет на община димитровград
ИмеОбщински съвет на община димитровград
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер11.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dimitrovgrad.bg/municipality/contentfiles/File/r 97.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е


97


от 24.01.2008 г.


1. Общински съвет – Димитровград подкрепя инициативата на АРСР за подготовка и кандидатстване с проект за обновление на детска ясла “Ален Мак” в Димитровград по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., управлявана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

2. Община Димитровград да участва, като партньор в посочения в т.1 проект, за който съгласно правилата на поканата за проектни предложения не е необходимо съфинансиране, и към който община Димитровград няма да има каквито и да е финансови ангажименти.

3. Декларира, че предназначението на сградата на Санаториална детска ясла “Ален Мак”, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване изпълнението на проекта.

4. Възлага на кмета на община Димитровград да подпише от името на общината Декларация за партньорство и да осигури необходимите придружителни документи свързани със сградата и общинската администрация, които се изискват от Поканата за проектни предложения, вкл. и да учреди в полза на АРСР право на ползване на недвижимия имот за извършване на ремонтно-монтажни дейности.


Участвали в гласуването – 31 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се” - 0.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД:

/ИВО ДИМОВ/
Свързани:

Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкурсите и решение №1158/26. 04. 2007...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2009г. – в раздел ііі-в – в имот...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г със следните имоти
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Дава съгласие Община Димитровград да приеме безвъзмездно паметника на Владимир Илич Ленин, собственост на Община Стара Загора, съгласно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом