Конкурсни изпити по
ИмеКонкурсни изпити по
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер39.29 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://pmgkk.com/documents/kandidat_studenti/Invitation_kandidat_studenti-1.doc


Варна 9000, ул. „Стефан Караджа” 32; тел:/факс: (052) 620-724, 620-723

E-mail: college.ue_varna@abv.bg ; www.ct-varna.comУВАЖАЕМИ КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ,Ако Вие обичате да общувате, владеете поне един чужд език и желаете да добиете знания и умения за работа в туристическия бизнес,


НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ПО ПЪТЯ КЪМ ВАШИЯ УСПЕХ!


В Колежа по туризъм - Варна се осъществява обучение в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по туризъм в три специалности: Мениджмънт на туризма(МТ) и “Мениджмънт на свободното време” (МСВ) с продължителност три години само в редовна форма на обучение и специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” (МХР) с продължителност три години в редовна и задочна форма на обучение.


Студентите в Колежа по туризъм - Варна се приемат след успешно положени конкурсни изпити по:


 1. Изпит за професионална пригодност - интервю на български език за оценка на мотивацията и нагласата на кандидатите за работа в туризм);

 2. Писмен изпит по чужд език или:

 • призната оценка от ДЗИ (държавен зрелостен изпит) по чужд език (английски, немски, френски, руски, италиански, испански);

 • призната оценка от ТДИ (теоретичен държавен изпит ) от Професионални гимназии по туризъм;

 • призната оценка от положен кандидат-студентски писмен изпит по чужд език- английски, немски, френски или руски през 2012 г. в друг университет в България;

 1. Устен изпит по чужд език (само за специалностите МТ и МСВ ).ЗАСЛУЖАВА СИ ДА ИЗБEРА КОЛЕЖА ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА, ЗАЩОТО:

 1. Обучението е високо квалифицирано - съчетава традициите и съвременните изисквания на развиващата се туристическа индустрия.

 2. Изучават се задължително два чужди езика и има възможност за факултативно изучаване на трети чужд език.

 3. Провежда се учебна практика в туристическата индустрия.

 4. Не се изучават абстрактно-теоретични математико-икономически дисциплини.

 5. Осъществяват се преки контакти с бъдещи работодатели и възможности за летен стаж в чужбина.

 6. Получава се диплом за висше образование, степен "професионален бакалавър" от акредитирано висше училище.

 7. Има възможност за продължаване на образованието в степен "магистър" на професионално направление "Туризъм" в Икономически университет – Варна и в други висши учебни заведения чрез кандидатстване по документи.

 8. Обучението е финансово изгодно – една от най-ниските студентски такси за обучение -150 лв. на семестър (300 лв. на година), стипендии за много добър и отличен успех, квартирни помощи.

 9. Колежът ни е първото авторитетно висше учебно заведение по туризъм в България (създаден на 8 ноември 1963 г.)

 10. Придобитото професионално висше образование гарантира успешна реализация в туристическата практика.Защото за магистър по туризъм се учи 5 години при следните възможности:

 • Колеж по туризъм - 3 години за професионален бакалавър + 2 години магистратура;

 • Университет - 4 години за академичен бакалавър + 1 година магистратура;ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ


ИЗПИТИ - ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ - 2012 г.


2 юни - Писмен изпит по чужд език (английски, немски, руски, френски);

3 юни - Устен изпит по чужд език (английски, немски, руски );

3 юни – Изпит за професионална пригодност;


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

от 23 април до 31 май 2012 г.

(в сградата на колежа или по пощенски път)


ИЗПИТИ - ОСНОВНА СЕСИЯ – 2012 г.


13 и 14 август – Изпит за професионална пригодност;

15 август - Писмен изпит - английски език;

15 август - Писмен изпит - немски език;

16 август - Писмен изпит- руски език;

16 август - Писмен изпит - френски език;

17 и 18 август - Устен изпит по чужд език;


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

от 30 юли до 11 август 2012 г.

(в сградата на колежа)


ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛ (сума от:)


* Оценката по български език и литература (от дипломата за средно образование);

* Оценката по чужд език (от дипломата за средно образование);

* Оценката от изпита по професионална пригодност;

* Удвоената оценка от състезателния изпит по чужд език – писмен, или призната оценка за писмен изпит по чужд език;

* Удвоената оценка от устен изпит по чужд език (за специалностите МТ и МСВ );

Доверете се на Колежа по туризъм – Варна и ще откриете пътя на вашето професионално и личностно израстване.Успех!

Посетете ни на: www.ct-varna.com


КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА

Свързани:

Конкурсни изпити по iconКонкурсни изпити по биология и химия. Балообразуване
Приемът  на студенти за учебната 2011/2012 година в му-варна става с конкурсен изпит, както следва
Конкурсни изпити по iconСредно общообразователно училище
Приемът в паралелката с профил “Хуманитарен” се извършва с конкурсни изпити след завършен vii-ми клас по български език и литература...
Конкурсни изпити по iconОбяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание Заповед № рд-21-9 от 01. 12. 2011 г на
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на му – София
Конкурсни изпити по iconГрафик за провеждане на конкурсни изпити в му – плевен за учебната 2009/2010 Г
...
Конкурсни изпити по iconПрограм а
За конкурсни изпити с офицерите, кандидати за студенти по магистърските специалности “национална сигурност и отбрана”, “мениджмънт...
Конкурсни изпити по iconПрограм а
За конкурсни изпити с офицерите, кандидати за студенти по магистърските специалности “национална сигурност и отбрана”, “мениджмънт...
Конкурсни изпити по iconМинистерство на отбраната
С тази наредба се уреждат общите условия и редът за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване...
Конкурсни изпити по iconПрограм а приравнителни изпити по музикално и сценично изкуство приравнителни изпити
Кандидатите за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас се явяват на следните приравнителни изпити
Конкурсни изпити по iconПрограм а за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по специалност
Конкурсни изпити по iconПрограма за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по научна специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по научна специалност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом