Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм
ИмеВлияние на олимпийските игри върху българския/туризъм
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер47.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgariantourism.com/conference/3conference/presentations/rosica_manolova.doc


ВЛИЯНИЕ НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ/ТУРИЗЪМ"

На фона на тенденциите в развитието на международния туризъм през 2003 г. в глобален и регионален аспект, които общо за света, а и в някои региони сочат спад в пътуванията, ръста в броя на посетилите България чуждестранни граждани с цел туризъм ни дава основание да твърдим, че изминалата 2003 г. беше изключително успешна за този сектор от икономиката на страната.

За периода януари-ноември 2003 г. броят на чуждестранните туристи е нараствал със 17.39 % спрямо същия период на предходната 2002 г. (2002 г. - 2823741; 2003 г.- 3314867; + 491126 чуждестранни граждани, посетили страната ни с цел "туризъм"). Валутните приходи от международен туризъм (без транспорта) за десетте месеца на 2003 г. са нарастнали с 20.9 % и възлизат на 1473.3 млн.щатски долара.

За единадесетте месеца на 2003 г. общо 3120814 български граждани са пътували зад граница (по всички видове цели на посещението), което е с 6.08 % повече от същия период на 2002 г. Разходите за пътувания в чужбина на българските граждани за периода януари-октомври 2003 г. са нарастнали със 17.3 % спрямо десетте месеца на 2002 г. и възлизат на 619.2 млн.щатски долара.

Нетните приходи (положителното салдо) за десетте месеца на 2003 г. от международен туризъм са 854.1 млн.щат.долара (+ 23.7 % спрямо същшя период на 2002 г.).

Анализаторите в туризма смятат, че при благоприятно стечение на всички обстоятелства, които оказват пряко влияние върху пътуванията като цяло и особено на тези с цел "туризъм", през настоящата 2004 г. следва да се очаква възстановяване обема на пътуванията в световен мащаб. Прогнозите за 2004 г. предвиждат ръстове общо и по региони както следва: Общо в света ръст от 5 %, Америка (Северна, Централна и Южна) ръст от около 5 %, Европа ръст от около 3 %, Африка и Близък Изток като цяло ръст от около 6 %, Азия и Пасифик ръст от около 10 % (асо не се повтори епидемията SARS/TOPC). Същинското нарастване на пътуванията с цел "туризъм" в световен мащаб се очаква през 2005 г.

Несъмнено, най-важното събитие, което ще даде тласък в развитието на пътуванията до и в Европа през настоящата година е провеждането на Летните олимпийски игри през м. август 2004 г. в Атина. В по-малка или по-голяма степен се очаква това събитие да окаже положително влияние върху пътуванията в страните от Балканския полуостров, особено на тези, които са в непосредствена близост до Гърция.

В периода преди, по време и непосредствено след "Олимпиада 2004" се очаква увеличаване на транзитните пътувания през територията на България както в резултат на приемане на част от чартърните полети за Олимпиадата на български, турски и румънски летища, така и на преминаващите с автомобилен транспорт от страни, отстоящи на ден-два път до Атина.

Както вече стана ясно от изложенията на колегите, за предолимпийска подготовка (през месеците март, април и май) и аклиматизиране на спортистите от различни страни с климатични условия, различни от тези на района на Балканския полуостров непосредствено преди началото на спортните им изяви по време на Олимпиадата, се очаква да бъдат привлечени около 3 хиляди спортисти и 1-2 хиляди придружаващи ги лица, като някои от тях ще посетят страната многократно.

Досегашният опит от провежданите в различни страни Олимпийски игри показва, че около 80 % от посетителите посещават съседните на страната-домакин страни. Очакваме България, която е в непосредствена близост то Гърция, да привлече допълнително около 200 хиляди чуждестранни туристи преди, по време и непосредствено след Олимпийските игри. Считаме, че в немалка част това ще бъдат основно граждани на страни от други региони на света извън Европа, които ще използват случая да се запознаят и със страните от Балканския регион. Разбира се това могат да бъдат и граждани на европейски страни, които до момента не са посещавали тази част на нашия континент.

Вероятно е също така по време на игрите някои туристи да предпочетат почивка в по-спокойна среда, извън еуфорията и пренаселеността на една Олимпиада. Това могат да бъдат граждани на средна и над средна възраст от различни страни, които нямат специално отношение към спорта като цяло, включително и гръцки граждани. Историята показва, че всеки домакин на Олимпийски игри страда от отлив на редовните посетители на дестинацията поради опасения от транспортни неуредици и голямо стълпотворение на хора.

Преди да отчетем влиянието на Олимпийските игри 2004 в Гърция, прогнозирахме 14-15 % ръст в броя на чуждестранните туристи. Считаме, че очакваните преди, по време и непосредствено след Олимпиадата допълнително над 200 хиляди чуждестранни туристи ще прибавят около 4.8 % -5 % допълнителен ръст в годишен аспект в броя на чуждестранните туристи и над 120 милиона Евро към приходите от туризъм. Тоест, при благоприятно развитие за цялата 2004 г. на този етап очакваме ръст от около 18-20 % в броя на пътувянията с цел туризъм, или в абсолютно изражение около 4.2 милиона чуждестранни туристи.

В периода на провеждане на олимпийските игри очакваме също така засилване на пътуванията на някои български граждани до Гърция. Добра предпоставка за това е непосредствената близост на страната ни до страната-домакин. Предвид на това, че повечето български граждани не са имали възможност да присъстват на събитие от подобно значение и с подобни мащаби, посещението на Игрите за тях ще бъде не само от голям интерес, но и въпрос на престиж. От друга страна немалка част от българите сигурно няма да пътуват до Гърция по време на Олимпидата опасявайки се от голямото струпване на хора и произтичащите от това редица неудобства. Така че в общи линии очакваме пътуванията на български граждани специално до Гърция през 2004 г. да се запазят около нивото от предходната 2003 г. - над 450 хиляди пътувания по всички цели на посещението.

Вярваме, че специалистите, работещи в сектор "Туризъм" на националната ни икономика ще успеят максимално да изполват възможностите, които предоставя едно толкова мащабно събитие като Олимпийските игри през 2004 г. в Атина, и туризмът и през настоящата година ще бъде на висотата на очакванията за много успешно развитие.

Свързани:

Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconОтчет за дейността на бф джудо
Олимпийските игри през 2012 г в Лондон. Представянето на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., доказа кризата в българския спорт...
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconМеждународни гласове и Гласове на младежката музика
Обединеното кралство, което ще приветства света с добре дошъл на Олимпийските и Пара-олимпийските игри в Лондон
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconIx-тата олимпиада на бизнес лидерите събуди спортния дух на българския бизнес
Олимпиадата на бизнес лидерите, организирана от Български форум на бизнес лидерите. Месец преди началото на Олимпийските игри в Лондон,...
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconМеждународен олимпийски комитет Антидопингови правила приложими за XXХ игри на Олимпиадата Лондон, 2012 г
Член 6 дисциплинарни процедури относно твърдения за нарушение на антидопинговите правила по време на олимпийските игри
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconТрета международна конференция по туризъм. София. 8 януари 2004
Македония, първия съсед на Олимпийските игри". Едва след тази Интернет-инициатива на македонското правителство са изредени официалната...
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconВ подготовка за новото хилядолетие
Организация по Туризъм вярват, че Световния кодекс на етиката в туризма е необходим, за да спомогне за минимизирането на негативното...
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconМетоди за изследвание на вещества за влияние върху храносмилателната система
...
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconЧастен професионален колеж по туризъм „свети мина
Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип
Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране
Влияние на олимпийските игри върху българския/туризъм iconОлимпия и олимпийските игри
Историята на Олимпия и нейното светилище води своето начало още от 3000 г пр н е. До началото на второто хилядолетие пр н е в областта...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом