Маркетингова стратегия на  
ИмеМаркетингова стратегия на  
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер184.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bgm8.bg/data/uploads/referats/956/8dbb60bc89081ec06e90b4a55a705b9c.rtf
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА: Икономика и управление на индустрията

ДИСЦИПЛИНА: Корпоротивни маркетингови стратегии


КУРСОВА РАБОТА


Тема: Маркетингова стратегия на  Морска гара и яхт клуб „Порт Варна”


Дата: ............... г. Подпис:............................

/Ат. Атанасов/


Приел:...........................................

/гл.ас. Ст. Хадживеличков/


Съдържание:

Увод 3

1. Представяне на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна" 3

1.1. Модернизация на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна" 5

1.2. Пазарна позиция 6

2. Маркетингови стратегии – основни теоритични постановки 7

3. Развитие на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна" 9

4. Методи за постигане на стратегията 11

4.1. Маркетингови методи 12

4.2. Ценово лидерство и сегментиране на пътниците, обслужени при посещение на Морска гара 13

4.3. Ценово лидерство и сегментиране на пътниците, обслужени при посещение на Яхт клуб "Порт Варна" 14

5. Заключение 14

Използвана литератера 15


Увод

Настоящата курсова работа представлява предложение за маркетингова стратегия на Морска гара гр. Варна и яхт клуб "Порт Варна", включващ пет раздела – първи раздел включва представяне на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна", с подраздели: Модернизация и пазарната позиция на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна". Във втори раздел се описват маркетинговите стратегии, които могат да бъзат приложени в теоретичен аспект. Раздел трети разкрива развитието на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна". Четвърти раздел описва методите за реализиране на стратегията, със своите подраздели и пети раздел заключение – посочват се изводите от маркетинговите стратегии, които се прилагат.

Разработването на маркетинговите стратегии е направено със собствени идеи и предложения като се позоваваме на теорията и световната практика.


1. Представяне на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна"


Морска гара Варна е най-посещаваната морска гара по българското черноморие.

Намира се на улица „Вълноломна“ 1, гр. Варна, в непосредствена близост до входа на старата част на Пристанище „Варна-Изток”. Морска гара и Яхт клуба от изток се защитават от вълнолом. Сградата на Морска гара е построена през 1968 г. Тя е на 3 етажа; има ресторант, безмитен магазин, офиси, магазин за яхтено оборудване и др . На третия етаж има панорамна тераса, от която се разкрива великолепна гледка към пристанищния комплекс.

Морска гара обслужва круизни и линейни пасажерски кораби, яхти, а понякога и транспортни кораби. На своите кейове Морска гара е обслужвала пътнически круизни кораби с дължина до 240 м, газене 8,2 м и бруто тонаж 53000 т.


В района на Морската гара е пристанът и на баркентината „Калиакра“, която е участвала в регати и е печелила награди.


Яхт клуб „Порт Варна” в момента предлага следните услуги – поддръжка, ремонт, докуване, охрана на яхтите, ел. захранване, снабдяване с вода и др. Яхт клубът се явява агент на пристигащите яхти като осигурява услугата безплатно. Всяка година пристанището е домакин и организатор на много местни регати и морски съзтезания. Варна е включена и в маршрута на международната черноморска регата "Кайра".


Технически параметри на пътническия терминал:

- 2 кейови места за круизни и пътнически кораби

- Използвана дължина на кея - 354 м

- Максимална дълбочина на акваторията - 8,50 м


1.1. Модернизация на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна"


Над 1 милион лева ще бъдат инвестирани в разширяването на яхтеното пристанище и Морска гара във Варна. Ремонтът е финансиран от собствени средства на пристанището, а дейностите по него се инспектират лично от председателя на Общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов и изпълнителния директор на пристанището кап. Данаил Папазов.

Кейовата стена за яхтите ще бъде удължена с 40 метра, което ще струва около 200 хил. лева. Нов понтон, подобен на този в Свети Влас, на стойност 150 хил. евро е закупен и ще бъде монтиран. Благодарение на него местата за акостиране на големи яхти се увеличават двойно и ще бъде налична услугата ползване на интернет.

Безплатен паркинг ще има по цялото протежение на вълнолома, а самият вълнолом ще бъде основно ремонтиран. Средствата за неговия ремонт са осигурени от Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура. Две нови заведения ще отворят врати на мястото на бившия ресторант „Морска сирена”.
Всички ремонтни дейности са свързани с домакинството на Световното първенство по ветроходство. Догодина Варна ще е домакин и на европейското първенство, а през 2010 г. – на най-престижното състезание по ветроходство в световен мащаб - Къти Сарк.


Разширяване на Морска гара и яхтено пристанище.


Държавата предоставя безвъзмездно терените на сегашното Пристанище „Варна-Изток” за изграждане на градска среда за широко обществено ползване. Това е посочено в подписания в морската столица Меморандум между правителството и община Варна. Документът предвижда съвместни действия на правителството и на общината за превръщането на територията на сегашното пристанище в зона за отдих и развлечения.


Споразумението е парафирано от министрите на транспорта Петър Мутафчиев и на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. От страна на общината документът бе резулиран от кмета Кирил Йорданов и общинския председател Борислав Гуцанов.


По силата на меморандума община Варна получава от държавата кейовите места от 1 до 5, заедно с прилежащата им земя с обща площ от над 152 000 кв. м., както и ул. ”Вълноломна” за изграждане на градска среда за рекреационни, търговско-делови, културно-развлекателни и други нужди на общината след преместване на контейнерния терминал на Пристанище „Варна-Изток”.


Меморандумът е съобразен с проекта на Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006-2013 г., Общинският план за развитие на Варна и постигнатите договорености с Японската банка за международно развитие.


Според проектите на мястото на сегашното Пристанище „Варна-Изток” ще бъде направен съвременан яхтен пристан, аквариум, зони за отдих и кът за детски игри с много зеленина, хотели и ресторанти.


1.2. Пазарна позиция


Като се има предвид стратегическото географско разположение и климътът на България, пред Морска гара и Яхт клуба се разкриват много перспективи за развитие. Създават се предпоставки за увеличаване на пазарния дял, заетостта на кейовите места и броя на обслужените пътници, съответно яхтопритежателите или яхтонаемателите. Модернизирането на Морска гара и разширяването на яхтеното пристанище създават предпоставки за привличане на високо платежоспособни пасажери, собственици на яхти, осъществяващи круизни пътешествия, практикуващи спорта ветроходсво и моторен яхтинг, пътници с крайна дистинация и пътници с начална дестинация. Като конкуренти на Морска гара се явават другите морски гари от съседните държави по черноморието, които се борят за привличането при обслужването на големи и свръхлуксозни круизни кораби. Конкурентите на яхт клуба се явяват частното яхтено пристанище „Марина Диневи” при Свети Влас, яхтените пристанищата при Царево, Бургас, другите малки яхтени пристанища по нашето черноморие и яхтените пристанища в съседните държави граничещи с Черно море, Гърция, Италия и държавите от Северна Африка. Там се предлагат развит морски, сухоземен и въздушен туризъм.


2. Маркетингови стратегии – основни теоритични постановки


Дефиниране на меркетингова стратегия. Като дефиниция ще цитираме някой изтъкнати специалисти в разглежданата област:


 • Според Ф. Котлър (1) “маркетинговата стратегия определя широките принципи, чрез които бизнес единицата очаква да постигне своите маркетингови цели на целевия пазар. Тя се състои от базови решения за общите маркетингови издръжки, маркетинг микса и маркетинговото разпределение”.

 • Според Ар. Зайлер (2) “маркетинговата стратегия описва как фирмата да използва своите средства или силни страни, за да оползотвори установените пазарни шансове и да достигне отделни и трайни конкурентни предимства”.

 • А Дж. Еванс и Б. Берман (3) считат, че “маркетинговата стратегия определя как да се използва маркетинговата структура, за да се привлекат и удовлетворят целевите пазари и да се постигнат целите на организацията”.


В обобщение ще споделим, че маркетингът се занимава с идентифициране нуждите на човека и обществото (потребителя). Това е доходоносно задоволяване на нуждите на потребителя с минимални разходи за фирмата.

Основните задачи на маркетинга могат да се обособят в три етапа, през които трябва да премине:


 • Предприемачески маркетинг – основава се на формирането на фирмата и нейната дейност като започва от “нулата”, постепенно се развива и разширява.

 • Формулиран маркетинг - практирува се във фирми получили популярност и се разширяват.

 • Непредприемачеси маркетинг – наблюдава се в големи фирми, които имат собствени отдели по маркетинг, анализиращи данните за рейтинг, докладите от проучванията, опитващи се да подобрят отношенията си с дилърите, партньорите си и пр.


Наблюдават се две определения за маркетинга - социален и управленски маркетинг:

Според социалния маркетинг той е обществен процес, чрез който отделни хора и групи получават това, от което се нуждаят и търсят, за да задоволят потребностите си или намаляване на неудовлетвореността си, чрез свободно създаване, предлагане и обмен на продукти и услуги.

Управленският маркетинг характеризира “изкуството да се продават продукти и услуги”. Целта му е да разбере потребителя толкова добре, че продуктът и услугата да му допаднат дотолкова, че сами да се продават на потребителя. Идеалния случай е, когато маркетингът трябва да доведе до потребител, който е готов да купи.


Ефективният маркетинг и стратегия може да придобият множество форми, отхвърлящи общоприетите норми като използват творчество, филосовско мислене и усет за тенденциите на развитие. Добрите специалисти по маркетинг трябва да владеят умението да стимулират търсенето на своите стоки и услуги при прилагането на маркетинговите стратегии. За да постигнат целите си мениджърите по маркетинг се стремят да повлияят положително върху равнището, времето и структурата на различните състояния на търсене.


Ще разгледаме моделът за формулировка на маркетингова стратегия, представен от Г. Младенова (4), според която такъв вид стратегия трябва да съдържа следните елементи:


а) пазарна позиция – позиция, която се опитва да запази или да завоюва нова такава пазарна от дейността на фирмата.

б) конкурентни предимства – качествата, които отличават конкретната фирма и й помагат да бъде конкурентноспособна на дадения пазар. Осигурява й конкурентно предимство.

в) целеви пазар – пазар, към който фирмата е ориентирана или се стреми да се насочи, с цел привличане на нови клиенти, завоюване по-голям пазарен дял, или настаняване на нов пазар. В този случай е необходимо маркетинговите специалисти да сегментират пазара и да насочат усилията си към доходоносни потребители и разработването на нови доходоносни продутки и услуги, които да се произвеждат.

г) основни цели – целите, които фирмата си е поставила за реализиране и запазване на постигнатите позиции.

д) маркетингов микс – комплекс от маркетингови стратегии, с които фирмата реализира своите цели.

е) основни идеи за реализиране – идеите предложени от мениджърите по маркетинг пред висшето ръководство, които трябва да се осъществят за достигане на желаната цел.

ж) разпределение на ресурсите – за постигането на целите на фирмата е необходимо адекватно разпределене на ресурсите и контрол на разходите.


3. Развитие на Морска гара и яхт клуб "Порт Варна"


При развитието и разработването на Морска гара и яхт клуба „Порт Варна”, за да се привлекат повече клиенти, да се увелечи пазарния дял, кейовата заетост, повишаване имиджа на Морска гара и яхт клуб „Порт Варна” е необходимо:


 • Повишаване качеството на обслужване на пасажерите - цели се достигане на това равнище, каквото е в развитите пристанища за морски туризъм от международно значение. По този начин, като се има предвид разположението на града и на България като цяло, с възможностите за туризъм се цели да се привлекат високоплатежоспособни туристи, които да посещават България повече от един път, т.е. да станат постоянни клиенти и те със своето удовлетворение от престоя си в България, един вид да рекламират страната ни и нашия туризъм. (от практиката е доказано, че един потребител доволен или разочарован от даден продукт или услуга, споделя това преживяване с поне петима свой познати. С помощта на този факт при популяризирането на Морска гара и яхт клуба се цели реклама, за която не се плаща нищо).

 • Създаване на гъвкава и съвременна сухоземна и морска инфраструктура – с това се цели подобряване на обслужването на круизните пасажери, като им се предоставя възможност за ефективно и възможно най-удобно за тях да разгледат забележителностите на града и околностите. Предоставя им се възможност да си закупят карта за пътуване с обществения транспорт по всички автобусни и тролейбусни линии. (в момента за един криузен турист почти е невъзможно да се ориентира в града или да отиде до МОЛ-а (-овете) без да използва услугите на таксиметровите фирми, например). Създаване на възможност да се правят малки екскурзии до Балчик, Шабла, Несебър и др. черноморски градове, за да могат туристите да разгледат всички забележителности по нашето черноморие. Но осъществяването на тази услуга крие много проблеми, свързани с рентабилността на тази услуга, съдействието на общините от черноморското крайбрежие за организацията и създаването на инфраструктурата, рекламирането и популяризирането на тази услуга. За собствениците и пътниците на яхти например да се организира скачане с бънджи от Аспарухов мост, скачане с парашут, управление на делтапланер, мотоделтапланер и летене със спортен самолет, за да си прекарат незабравимо във Варна и да предпочетат да дойдат отново (тъй като на теритозията на Варненска област няма планини, които да предлагат алпинизъм, това са единствените екстремни спортове, които могат да се предлагат). Предоставяне възможност на туристите практикуващи голф да си закупят членска карта за определен период за най-близко разположения голф клуб.

 • Намаляване на цените за редовни посетители на Морска гара и яхт клуба – създаване на преференции за редовните посетители. По този начин ще се привлекът нови туристи, ще се запазят привлечените и като цяло може да се увеличат приходите от мащаба на предоставяните услуги. За редовните посетители, може да се организира томбола с награди за празниците: Коледа, Нова година, Великден, Празника на Варна, по този начин се стимулират клиентите да ползват Морска гара и яхт клуба целогодишно. Също така и за посетители с пореден номер на посещение 10 000, 100 000 или 1 000 000, например. По този начин Морска гара и яхт клуба ще придобият по-голяма популярност.

 • Подобряване екологичната обстановка – създаване мероприятия за ограничаване на замърсяването от нефтопродукти на акваторията на Морска гара и Яхт клуба като се увеличат таксите за замърсяване поне двойно според мен. Подобряване на начините за сметосъбиране. Използване на продукти, годни за рециклиране (например както е в McDonald’s чашите за напитки са от хартия, а не пластмасови). По този начин се цели подобряване на чистотата и повишаване имиджа на Морска гара и Яхт клуба като се предоставя сигурност на пасажерите, собствениците и наемателите на яхти.

 • Морска гара и яхт клуб „Порт Варна” да предоставят посреднически услуги на туристическите туроператори – по този начен се цели стимулиране на морския туризъм, уеличаването на посетилите пътници Морска гара и яхт клуб „Порт Варна”, пазарния дял и като цяло увеличаване на приходите.


4. Методи за постигане на стратегията


С използване на меркетинговата стратегия се цели запазване на пазарния дял, привличането на нови посетители, увеличаване на кейовата заетост, увеличаване членовете на яхт клуба и увеличаване на приходите. Разходите, които ще се направят за модернизация и разширяване, които са от външни източници и собствени средства на пристанището са инвестиции за дългосрочен план, които могат да се изплатят в кратък срок при правилна и адекватна политика на управляващото висше ръководство.


4.1. Маркетингови методи


За привличане на повече посетители, може да се използва анкетиране на посетилите пътници собственици и наематели на яхти, които да изкажат своите предпочитания, недоволстно, какво искат да получат или вече са получили при първото си посещение или поредното такова, при обслужването им. По този начин ще се придобие по-ясна представа за потребностите на пътниците, от какво са доволни или изпитват неудовлетвореност от посещението.


Ще разгледаме и анализираме персперктивите за развитие като използваме „SWOT” анализа:

Силни страни

Слаби страни

 1. Геогфафско положене

 2. Климат

 3. Традиции в обслужване на пътници и яхтинга

 4. Модернизация и разширяване

 1. Остаряла материална база

 2. Неразвита инфраструктура
Възможности

Заплахи

 1. Модернизация и разширяване

 2. Подобряване на обслужването

 3. Привличане на нови посетители, кораби за круизи, пътнически кораби и яхти

 1. Отлив на посетители

 2. Намалени приходи

 3. Фалит


При използването на този метод на анализ стигаме до извода, че се очертават много перспективи за развитие, увеличене броя на посетилите пътници, кейовата заетост и увеличение на приходите. Като се има предвид спецификата на този бранш в отрасъла трябва деликатно да се процедира, защото клиента е придирчив и може да бъде загубен завинаги, поради неудовлетвореност от абслужването.


4.2. Ценово лидерство и сегментиране на пътниците, обслужени при посещение на Морска гара


Сегментирането на пътниците, който преминават през Морска гара (с начална дестинация, с крайна дестинация, транзитно преминаващи), позволява да се оформят следните основни сегменти от потребители в рамките на този пазар:


пътници, посетили за първи път Морска гара – на тези пътници трябва да им се намекне какви са предимствата от ползването на Морска гара и какви ще им са преференциите ако станат редовни клиенти. За този сегмент се предвиждат раздаването на рекламни брошури с услугите, които предлага Морска гара.

пътници, които са посетили повече от един път Морска гара – при този сегмент трябва да се наблегне на повишаване на качеството на услугите, с цел те да останат постоянни клиенти с тенденцията същите да доведът със себе си още клиенти.

пътници със “специален статут” – това са редовни пътници, високо платежоспособни, които трябва да получават най-много внимание и преференции, които да останат доволни от посещението и да привлекат още такива.


За осъществяване на това сегментиране е необходимо събиране на статистическа информация за пътниците, посетили Морска гара, цялостен анализ на събраната статистическа информация, създаване на приоритети на сегментиране и същинско сегментиране на посетителите.


Състоянието и тенденциите в развитието Морска гара, на нейните разполагаеми потенциали, както и дефинираните от ръководството й главни (стратегически) цели, дават основание да се приеме като най-подходяща стратегия за избор на международен и вътрешен целеви пазар на Морска гара и Яхт клуб “Порт Варна” през следващия планов и отчетен периоди, стратегия за пълен пазарен обхват. Това означава, че за целеви пазар на Морска гара се определят и трите възможни пазарни сегмента в рамките на общия (съвкупен) пазар за услугите, които предлага.

4.3. Ценово лидерство и сегментиране на пътниците, обслужени при посещение на Яхт клуб "Порт Варна"


Както е при Морска гара, така по аналогичен начин може да се сегментират пътниците, посетели Яхт клуба като се направи уточнението, че тук има членове на яхт клуба, които целогодишно ползват местата за яхти, и такива с временно ползване, осъществяващи круиз. Посетителите, ползващи временно кейовете, които осъществяват круиз е целесъобразно да им се предлага или съдейства за разглеждане на забележителностите на града, осигуряване на карта за пътуване с обществения транспорт, временна карта за голф клуб, картинг клуб, предоставяне ползване на АТВ от автоклуба, организиране на скокове с бънджи от Аспарухов мост, предоставяне възможност за полет с делтапланер, мотоделтапланер, спортен самолет организиране на подводно гмуркане. За членовете на яхт клуба разиграване на томболи с награди, за членовете на ветроходни яхти създаване на преференции като намаляване на таксите за членство. За тях това е целесъобразно, защото ветроходните яхти замърсяват по-малко, поддръжката им е по-ефтина и по този начин ще се стимулира търсенето на ветроходни яхти, които да акостират на пасажерския терминал. За нови членове с ветроходни яхти да се предвижда преференции, защото те по-малко замърсяват (емисите на шум са доста по-ниски от тези на моторните яхти, а и не изхвърлят токсични газове в околната среда). Преференции се предвиждат под формата на намалена членска такса.

С тези преференции се цели привличането на нови посетители, търсещи приключения, бохеми отдадени на живота и веселието, заклети мореплаватели, “откриватели на нови светове”.

5. Заключение


В последните години се наблюдава нова тенденция в стратегическото планиране и развитие на Морска гара и Яхт клуб “Порт Варна”. Веднъж осигурили си стабилна печалба Морска гара и Яхт клуб “Порт Варна” имат възможност за допълнително развитие, търсейки нови клиенти. Към този момент Морска гара и Яхт клуб “Порт Варна” определят вече като една от основните си цели да бъдат лидери сред пътническите и яхтени пристанища в България и да бъдат сред първите на Черно море.
Използвана литератера:

1 Kotler, P., Marketing Management, 6th ed., Prentice-Hall Inc., 1988.

2 Зайлер, Ар., Маркетинг.Успешно реализиране в практиката – 2 том, ИЦТТ “Информа”, С., 1993.

3 Эванс, Дж. и Б.Берман, Маркетинг, М., 1989.

4 Младенова, Г., Стратегическо маркетингово планиране, УИ “Стопанство”, УНСС, С., 1998.

5 Котлър Ф., Управление на маркетинга – структура на управлението на предлагане” София `05, второ издание

6 Интернет публикации и фотографии

Свързани:

Маркетингова стратегия на   iconКак да формулираме маркетингова стратегия на фирма Резюме
Това създава сериозни затруднения на много предприятия в страната, в тяхната настояща работа по формулирането на собствена маркетингова...
Маркетингова стратегия на   iconМаркетингова стратегия
Насърчаване на инвестициите – ефективно партньорство с Център за регионално развитие – Търговище”
Маркетингова стратегия на   iconНаучен ръководител
Маркетингова сегментационна стратегия на хотелски комплекс “Диамант” в к к. Слънчев бряг
Маркетингова стратегия на   iconВъведение 4
Изработване на маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към българия като инвестиционна...
Маркетингова стратегия на   iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване за целите на проект „Технологична модернизация и разработване...
Маркетингова стратегия на   iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване за целите на проект „Технологична модернизация и разработване...
Маркетингова стратегия на   iconЕмил Христов Резюме
Това създава сериозни затруднения на много предприятия в страната, в тяхната настояща работа по формулирането на собствена маркетингова...
Маркетингова стратегия на   iconРазработване на маркетингова стратегия
Целите трябва да са достижими, реални и да описват крайният резултат. Най-известният метод за целеполагане е т н дърво на целите....
Маркетингова стратегия на   iconМаркетингова стратегия за развитие на културния туризъм в община Чипровци
Този стратегически анализ има за цел да покаже един от възможните начини за реклама и пр на община Чипровци. Със сигурност бихме...
Маркетингова стратегия на   iconПокана в изпълнение на своята програма за развитие и успешно позициониране на пазара мкб юнионбанк ад наричана по-нататък „Банката
Мкб юнионбанк ад (наричана по-нататък „Банката”) стартира опростена процедура за определяне на външен Изпълнител на услугата „Разработване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом