Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство
ИмеШифри на специалности в университета за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер66.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe.bg/Uploads/Main/Shifri_Specialities_new.doc
ШИФРИ

НА СПЕЦИАЛНОСТИ

В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД II КУРСНАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

Шифър на специалност

Поднаправление “Икономика и бизнес”
Икономика

01

Макроикономика

02

Икономика начовешките ресурси

03

Застраховане и социално дело

04

Икономическа социология

05

Прогнозиране и планиране

06

Маркетинг

07

Бизнес информатика

08

Статистика и иконометрия

09

Икономика на индустрията

10

Бизнес икономика

11

Предприемачество

12

Аграрен бизнес

13

Екоикономика

14

Икономика на недвижимата собственост

15

Икономика на транспорта

16

Стопанска логистика

17

Икономика на отбраната и сигурността

18

Икономика на търговията

19

Икономика на съобщенията

20

Политическа икономия

21

Поднаправление “Икономика с чуждоезиково обучение”
Международни икономически отношения с английски език

30

Международни икономически отношения с френски език

31

Международни икономически отношения с немски език

32

Международни икономически отношения с испански език

33

Международни икономически отношения с руски език

34

Икономика на туризма с английски език

35

Икономика на туризма с френски език

36

Икономика на туризма с немски език

37

Икономика на туризма с испански език

38

Икономика на туризма с руски език

39

Интелектуалната собственост с английски език

40

Интелектуалната собственост с френски език

41

Интелектуалната собственост с немски език

42

Интелектуалната собственост с испански език

43

Интелектуалната собственост с руски език

44

Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”
Международни икономически отношения с преподаване на английски език

45

Икономика с преподаване на английски език

46

Финанси и счетоводство с преподаване на английски език

47

Бизнес информатика с преподаване на английски език

48

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”
Финанси

50

Счетоводство

51

Финансов контрол

52

Направление “Администрация и управление”
Бизнес администрация

60

Публична администрация

61

Регионално развитие

62

Направление “Политически науки”
Международни отношения с английски език

70

Международни отношения с френски език

71

Международни отношения с немски език

72

Международни отношения с испански език

73

Международни отношения с руски език

74

Европеистика с английски език

75

Европеистика с френски език

76

Европеистика с немски език

77

Европеистика с испански език

78

Европеистика с руски език

79

Политология с английски език

80

Политология с френски език

81

Политология с немски език

82

Политология с испански език

83

Политология с руски език

84

Свързани:

Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconБиография име, презиме, фамилия
Бакалавър в Университета за Национално и Световно Стопанство – София, специалност: Аграрна Икономика
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconРецензи я
Икономика и управление (Моделиране на процесите в туристическите комплекси), обявен от Университета за национално и световно стопанство,...
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconОценка и анализ
Университета за национално и световно стопанство на открито заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика...
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconКонстантин христов пудин
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра “Национална и регионална сигурност” при Университета за национално...
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconЗа чнг започваме одит на партиите
Валери Апостолов е роден на 1 декември 1964 г в гр. Костинброд. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София...
Шифри на специалности в университета за национално и световно стопанство iconРешение от 29. 06. 1995 г., относно
Лалко Стойчев Дулевски, обявен за нуждите на катедра “Чо-вешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом