Конкурс на клуб „родолюбие под надслов
ИмеКонкурс на клуб „родолюбие под надслов
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер45.02 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.sofrony.net/students/protokol.doc
ЗАВЪРШИ XVIII-ят НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ”

ПОД НАДСЛОВ

БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКА САМОЛИЧНОСТ И СПЕЦИФИЧНА ДУХОВНОСТ”


Общият брой на разработките, представени на национален кръг, е 150. От тях есетата са 53, рефератите – 44, презентациите – 46 и 7 са учителски разработки.


НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ


СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:


 • МОМН - за дългогодишна активна работа и високо ниво на представяне Таня Трапова от гр. Гоце Делчев

 • Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ - за разработка с изявен изследователски характер Десислава Йорданова от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, консултант Росица Георгиева

 • СБУ - за активна и успешна цялостна работа – Красимира Ангелова и Пенка Петрова от Националната Априловска гимназия и Маргарита Димитрова, Елена Тодорова и Светлана Енчева от СОУ “Й. Йовков” Тутракан

 • Генеалогично дружество „Родознание” - за изследване на родовата история – Михаела Мустакова от НУКК Горна Баня гр.София, консултант Малгожата Гацинска

 • Етнографски институт с музей към БАН - за етнографска разработка с приносен характер – Борислава Петкова, Николета Цанкова, Цветина Цветанова от СОУ „Хр. Ясенов“ Етрополе, консултант Йорданка Благова

 • Национален дворец на децата за изключително постижение на едни от най-малките участници – Мария Готева от СОУ „Софроний Врачански” гр. Пловдив , консултант Ирина Даскалова

 • Националният военноисторически музей - за разработка, свързана с изследване на българската военна история – Ангел Николчев, VII кл., от ПМГ „Акад. Ив. Ценов“ Враца; Габриела Вълчева, Александър Ангелов, Станислав Георгиев от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък, клуб „Съхрани българското“ с ръковорител Петранка Ризова; Александрина Андреева и Мирена Колева от Националната Априловска гимназия в Габрово

 • Културно-просветната организация Дружба „Родина“ за изследване историята, дейността и приноса на организацията – Айсел Сеферова, Айше Кичикова, Ваня Калоферова, Вера Въргова, Вероника Мануилова, Нели Кацарова, Илия Семерджиев

от СОУ „В. Левски“ Велинград, консултант Радка Тотолакова


РЕФЕРАТИ:

Възрастова група V – VIII клас


 1. Иван Иванов, VI кл. от Школа по история и етнография към Младежкия център в Хасково, консултант Нели Арнаудова

 2. Розалия Радославова, V кл., СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово

 3. Кристина Герчева, V кл., СОУ „Хр. Ясенов”, гр.Етрополе


Възрастова група IX - XII клас


 1. Валентин Кунчев, IХ кл., МГ „К. Величков“ Пазарджик

 2. Петя Георгиева, кл., СОУ „Антим I“ Златоград

 3. Вяра Яранова, ХI кл., НУКК София; Минирие Качакова и Вера Темелкова, ХI кл., ПМГ „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев


ЕСЕТА:

Възрастова група V - VIII клас


Петранка Атанасова, VIII кл., Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“ Омуртаг, консултант Пенка Димитрова

Антония Цонева, VI кл., Школа по история и етнография към Младежкия център в Хасково, консултант Нели Арнаудова

Николай Беремлийски, V кл., ОУ „В. Левски”,гр. Враца

Стела Вачкова, VIII кл., СОУ „М. Райкович” гр. Дряново


Възрастова група IX - XII клас


Дона Славова, IХ кл., ПГТ „Проф. А. Златаров“ Кърджали

Радослав Йорданов IХ кл. 91 НЕГ София, консултант Валентина Павлова

Симона Стефанова, ХII кл., СОУ „Й. Йовков”, гр.Търговище

Ивета Красимирова, Х кл., ПГТ „Проф. А. Златаров“ Кърджали


ПРЕЗЕНТАЦИИ:


Възрастова група V - VIII клас

1. Петя Чоева, VII кл., Школа по история и етнография към Младежкия център в Хасково, консултант Нели Арнаудова

2. Александра Койкова и Иван Спириев, VII кл., Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев, консултанти Атанас Джупанов, Людмила Дерменджиева


Възрастова група IX - XII клас

 1. Емануил Пунев, IХ кл., СОУ „Антим I“ Златоград, консултант Теменужка Топчиева

 2. Емилиян Топчиев, Х кл., СОУ „Антим I“ Златоград, консултант Теменужка Топчиева

 3. Марин Тодоров, Х кл., СОУ „Й. Йовков”, гр.Тутракан, консултанти Маргарита Димитрова и Елена Тодорова


Учителски разработки по азбучен ред:


 • Диана Николчева, Татяна Донева, Тодор Тодоров от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство , гр.Враца

 • Йорданка Благова от СОУ „Хр. Ясенов”, Етрополе

 • Лиляна Метева от ОУ „Цанко Дюстабанов“ Габрово

 • Милена Ангелова от ОУ „В. Левски” гр.Враца

 • Наталия Дочева от СОУ „Христо Ясенов“ Етрополе

 • Павлина Чавдарова от ПГ по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“ Кърджали

 • Таня Трапова от ПМГ „Яне Сандански“ Гоце ДелчевНАГРАДЕНИ КОНСУЛТАНТИ по азбучен ред:


 • Атанас Джупанов – Гоце Делчев, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

 • Анна Рабаджийска – Пазарджик, МГ „К. Величков“

 • Валентина Павлова – София, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”

 • Диана Николчева – Враца, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

 • Елена Тодорова – Тутракан, СОУ „Й. Йовков”

 • Ирина Даскалова – Пловдив, СОУ „Софроний Врачански”

 • Йорданка Благова – Етрополе, СОУ „Хр. Ясенов”,

 • Калина Николова – Дряново, СОУ „М. Райкович“

 • Красимира Ангелова – Габрово, Национална Априловска гимназия

 • Людмила Дерменджиева - Гоце Делчев, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

 • Малгожата Гацинска – София, НУКК

 • Маргарита Димитрова – Тутракан, СОУ „Й. Йовков”

 • Милена Ангелова – Враца, ОУ „В. Левски“

 • Наталия Дочева – Етрополе, СОУ „Хр. Ясенов”

 • Нели Арнаудова – Хасково, Школа по история и етнография към Младежкия център

 • Павлина Чавдарова – Кърджали, ПГ по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“

 • Пенка Димитрова – Омуртаг, Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“

 • Пенка Петрова – Габрово, Национална Априловска гимназия

 • Петранка Ризова – Казанлък, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 • Радка Тотолакова – Велинград, СОУ „В. Левски“

 • Росица Георгиева – Смядово, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

 • Таня Трапова – Гоце Делчев, ПМГ „Яне Сандански“

 • Теменужка Топчиева – Златоград, СОУ „Антим I“

Свързани:

Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconКонкурс на клуб „родолюбие под надслов
Общият брой на разработките, представени на национален кръг, е 133. От тях есетата са 38, рефератите – 45, презентациите – 44 и 6...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconКонкурс на клуб „родолюбие под надслов
Общият брой на разработките, представени на национален кръг, е 147. От тях есетата са 43, рефератите – 51, презентациите – 46 и 7...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconКонкурс на клуб „родолюбие под надслов
Общият брой на разработките, изпратени за националния кръг, е 164. До оценяване са допуснати 39 есета, 35 реферати, 38 презентации...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconКонкурс на клуб „родолюбие под надслов
Общият брой на разработките, представени на национален кръг, е 301. От тях есетата са 126, рефератите – 100, презентациите – 65 и...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconКонкурс на клуб „родолюбие „
На 11. 2006 г в залата на Археологическия институт и музей на бан се състоя церемонията по награждаването на участниците в XIV национален...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconНационален клуб "родолюбие" Обществен съвет
Национално ученическо състезание под надслов:”Земя на дедите ни, бъди благословена”
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconКонкурс на клуб „родолюбие под наслов
Общият брой на разработките, изпратени за националния кръг, е 164. До оценяване са допуснати 39 есета, 35 реферати, 38 презентации...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconПроект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
На 01. 05. 2012 г членовете на Интернет клуб, Евроклуб, клуб „Граждански компетентности за успешно участие в социалния живот” и секция...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconНационален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 25-я юбилеен поход „По стъпките на четата на таньо войвода
Организатори: община Попово, кпд „Родно Лудогорие” – София, клуб „Родолюбие” при оу „Св. Кл. Охридски” – Попово, с подкрепата на...
Конкурс на клуб „родолюбие под надслов iconНч "светлина" – гара бов обявява общински литературен конкурс под надслов
Целта на конкурса е да бъдат популяризирани легенди, митове и семейни предания от близкото и далечно минало на селищата в община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом