Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006
ИмеСписък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер21.51 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://elfe.tu-sofia.bg/u-night/Zashtita_TU_2006.doc
Списък на номинираните ученици от ТУЕС към ТУ, които ще представят дипломни работи в ТУ на 22.06.2006


1. Петър Спасов Петров - Проектиране на развойна система с микроконтролер от фамилията AVR на ATMEL – р-л инж. Алексадър Попов

2. Виктория Пламенова Антонова - Портално-информационен сайт на домовете за медико-социални грижи към Министерство на здравеопазването - графичен дизайн, интерфейс и навигация - р-л маг. инж. Владислав Янков

3. Александър Павлов Завиновски - Портално-информационен сайт на домовете за медико-социални грижи към Министерство на здравеопазването - структура и категории потребители - р-л маг. инж. Владислав Янков

4. Никола Данев Баненкин - Програма за управление на касови апарати - р-л гл. ас. Мила Нейкова

5. Александър Цветанов Китов - Проектиране на управляващо устройство и софтуер за управление на оптически LAN комутатор - р-л гл. ас. д-р Стела Стефанова

6. Владислав Петров Петров - Проектиране на блок интерфейси, комутация и захранване на оптически LAN комутатор - р-л гл. ас. д-р Стела Стефанова

7. Андрей Тошев Спиридонов - Създаване на триизмерна анимация "Космически дуел" - р-л гл.ас. Росен Петков

8. Ивайло Бисеров Шопов - Разработване на система упражнения на базата на МК PIC16x - р-л ст. ас. Людмила Танева

9. Сергей Стоянов Петков - Информационна система на ТУЕС на база на CMS Moodle - Управление на потребители - р-л гл. ас. д-р Людмила Стоянова

10. Петър Петров Тодоров - Информационна система на ТУЕС на база на CMS Moodle - Модул за електронно обучение - р-л гл. ас. д-р Людмила Стоянова

11. Антон Александров Кенов - Протоколен анализатор за SIP - р-л маг. инж. Здравко Николов

12. Бранимир Крумов Георгиев - Безжично устройство по IEEE 802.15.4/ZigBee с интерфейс RS-232C и/или USB - р-л гл. ас. д-р Стела Стефанова

13. Тодор Павлов Влаев - Проектиране на битов контролер на базата на микроконтролер от фамилията PIC18 на Microchip - р-л гл. ас. д-р Стела Стефанова

14. Иван Валентинов Парушев - Проектиране на RS232-Ethernet конвертор - р-л гл. ас. д-р Стела Стефанова

15. Димо Божидаров Димов - Преобразуване на честотата на дискретизация на PCM сигнал на базата на сигнален процесор DSP TMS320Cxx - р-л маг. инж. Даниел Цветанов

16. Илия Валентинов Игов - AD PCM кодек (G726), реализиран със сигнален процесор DSP TMS320Cxx - р-л маг. инж. Даниел Цветанов

17. Мартин Янков Стоянов - Линеен ехо-заградител, реализиран със сигнален процесор DSP TMS320Cxx - р-л маг. инж. Даниел Цветанов
Имена на учениците от снимката

Първи ред от ляво надясно (от доц. Р. Пранчов към Ректора на ТУ)

Петър Спасов Петров, Ивайло Бисеров Шопов, Тодор Павлов Влаев, Димо Божидаров Димов, Илия Валентинов Игов, Мартин Янков Стоянов, Владислав Петров Петров, Виктория Пламенова Антонова, Бранимир Крумов Георгиев


Втори ред от ляво надясно

Иван Валентинов Парушев, Никола Данев Баненкин, Антон Александров Кенов, Андрей Тошев Спиридонов, Александър Павлов Завиновски, Александър Цветанов Китов, Сергей Стоянов Петков, Петър Петров Тодоров

Свързани:

Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconСписък за номинираните ученици за Областния кръг на състезанието „Знам и мога Населено място: софия област: софия-град

Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconСписък на студентите, които ще представят докладите и рецензиите си
Докладът и рецензиите да се представят на хартиен носител на преподавателя три дни преди датата на защита
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconЗадача segment файловете съвпадат дори и по време на създаване
Списък на ученици, които са преписвали на общинския кръг на олимпиадата по информатика, проведен на 11 март 2006 Г
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconНаредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Приложение №2 към чл. 2 на пмс №267 от 12. 12. 2005 г., обн., Дв, бр. 103 от 23. 12. 2005 г., изм., бр. 35 от 28. 04. 2006 г., в...
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconНаредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Приложение №2 към чл. 2 на пмс №267 от 12. 12. 2005 г., обн., Дв, бр. 103 от 23. 12. 2005 г., изм., бр. 35 от 28. 04. 2006 г., в...
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconСписък на училищата, които ще получат техническо оборудване в рамките на кампанията на Always в България
Министерството на образованието, младежта и науката. Два са основните критетии – училища с най-голям брой отпаднали ученици и училища,...
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconТеми за дипломни работи от доц д-р Фани Узунова
Качеството на живот на работното място като елемент на социалната отговорност към персонала /на примера на фирма
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconПрограма/ 30 октомври /петък
Български възрожденски дейци и съвременни будители” – урок по родолюбие с участието на ученици от сливенските училища, които представят...
Списък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006 iconДипломни работи с тематика в областта на опазване на биологичното разнообразие и управление на защитени територии
С какво Вашата дипломна работа ще допринесе към опазването на биологичното разнообразие?
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом