Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
ИмеДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер31.83 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.bfu.bg/e-services2/common/diplomni/ciun/TEMI_marketing-2012.doc

бургаски свободен университет

Център по икономически и управленски наукиУтвърждавам:

Декан, проф.д-р П.Чобанов

Май,2012 г.С п и с ъ к

с примерни теми и научни ръководители


сп. “Маркетинг”


проф. д-р Л. Анастасова

 1. Маркетинг по ИНТЕРНЕТ – предимства, проблеми, предизвикателства

 2. Приложение на маркетинговите изследвания при разработване на маркетинговата стратегия на фирмата.

 3. Стимулиране на продажбите (merchandising) в туризма и услугите.

 4. Приложение на директния маркетинг – предимства и недостатъци (анализ на практиката на реална фирма).

 5. Маркетинг-микс в туризма и услугите.

 6. Продуктова политика и иновации на туристическата фирма/фирма за услуги.

 7. Маркетингова комуникация/комуникационна политика на фирма ...

 8. Маркетингови дистрибуционни канали на туристическа фирма/фирма за услуги.

 9. Приложение на франчайзинга в България в туризма и услугите.

 10. Разработване на рекламна кампания на фирма „...”

 11. Брандинг/маркова политика на фирма........

 12. Маркетинг на взаимовръзките – съвременен маркетингов подход за изграждане на лоялност към марката (анализ на практиката на реална фирма).доц. д-р П. Иванов


 1. Управление на маркетинговата дейност на фирма.

 2. Управление на маркетинга на нетърговските организации.

 3. Управление на маркетинговия микс на фирма.

 4. Анализ на маркетинговата среда на фирма.

 5. Разработване на комплекс от маркетингови цели и стратегии на фирма.

 6. Маркетингово планиране на фирма.проф. д-р С. Класова

Тематично направление :”Маркетинг”:

 1. Анализ и оценка на маркетинговата дейност на фирма ”............”.

 2. Разработване на маркетингова стратегия на фирма ”................”.

 3. Разработване на стратегия за избор на целеви пазар.

 4. Маркетинг на инвестиционен продукт.

 5. Изследване на поведението при покупка - предпоставка за успешно позициониране на продукта.

 6. Разработване и въвеждане на нов продукт на пазара.

 7. Изследване на конкуренцията като основа за разработване на маркетингова стратегия на фирма:”..............”

 8. Анализ и оценка на функционалните маркетингови стратегии (по инструменти на микса ) на фирма: „................”

 9. Медия планиране на рекламна кампания.


Тематично направление : „Цени и ценообразуване”:

 1. Разработване и оценка на ценовата стратегия на фирма: „.............”

 2. Проблеми и възможности за усъвършенстване на

маркетинговата ценова политика за конкретна стока (потребителска или инвестиционна).

 1. Ценови решения при образуване на цена на нова стока (потребителска или инвестиционна) и при изменението на цената на стоката в пазарния й живот.

14. Оценка на методите на ценообразуване на конкретна стока в контекста на тяхната обусловеност от ценообразуващите фактори.

15. Възможности за интегриране на ценовите стратегии със стратегиите по останалите инструменти на маркетинговия микс с цел постигане на по-висока конкурентоспособност на стоката на пазара.


Проф. Д-р Боян Дуранкев

 1. Анализ на брандинг

 2. Анализ на маркетинга на потребителска стока...

 3. Анализ на маркетинга на услуга...

 4. Анализ и оценка на възможностите за международен маркетинг на фирма ...

 5. Анализ на интегрираните маркетингови комуникации на фирма...

 6. Оценка на комуникационна стратегия

 7. Анализ на балковия маркетинг

 8. Анализ на застрахователния маркетинг


Свързани:

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май, 2012 г
Проблеми при отчитането на производствените разходи и калкулирането на себестойността на продукцията и услугите …
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Изследване ефектите при банкрута (фалита) на фирми в период на криза. Критичен анализ и приложение в български условия
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроизводството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан
Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан на П. И. Ф. на Ю. У. Н. Р. в Б., адрес Б., площад...
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconБиография Име
Бургаски свободен университет, Бургас, ул: “Сан Стефано” No. 62, ректор проф д-р П. Чобанов
Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание

Декан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г iconПроф д-р инж. Хамов Декан на Строителен факултет разписание

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом