Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори
ИмеЧетвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер80.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ncde.gea.uni-sofia.bg/wordfile/NCDO4-programa-11-13may.docЧетвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование

Организатори: Национален център за дистанционно обучение и

Стопанска академия „Д.А.Ценов” - Свищов


11-13 Май 2012 г.,

град Свищов

България


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - НЦДОПредседатели

 

Проф. Борис Гълъбов

НЦДО и СУ „Св. Климент Охридски”

Доц. Андрей Захариев

НЦДО и Стопанска академия „Д. Ценов”Секретариат
Доц. Боряна Хаджиева

Венцислав Стоилов

НЦДО и СУ „Св. Климент Охридски”Членове

 

Проф. Веселка Павлова

Университет за национално и световно стопанство

Проф. Ангел Смрикаров

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Д-р Ервант Степанян

Национален център по дистанционно обучение

Проф. Георги Тотков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Доц. Веселин Ковачев

СУ „Св. Климент Охридски”

Доц. Румяна Пейчева-Форсайт

СУ „Св. Климент Охридски”

Доц. Сеня Терзиева

Химикотехнологичен и металургичен университет

Програмен комитет
Мария Фъртунова

Министерство на образованието, младежта и науката

Проф. Георги Тотков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Доц. Андрей Захариев

НЦДО и Стопанска академия „Д. Ценов”

Проф. Веселка Павлова

Университет за национално и световно стопанство

Доц. Веселин Ковачев

НЦДО и СУ „Св. Климент Охридски”

Д-р Ервант Степанян

НЦДООРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ – СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов

Председател

 

Почетен проф. д-р Величко Адамов

Ректор на СА „Д.А.Ценов”Зам. председател

 

Проф. д-р Любен Кирев

Зам.-ректор на СА „Д.А.Ценов”


Секретариат

 

Доц. д-р Михаил Чиприянов

Доц. д-р Пенка Шишманова

Доц. д-р Божидар Божинов

Доц. д-р Георги Иванов


Членове
Доц. д-р Иван Върбанов

Проф. д-р Георги Баташки

Доц. д-р Теодора Димитрова

Доц. д-р Румяна Лилова

Проф. дин Атанас Дамянов

Доц. д-р Атанас Атанасов

Проф. дин Камен Каменов

Доц. д-р Виолета Краева

Проф. д-р Михаил Дочев

Доц. д-р Анета Денева

Проф. д-р Боян Илиев

Доц. д-р Поля Ангелова

Доц. дин Таня Горчева

Доц. д-р Петър Кънев

Доц. дин Румен Върбанов

Доц. д-р Тодор Кръстевич

Доц. д-р Георги Герганов

Доц. д-р Галина Захариева

Доц. д-р Любен Краев

Доц. д-р Венцислав Василев

Доц. д-р Любомир Иванов

Доц. д-р Драгомир Илиев

Доц. д-р Венцислав Минков

Доц. д-р Ангел Ангелов

Доц. д-р Марияна Божинова

Доц. д-р Иван Марчевски

Доц. д-р Стоян Проданов

Гл. ас. д-р Диана Ималова

Доц. д-р Петър Банчев

Гл. ас. д-р Силвия Костова

Доц. д-р Пенка Горанова

Гл. ас. д-р Маруся Иванова

Доц. д-р Светослав Илийчовски

Гл. ас. д-р Александър Ганчев

Доц. д-р Маргарита Богданова

Гл. ас. д-р Петя Василева

Доц. д-р Петър Личев

Гл. ас. Николай Нинов

Доц. д-р Красимир Шишманов

Ст. преп. Елка Узунова

Гл. ас. д-р Людмил Кръстев

Ст. преп. Венцислав Диков

Гл. ас. Емил Цанов

Ст. преп. Виктор Монев

Гл. ас. Юрий Кузнецов

Ст. преп. Маргарита Михайлова

Ас. Асен Божиков

Ас. Младен Столинчев


ВАЖНИ ДАТИ

Краен срок за изпращане на регистрационна карта за участие

15 Април 2012

Краен срок за заплащане на такса за участие

30 Април 2012

Краен срок за изпращане на доклад

30 Април 2012ПОКАНА

 

Организационният комитет на ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ Ви кани най-учтиво да вземете участие в работата на конференцията, която ще се проведе от 11 до 13 май 2012 г. в гр. Свищов, Корпус „Юг” на Стопанска академия „Д.А.Ценов”.

 

Конференцията ще представи развитието на дистанционното и електронното обучение във висшите училища след приемането на Държавните изисквания за провеждане на дистанционно обучение и в условията на пълноправно членство в ЕС. Предвиждат се научни сесии и дискусии по актуални проблеми на дистанционното и електронното обучение, официална вечеря, издаване на том с резюмета на докладите и програма, които ще се публикуват в книжно тяло, CD и в сайта на адрес http://www.ncde.gea.uni-sofia.bg.

 

По време на научните сесии ще бъдат представени нови резултати и споделен опит от организацията на университетските центрове за дистанционно обучение в страната и добрите практики в Европа и света.

 

Вярваме, че ще се възползвате от добрите възможности, които конференцията предоставя за да представите вашите постижения и да споделите опита си в областта на дистанционното и електронното обучение във висшето образование. Първото съобщение за Националната конференция можете да изтеглите в Word - формат. Формата за регистрация също може да бъде изтеглена от сайта.

 


Добре дошли на Четвъртата Национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование!


Теми на конференцията


  1. УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.

  2. КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО.

  3. НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък, 11 май 2012 г.

До 13:00 - Пристигане и настаняване

 12:00 - 14:00  Регистрация на участниците

 13:30 - 14:00   Пресконференция

 14:00 - 14:30   Откриване

 14.30 - 15.00 Пленарна научна сесия

 15:00 - 15:30   Кафе-пауза

 15:30 - 17:30   Пленарна научна сесия

 20:00 - Официална вечеря

Събота, 12 май 2012 г.

07:30 - 08:30   Закуска

09:00 - 10:30   Секционни научни сесии

10:30 - 11:00   Кафе-пауза

11:00 – 13:00   Секционни научни сесии

12:30 - 13:30   Обяд

13.30 – 15.30 Секционни научни сесии

Национална кръгла маса по проблемите на

качеството на електронното обучение и

акредитацията на електронното обучение

15:30 - 16.00 Кафе пауза

16:00 - Социална програма

Неделя, 13 май 2012 г. –

09:00 – 10:30 Секционни научни сесии. Обучение на обучаващи.

10:30 – 10:45 Закриване


Форми на участие:

Научен доклад

Резюме на доклад

Постерен доклад


ДОКЛАДИ

Заявените доклади са в размер от 6 до 8 страници и се групират в тематични сесии на конференцията. Докладите се представят устно с презентация в MS PowerPoint. За всеки доклад се отделят 20 мин. за изложение и дискусия. Докладчиците ще разполагат с мултимедиен прожектор.

Постери

За постерно представяне на докладите се предоставят табла с размери 1.20х0,95 м.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ

Резюметата са с размер до 4 пълни страници и се представят на български или английски език.


Докладите и резюметата, освен текст, могат да съдържат фигури, таблици, формули, литература и други.

 

Изискванията към оформянето и наименуването на докладите/ резюметата се получават като бланков файл в MS Word след заявка до посочения Е-mail адрес: daian@uni-svishtov.bg

Subject: 4_Conf_NCDO_blank_file

Инсп. Деяна Веселинова


Форматираните, съобразно изискванията в бланковия файл, доклади или резюмета следва да се изпратят по електронната поща до 30 април 2012 г. на Е-mail адрес: daian@uni-svishtov.bg

За научни доклади -   Subject: 4_Conf_NCDO_Report

За разширени резюмета - Subject: 4_Conf_NCDO_SummaryИЗДАНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Предвижда се издаване на том с материалите на докладите и програма на конференцията. Изданията ще бъдат печатни и електронни. Томът с резюмета и Програмата на Третата национална конференция ще бъдат предоставени на всеки участник с платена такса за правоучастие. Томът с материалите на конференцията ще бъде разпратен на множество адресати в страната и чужбина. 


РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията се извършва чрез регистрационна карта, която може да се изтегли от сайта и след като се попълни да се изпрати по електронен път. Таксата за правоучастие е показана в таблицата.


ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Преподаватели от висши училища -

60 лв.

Студенти и докторанти

30 лв.


В таксата за правоучастие се включва достъп до сесиите, изложбата, официалната вечеря, обяда, закуската, материалите на конференцията и кафе-паузите. Регистрационната карта трябва да бъде придружена от сканирано копие на доку­мента за платена такса. Нощувката/нощувките се заплащат на място. Цената за легло в самостоятелна стая с телевизор е 26,20 лв. и се заплаща на място. Настаняването е в хотелската част на конферентния център корпус „Юг” на Стопанска академия „Д.А.Ценов”:


http://www.uni-svishtov.bg/intranet/Default.asp?page=infra_corpus


Таксата за правоучастие се внася по сметка на Националния център по дистанционно обучение.

Банкова сметка на НЦДО:

ОББ - Клон Шипка

Сметка IBAN: BG74UBBS74281010800614, BIC: UBBS BGSF

Национален център по дистанционно обучение 


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТ, ИЗЛОЖБА


За представяне дейността на фирмите, подпомагащи конференцията се организират презентации и изложба. Изложителите ще разполагат с време за представяне в рамките на пленарна сесия и място за постоянна изложба и демонстрации в близост до конферентната зала. Представяне на дейността може да се направи и на страниците на печатните и електронните издания на конференцията, а също чрез разпространяване на проспекти, брошури и други.Свързани:

Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconПрограма Научният форум се посвещава
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconТрета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование
Финансово осигуряване на дистанционното обучение за придобиване на окс във висшите училища в българия
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconВтора национална научна конференция с международно участие качеството на
Директор на Дирекция „Политика във висшето образование” при Министерство на образованието, младежта и науката
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconПрограма за провеждане на Четвърта научна конференция с международно участие "Пожарната и аварийната безопасност '2007"
Четвърта научна конференция с международно участие “Пожарната и аварийната безопасност '2007”
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията „Фирмен мениджър” с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconНационална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
Ресторантьор, специалност код 8110601 Организация и управление в ресторантьорството от Списъка на професиите за професионално образование...
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconЗаявка за участие национална научна конференция с международно участие „геонауки 2011

Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconПрограм а за национална научна конференция с международно участие
Съвременни изисквания и потенциал на българското културно-историческо наследство във връзка с развитието на културния туризъм
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconНационална научна конференция с международно участие «библиотеки четене -комуникации» 17-18 ноември, 2011г., Велико Търново, рнб „П. Р. Славейков „
...
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори iconСкъпи гости на XI национална конференция по колопроктология с международно участие

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом