1. Диплома за завършено образование
Име1. Диплома за завършено образование
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер26.33 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.kiippb.org/language/bg/uploads/files/documents__0/documents__692eb6fff17d0120877cd4fe
ОБРЪЩЕНИЕ:

 

Уважаеми колеги и съмишленици,

Професията на инженера по пожарна безопасност е хуманна, отговорна, обществено значима и подлежаща на динамично развитие.

В съответствие със съвременните приоритети за безопасност, нашата професионална дейност се поставя на едно от челните места.

В това направление се разработват стандарти, еврокодове, национални нормативни актове, технически доклади и други, което е отражение на добрите практики в Европейските и други страни.

Нашата професия е придобила популярност и съобразно изискванията на съвременните технологии, тя непрекъснато се развива.

Отчитайки потребностите на обществото, нашата съсловна организация има за цел да обедини инженерите по пожарна безопасност и същевременно да се развие и израстне, като обобщен радетел за просперитет на професията.

В тази връзка, Управителният съвет на КИИППБ се обръща към всички с молба:

 Да уведомите и поканите за членове на КИИППБ и други колеги от съответният регион на България, до които информацията за създаването на камарата не е имала възможност да достигне.

За представителност и авторитет пред останалите участници в инвестиционния процес – инвеститори, проектанти, държавна администрация и други и успешно професионално развитие на КИИППБ се обръщаме към Вас с надеждата за сформиране на един ГОЛЯМ ЕКИП от професионалисти в областта на пожарната безопасност, който да подпомага, развива и защитава интересите на своите членове.

Всички ние заедно, обединени в единна структура, защитавайки една кауза, можем да постигнем това, което не би било възможно да се изпълни с индивидуални действия и желания.

 

 Колеги,

Уведомяваме Ви за извършеното от управителния съвет на КИИППБ към настоящия момент:

  1. Направена е регистрация на камарата в Софийски градски съд;

  2. Направено е постъпление и е получен булстат;

  3. Открита е банкова сметка;

  4. Регистрирани сме като администратор на лични данни;

  5. Направено е постъпление за членство в Българска стопанска камара;

  6. Разработва се уеб-сайт на КИИППБ;

и други съпътстващи административни процедури за дейността на камарата.

От настоящият момент се стартира процедурата за регистрация на членове на КИИППБ.

Всички участници в учредителното събрание, като учредители на КИИППБ, на практика могат да бъдат пълноправни членове, без подаване на молба за членство.

Всички желаещи да бъдат членове на КИИППБ подават следните документи за регистрация:

1.Диплома за завършено образование;

2.Копие от лична карта;

3.Молба по приложен образец (за тези, които не са имали възможност да бъдат учредители);

4.Документи, удостоверяващи дейност по направление „пожарна безопасност” в инвестиционния строителен процес – свободен текст.

5.Документ за платена такса по сметка BG98UNCR 70001520479902 - в размер на 135 лв.

Документите за членство могат да бъдат подавани до ръководството на КИИППБ по поща, или лично на адрес:

гр.София, бул.Ал.Стамболийски 205, офис-сграда „Нипроруда”, ет. 2, офис 233.

 

На членовете на КИИППБ ще се издават удостоверения, със собствен регистрационен номер, по приложения образец.

 

 

Приложения :

1.Молба за членство в КИИППБ.

2. Удостоверение.

 

Свързани:

1. Диплома за завършено образование iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
1. Диплома за завършено образование iconДиплома за завършено образование копие

1. Диплома за завършено образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
1. Диплома за завършено образование iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
1. Диплома за завършено образование icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
1. Диплома за завършено образование iconДиплома за завършено образование
На основание чл. 89,чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 16, ал. 2, т. 5 от Закона за народните читалища и Заповед №3/20. 12....
1. Диплома за завършено образование icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
1. Диплома за завършено образование icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
1. Диплома за завършено образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
1. Диплома за завършено образование iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом