Общинска избирателна комисия – свиленград решение
ИмеОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер40.41 Kb.
ТипРешение
източникhttp://svilengrad.bg/Obs/resenie 153.doc
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ

153-МИ/20.09.2011 г.

Относно: Регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило предложение от партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски””” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.”, представлявана от пълномощника си Георги Иванов Колев, заведено под №16/20.09.2011 г. 011.20 часа в Регистъра на кандидатите за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., в следната последователност на предложените от партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” кандидати:

 1. НИКОЛИНА ГЪЛЪБОВА ПЕХЛИВАНОВА

 2. НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

 3. СТЕФКА ТОНЕВА КОВАЧЕВА

 4. КРЕМЕНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

 5. НИКОЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 6. ХРИСТИНА АНГЕЛОВА БОЙЧЕВА

 7. ЕЛЕНА ДЕМИРЕВА ГЕОРГИЕВА

 8. ДИНКО МАНДИЕВ МИЛЕВ

 9. ТОДОР МИХАЙЛОВ КАМБУРОВ

 10. ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 11. КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

 12. ДИМИТЪР СПАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

 13. ДИАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 14. ВАСИЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

Приложени документи:

1. Предложение /приложение №42/ за регистриране на кандидатска листа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски””” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. от

2. Протколо от заседание на постоянно присъствие на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” от 14.09.2011г.

3. Удостоверение от СГС за актуално състояние от 20.07.2011г.

4. Пълномощно – 1 бр.;

5. Заявления /приложение №48/ от всеки от кандидатите за общински съветници, че са съгласни да бъдат регистрирани като кандидати за общински съветници в изборите на 23.10.2011 г. в Община Свиленград от партия „Национално движение за стабилност и възход ”– 14бр.;

6. Декларации по образец /приложение №52/ от всеки от кандидатите за общински съветници по чл. 126, ал. 1, т. 3, вр. с §1, т. 5, б. „а” и „б” от ДР на ИК и §10, ал. 4 от ПЗР на ИК – 14 бр.;

7. Декларации по образец /приложение №55/ от всеки от кандидатите за общински съветници, че отговарят на условията по чл.122,ал.1,3 и 4 от ИК – 14 бр.;

8. Удостоверения за настоящ адрес на всеки от кандидатите, издадени от Дирекция „АПИО”, отдел „ГРАО” при Общинска администрация Свиленград – 14 бр.

9. Удостоверение за постоянен адрес на всеки от кандидатите, издадени от Дирекция „АПИО”, отдел „ГРАО” при Общинска администрация Свиленград – 14 бр.;

Отделно с вх.№32/20.09.2011г. в 15.00 часа в ОИК – Свиленград е депозирана молба от Стефка Тонева Ковачева за оттеглянето й от кандидатската листа на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски””.

С оглед представяне на необходимите документи и съгласно Решение 690 - МИ/ 05. 09. 2011г. на ЦИК за постоянния и настоящия адрес и датата на адресна регистрация обективирано в 18 броя Удостоверения за постоянен и настоящ адрес, издадени от Общинска администрация Свиленград, отдел „ГРАО” на кандидатите за общински съветници, предложени от партия „НФСБ”, се приеме, че за всеки един от кандидатите са изпълнени изискванията на закона за регистрация в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. по чл. 4, ал. 5, чл. 126, ал. 1, т. 1, б. ”а”, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 7, § 1, т. 5 от Изборния кодекс и Решение 520-МИ от 24.08.2011г. на ЦИК. Отделно чрез подадената молба на кандидата за общински съветник Стефка Ковачева , ОИК – Свиленград намира, че е налице воля на кандидата за оттеглянето й от участие в изборите за общински съветници и беше изразено становище на членове на ОИК – Свиленград, че следва да се приеме за отказ. В същото време няма пречка да бъде регистрирана кандидатската листа на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски””, като се даде възможност да се издигне нов кандидат за общински съветник на освободеното място , както и начина на подреждане на кандидатската листа.

Изпълнени са изискванията на чл.126, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 520-МИ/24.08.2011 г. и Решение 690-МИ/ 05. 09. 2011г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл.33, ал.1, т.15 и чл.126, ал.1 и ал.4 от Изборния кодекс и , Общинската избирателна комисия-Свиленград


РЕШИ:


РЕГИСТРИРА кандидатската листа за общински съветници на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” , в следната последователност:

за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г

 1. НИКОЛИНА ГЪЛЪБОВА ПЕХЛИВАНОВА

 2. НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

 3. /незаето място/

 4. КРЕМЕНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

 5. НИКОЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 6. ХРИСТИНА АНГЕЛОВА БОЙЧЕВА

 7. ЕЛЕНА ДЕМИРЕВА ГЕОРГИЕВА

 8. ДИНКО МАНДИЕВ МИЛЕВ

 9. ТОДОР МИХАЙЛОВ КАМБУРОВ

 10. ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 11. КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

 12. ДИМИТЪР СПАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

 13. ДИАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 14. ВАСИЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

и отказва регистрация на Стефка Тонева Ковачева за регистрация като кандидат за общински съветник на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски””, като дава следните указания на представляващия партията :

Да се предложи не по-късно от 20 дни преди изборния ден друг кандидат за общински съветник от страна на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

Решението може да се обжалва по реда на чл.33, ал.3 от ИК пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от датата на обявяването му.


Председател:

/Иванка Димитрова/

Секретар:

/Милена Калчорова/

Свързани:

Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия- свиленград решение
Относно: регистрация на политическа партия „герб” за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистриране на застъпници на кандидати от кандидатската листа на пп „национално движение за стабилност и възход”
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия свиленград решение
Относно:  Приемане тарифите за отразяване на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011...
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия- свиленград решение
Относно: регистрация на партия „български земеделски народен съюз” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия- свиленград решение
Относно: регистрация на партия „Национален фронт за спасение на България” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври...
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия- свиленград решение
Относно: регистрация на политическа партия „движение за права и свободи” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври...
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconПриложение 2 общинска избирателна комисия – свиленград списък

Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия- свиленград решение
Относно: регистрация на местна коалиция „Синята Коалиция” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинската избирателна комисия община свилеленград област хасково решение
Днес, 24. 10. 2011 г., в 12. 00 ч. Общинската избирателна комисия – Свиленград на основание чл. 243, ал. 2 и чл. 247 от Изборния...
Общинска избирателна комисия – свиленград решение iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистрация на застъпници на кандидати за общински съветници от пп „герб” на изборите за общински съветници и кметове на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом