На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
ИмеНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер189.85 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://mariaradeva.com/wp-content/uploads/2011/04/вещи-лица.doc
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативен съд – Варна, за 2011 г.
(Обн., ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г.)За съдебен район на Варненския окръжен и административен съд


ІІ. Съдебномедицински експертизи


Съдебномедицинска експертиза на труп; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Мая Иванова Кичева, дом. адрес: София, ул. Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14; адрес за кореспонденция: София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365 – специалист молекулярна биология; ДНК анализи.

Николай Гинчев Тюфекчиев, дом адрес: София, ул. Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес за кореспонденция: София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0888/829 010 – специалист молекулярна биология, ДНК анализи.

А) Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията и травматологията; диагностика, лечение и прогноза на заболяването

Веселин Петков Калоянов, Варна, ул. Дойран 6, тел. 052/ 650 630; 0888/924 877 – рентгенолог.

Радослав Борисов Манчев, Варна, ул. Брегалница 40, ет. 6, ап. 13, служебен адрес: бул. Цар Освободител 100, м. ц. „Света Анна“, тел. 0888/149 575 – ортопед-травматолог.

Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на хирургичните заболявания; диагностика, лечение и прогноза, вътрешни болести

Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, Варна, ул. Цар Асен 68, вх. А, ет. 4, ап. 7.

В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза

Светослав Калчев Калевски, Варна, бул. Осми приморски полк, бл. 122, вх. Б, ап. 157, тел. 052/829-323, 2-13-41.

Г) Лекари – специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички заболявания на сърдечносъдовата, дихателната, стомашно-чревната и отделителната система, диагностика, лечение и прогноза

Свилен Стойчев Андонов, Варна, ул. Княз Борис І № 7, тел. 052/658 400; 0887/225 235 – специалист вътрешни и бъбречни болести, здравен мениджмънт и здравноосигурителни отношения с НЗОК.

Д) Лекари – специалисти по инфекциозни болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологични болести, системи, диагностика, лечение, прогноза и епидемиология

Анна Божидарова Кирчева, Варна, бул. Цар Освободител 75, вх. Б, ет. 3, ап. 15, тел. 052/613 745; 0887/018 675 – лекар – специалист по епидемиология, контрол на инфекциите и специалист по инфекциозни болести.

Е) Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телесните повреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове

Благовеста Димитрова Панайотова, Варна, бул. Съборни 16, тел. 052 /259-558; 822-121/304.

Вилиям Викторов Доков, Варна, ул. 27 юли 11, ап. 11, 052/644-166; 0889/877-876.

Димитър Иванов Ганчев, Варна, МБАЛ „Св. Анна“ – отделение съдебна медицина, тел. 052/307-648, 648-175; 0888/529-493.

Сийка Койчева Михова-Илчева, Варна, ул. Ген. Киселов 31, ет. 5, ап. 11, тел. 052/605-730, 648-175; 0897/978-662; 0898/406-694.

Деян Ангелов Демиров, Варна ул. Ген. Столипин 28, ет. 4 ап. 16, тел. 052/607-573; 648175; 0888/844-920; 0898/438-404.

Виктор Николаев Стефанов, Варна, бул. Съборни 16, вх. А, ет. 4, ап. 16, тел. 052/622-291, 648-175; 0888/772-803.


ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние

1. Съдебно-психиатрична експертиза

Татяна Колева Аврамова, постоянен адрес: Варна, ул. Цани Гинчев, бл. 6, ет. 4, ап. 14, настоящ адрес: Варна, ул. Отец Паисий 32, ет. 7, ап. 57, дом. тел. 052/625238, сл. тел. 052/370562; 0886/851042 – съдебно психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.


2. Съдебно-психологична експертиза

Ана Иванова Райкова, Варна, ул. Ген. Паренсов 44, ет. 3, ап. 5, тел. 052/617 610; 0887/206 455 – психолог.

Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил Левски 9, вх. Б ап. 2, тел. 058/830 979; 0897/902 885; 0876/ 548 100 – социален психолог и графолог.

Константин Атанасов Воденичаров, Варна, ж.к. Чайка, бл. 28, вх. Б, ет. 6, ап. 37, тел. 052/308 868; 0886/542 745 – психолог.

Клинични психолози: 052/302-851; 52-60, вътр. 474.

Гергана Петрова Момова, Варна, ул. Дрян 10, ет. 5, ап. 15, служебен адрес: МБАЛ „Св. Марина“, ул. Христо Смирненски 1, ІІ психиатрична клиника, тел. дом. 052/731-859; сл. 052/978 785; 052/978 753; 0889/846 993.

Румяна Стоянова Георгиева, Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, вх. 3, ап. 6, тел. 052/884-754 – клиничен психолог.

Снежанка Борисова Димитрова, Варна, ул. Силистра, бл. 2, вх. В, ап. 68, адрес по л.к.: Варна, ул. Баучер 1, вх. Б, ет. 8, ап. 46, тел. 052/320-033; 0887/311-948.


Психолози

3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Лекари психиатри и медицинска психология – компетентни по всички въпроси на психиатричните заболявания, психиатрична психология

Аделина Боянова Джорджанова, Варна, ул. Велико Христов 15, ет. 6, ап. 13; месторабота: Държавна психиатрична болница с. Карвуна, тел. 058/629 022; факс: 058/629022.

Костадинка Димитрова Крумова, Варна, ул. Струга 29, ет. 8, ап. 129, тел. 052/250-748 – нарколог.

Румяна Василева Бояджиева, Варна, ул. Найден Геров 18, ет. 5, ап. 9, частен кабинет: Варна, ул. Илинден 1, ет. 3, кабинет 310, тел. 052/978 432; 0888/306 118.

Татяна Колева Аврамова, постоянен адрес: Варна, ул. Цани Гинчев, бл. 6, ет. 4, ап. 14, настоящ адрес: Варна, ул. Отец Паисий 32, ет. 7, ап. 57, дом. тел. 052/625238; сл. тел. 052/370562; 0886/851042 – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

Христо Добрев Бояджиев, Варна, ул. Найден Геров 18, ет. 5, ап. 9, тел. 052/978-461; 0889358252.


Лекари–детски психиатри

Милена Антонова Топалова, Варна, м. Св. Никола 107, вх. 2, ап. 12, 0888/222-038 – детски психиатър.


4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Татяна Колева Аврамова, постоянен адрес: Варна, ул. Цани Гинчев, бл. 6, ет. 4, ап. 14, настоящ адрес: Варна, ул. Отец Паисий 32, ет. 7, ап. 57, дом. тел. 052/625238; сл. тел. 052/370562; 0886/851042 – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.

За съдебен район на Добричкия окръжен и административен съд


2. Клас „Съдебномедицински експертизи“


2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Димитър Георгиев Димитров, Добрич, ул. Марин Дринов 2, вх. А, ап. 4, дом. тел. 058/602-393; сл. тел. 058/601-718; 0888/205-063 – съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.


2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р Димитър Георгиев Димитров, Добрич, ул. Марин Дринов 2, вх. А, ап. 4, дом. тел. 058/602-393; сл. тел. 058/601-718; 0888/205-063 – съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.


2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември 2, ап. 5, тел. 0887/575 365 – доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6 септември 2, ап. 5, тел. 0888/829 010 – биохимик със специализация вирусология.


2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Д-р Димитър Георгиев Димитров, Добрич, ул. Марин Дринов 2, вх. А, ап. 4, дом. тел. 058/602-393; сл. тел. 058/601-718; 0888/205-063 – съдебен лекар, телесни повреди, болестни състояния в областта на медицината, експертизи по писмени данни, установяване концентрация на алкохол в кръвта, установяване загуба на трудоспособност, полови престъпления.

Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември 2, ап. 5, тел. 0887/575 365 – доктор по биохимия, ДНК анализ и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6 септември 2, ап. 5, тел. 0888/829-010 – биохимик със специализация вирусология.


3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р Жулиета Иванова Николова, Добрич, ул. Даскал Д. Попов 4А, вх. А, ап. 4, тел. 058/604-822; 0888/340 644 – психиатър.

Д-р Росица Димитрова Иванова-Колева, Добрич, ул. В. Димитрова 3, тел. 058/835-759; 0897/969-536 – психиатър.

Д-р Маргарита Станчева Новоселска, Добрич, ул. З. Стоянов 5, вх. В, ап. 3, тел. 058/626-206, 0888/266 745 – психиатър.

Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул. З. Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 058/837-949; 058/629-022, 0885/861 890 – психиатър.

Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 15, тел. 058/839 896; 0887/182 863 – психиатър.

Д-р Надежда Димитрова Йорданова, Добрич, бул. Добричка епопея 6, вх. А, ап. 6, тел. 058/604 541; 0888/864 806 – психиатър.


3.2. Съдебно-психологична експертиза

Тодорка Матеева Турнова, Добрич, бул. 25 септември 37, вх. В, ап. 4, тел. 0888/929 273 – психолог, медицинска психология и педагог. рехабилитация.

Камелия Иванова Калчева, ул. Сан Стефано 6, ап. 14, тел. 058/620 240; 0888/061 817 – психолог – клинична, социална и консултативна психология, учител по психология.

Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79; 0897/902 885, 0876/548 100 – графолог, социален психолог.


3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул. З. Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 058/837 949; 058/629 022, 0885/861 890 – психиатър.

Тодорка Матеева Турнова, Добрич, бул. 25 септември 37, вх. В, ап. 4, 0888/929 273 – психолог, медицинска психология и педагог, рехабилитация.

Д-р Жулиета Иванова Николова, Добрич, ул. Даскал Д. Попов 4А, вх. А, ап. 4, тел. 058/604 822; 0888/340 644 – психиатър.

Д-р Маргарита Станчева Новоселска, Добрич, ул. З. Стоянов 5, вх. В, ап. 3, тел. 058/626 206; 0888/266 745 – психиатър.

Д-р Росица Димитрова Иванова-Колева, Добрич, ул. В. Димитрова 3, тел. 058/835 759; 0897/969 536 – психиатър.

Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 15, тел. 058/839 896; 0887/182 863 – психиатър.

Д-р Надежда Димитрова Йорданова, Добрич, бул. Добричка епопея 6, вх. А, ап. 6, тел. 058/604 541; 0888/864 806 – психиатър.

Камелия Иванова Калчева, ул. Сан Стефано 6, ап. 14, тел. 058/620 240; 0888/061 817 – психолог – клинична, социална и консултативна психология, учител по психология.

Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79; 0897/902 885; 0876/548 100 – графолог, социален психолог.


3.4. Съдебна експертиза на психично състояние по писмени данни

Д-р Нягол Минчев Няголов, Добрич, ул. З. Стоянов 51, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 058/837 949; 058/629 022; 0885/861 890 – психиатър.

Д-р Жулиета Иванова Николова, Добрич, ул. Даскал Д. Попов 4А, вх. А, ап. 4, тел. 058/604 822; 0888 340 644 – психиатър.

Д-р Маргарита Станчева Новоселска, Добрич, ул. З. Стоянов 5, вх. В, ап. 3, тел. 058/626 206; 0888/266 745 – психиатър.

Д-р Росица Димитрова Иванова-Колева, Добрич, ул. В. Димитрова 3, тел. 058/835 759; 0897/969 536 – психиатър.

Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 27, вх. Б, ап. 15, тел. 058/839 896; 0887/182 863 – психиатър.

Д-р Надежда Димитрова Йорданова, Добрич, бул. Добричка епопея 6, вх. А, ап. 6, тел. 058/604 541; 0888/864 806 – психиатър.

Мая Любенова Златева, Добрич, ул. Васил Левски 9, вх. Б, ап. 2, тел. 058/83 09 79; 0897/902 885; 0876/548 100 – графолог, социален психолог.

За съдебен район на Разградския окръжен и административен съд


2. Клас „Съдебномедицински експертизи“


2.1. Съдебномедицинска експертиза

Ангелина Миткова Литева, Разград, бул. Бели Лом 37, вх. А, ап. 36, тел. 0888/659 213 – офталмолог.

Бисер Росенов Симеонов, Разград, ул. Бузлуджа 8, тел. 084/641162/237; 0898/601 813 – онколог, вътрешни болести.

Вихрен Николаев Башаков, Разград, ул. Анани Явашев 19, тел. 084/620 591; 0887/263143 – стоматолог.

Диана Василева Тодорова, Разград, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, отдел „Съдебна медицина“, тел. 0898/853508 – съдебна медицина.

Еленка Стоянова Георгиева, Разград, ул. Л. Каравелов 9, ап. 13, тел. 084/661 934 – педиатър.

Иван Атанасов Киселов, Разград, бул. България 9, вх. Б, ап. 7, тел. 0886/430 823 – пневмолог и фтизиатър.

Иван Димитров Петров, Разград, ул. Д. Ненов 26, тел. 0887/471 178 – ортопед.

Мария Пеева Иванова, Разград, бул. Бели Лом 58, вх. В, ап. 68, тел. 0889/326 163 – анестезиолог.

Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365 – молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ.

Николай Върбанов Башаков, Разград, ул. Анани Явашев 19, 084/620 591; 0889/814 783 – стоматолог, хирургия, терапия, ортопедия, нумизматик.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0888/829 010 – биохимия и микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.

Румен Ангелов Русанов, Разград, ж.к. Лудогорие, бл. 3, ап. 10, тел. 0888/961 584 – вътрешни болести и хематолог.

Стефан Петров Димов, Разград, ул. В. Левски 38, ап. 7, тел. 0887/428753 – кардиолог.

Тодор Стоянов Минчев, Разград, ул. Трапезица 2, вх. А, ап. 9, тел. 084/624321/322; 0898/649 315 – съдебна медицина.


3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“


3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Владимир Иванов Заимов, Разград, ж.к. Освобождение, бл. 68, ап. 30, тел. 084/660 607; 084/618 218; 0888/818 252 – психиатър.

Диана Петрова Киселова, Разград, бул. България 9, вх. Б, ет. 4, ап. 7, тел. 0888/348 552 – психиатър.

Мадлена Димитрова Борисова, Разград, ул. Васил Левски 5, вх. Б, ап. 28, тел. 0889/912 216 – психиатър.

Петър Дончев Вълканов, Разград, ул. 28 януари 30, тел. 0887/828566 – психиатър.


3.2. Съдебно-психологична експертиза

Даринка Кирилова Стефанова, Разград, ул. Жеравна 81а, тел. 0899/336 234; 0892/216 385 – психолог.

Полина Петрова Вълчева, Разград, ул. Гаврил Кръстевич 56б, тел. 0894/478 337 – психолог.

За съдебен район на Силистренския окръжен и административен съд


2. Клас „Съдебномедицински експертизи“


2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Теодор Иванов Иванов, 7500 Силистра, ул. Тулча 20, вх. А, ет. 3 – патолог, тел. 0887/702 441.


2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди


2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Д-р Константин Попов, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – акушер-гинеколог, тел. 086/818 428.

Д-р Веселин Велинов Пенев, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – акушер-гинеколог, тел. 0888/366 988.

Д-р Любомир Минков Минков, Дулово, ул. Васил Левски 24, вх. Б, ет. 4, ап. 25 – акушерство и гинекология, тел. 0886/300867; 0888/299 185.

Д-р Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365 – биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – биохимик, микробиолог, вирусолог.


2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Д-р Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365 – биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – биохимик, микробиолог, вирусолог.


2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни


2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – биохимик, микробиолог, вирусолог.

Д-р Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365 – биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

Д-р Вилияна Цончева, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – невролог, тел. 086/818 460; 0887/794 457.

Д-р Росица Колева Дучева, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – очен лекар, тел. 086/833 525; 0888/741 162.

Д-р Петър Светозаров Дончев, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра, тел. 086/818 477.

Д-р Надка Страшимирова Тодорова, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – невролог, тел. 086/818 463.

Д-р Тодор Христов Дюлгеров, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – ортопед, тел. 086/818 480.

Д-р Сашко Йорданов Симеонов, 7500 Силистра, ул. П. Мутафчиев 80, МБАЛ – Силистра – хирург, тел. 0898/783 778.


3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“


3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р Пламен Николов Краев, 7500 Силистра, ул. Аспарух 21 – психиатър, тел. 0888/618 601.

Д-р Любка Донева Мандева, гр. Бяла, ул. Отец Паисий 55 – психиатър.

Д-р Милена Симеонова Русчева,7500 Силистра, ул. Добротица 1 – съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт, тел. 0887/408 960.

Албена Пенчева Вълкова, 7500 Силистра, ул. Серес 17, ет. 2, ап. 6 – психолог, тел. 0887/041 266; 0899/192 515.


3.2. Съдебно-психологична експертиза

Цветелина Василева Василева, 7500 Силистра, ул. Петко Каравелов 2, вх. А, ап. 4, ет. 2 – клиничен и консултативен психолог, тел. 0894/358 929.

Албена Пенчева Вълкова, 7500 Силистра, ул. Серес 17, ет. 2, ап. 6 – психолог, тел. 0887/041 266; 0899/192 515.


3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза


3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Албена Пенчева Вълкова, 7500 Силистра, ул. Серес 17, ет. 2, ап. 6 – психолог, тел. 0887/041 266; 0899/192 515.

За съдебен район на Шуменски окръжен и административен съд
ІІІ. Съдебномедицински експертизи

Д-р Златко Атанасов Златев Шумен, ул. Трапезица 3, тел. 0887/672 531; 054/87 65 76, общ трудов стаж – 29 г., стаж като вещо лице – 8 г., специалност „Патологоанатомия“.

Д-р Владимир Петков Владов, Шумен, ул. Петър Берон 49, тел. 054/87 20 77; 0898/715 854, общ трудов стаж – 26 г, стаж като вещо лице – 8 г., специалности „Патологоанатомия“ и „Съдебна медицина“.

Д-р Галин Стефанов Вачков, Шумен, ул. Васил Друмев 35, ап. 2, ет. 1, тел. 054/87 80 06, общ трудов стаж – 24 г., стаж като вещо – лице – 8 г. специалност „Съдебна медицина“.

Д-р Недко Пламенов Тодоров, Шумен, ул. Цар Освободител 33, ет. 4, ап. 10, тел. 054/831 858; 0896/745487, общ трудов стаж – 25 г., специалност „Хирургия“.

Д-р Огнян Илиев Обретенов, Шумен, ул. Марица 8, ет. 3, тел. 054/86 41 58; 0898/605 362, общ трудов стаж – 31 г., специалности „Хирургия“ и „Детска хирургия“.

Д-р Стоян Атанасов Домусчиев, Шумен, ул. Хан Аспарух 17, ет. 2, тел. 054/83 30 13; 0877/066535, общ трудов стаж – 31 г., специалност „Урология“.

Д-р Бисерка Колева Илиева, Шумен, ул. Петър Берон 4, вх. Б, ет. 7, ап. 45, тел. 054/ 87 15 54, 0896/683180, общ трудов стаж – 33 г., специалност „Очни болести“.

Д-р Снежана Пенчева Начева, Шумен, ул. Победа 7, ет. 3, тел. 054/87 73 88; 0889/013 498, общ трудов стаж – 25 г., специалност „Очни болести“.

Д-р Маргарита Коева Мартинова, Шумен, ул. Македония 29, вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел. 054/87 6650; 0895/485 975, общ трудов стаж – 26 г., специалност „Очни болести“.

Д-р Татяна Колева Цанкова, Шумен, ул. Харалан Ангелов 10, вх. Б, тел. 054/86 44 56; 0888/930 561, общ трудов стаж – 29 г., специалност „Акушерство и гинекология“.

Д-р Веселина Николова Великова, Шумен, ул. Преслав 92, вх. 2, ет. 1, ап. 9, тел. 054/887 726; 0888/842 027, общ трудов стаж – 33 г., специалност „Акушерство и гинекология“.

Д-р Парашкева Райкова Вичева, Шумен, ул. Херсон 6, ет. 2, ап. 9, тел. 054/86 52 00; 0888/707 427, общ трудов стаж – 32 г., специалност „Детски болести“.

Д-р Гинка Александрова Иванова, Шумен, ул. Васил Друмев 24, ет. 2, тел. 054/ 86 98 95; 0887/384 975, общ трудов стаж – 32 г., специалност „Детски болести“.

Д-р Галин Колев Чобанов, Шумен, ул. Васил Априлов 3, вх. 1, ет. 7, ап. 8, тел. 054/87 97 81; 0889/918823, общ трудов стаж – 22 г., специалност „Детски болести“.

Д-р Севдалина Стойкова Делчева, Шумен, ул. Владайско въстание 128, ет. 3, тел. 054/88 50 94; 0887/466739, общ трудов стаж – 30 г., специалности „Детски болести“ и „Неонатология“.

Д-р Събина Баева Граматикова, Шумен, ул. Македония 24, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 054/87 89 16; 0888/266 422, общ трудов стаж – 29 г., специалности „Детски болести“ и „Неонатология“.

Д-р Ивайло Кирилов Петров, Шумен, ул. Македония 12, вх. 1, ет. 4, ап. 8, тел. 054/87 48 08; 0888/332 005, общ трудов стаж – 28 г., специалност „Нервни болести“.

Д-р Милена Ненова Симеонова, Шумен, ул. Съединение 141, тел. 054/800 170; 0887/313 878, общ трудов стаж – 22 г., специалност „Нервни болести“.

Д-р Сава Иванов Савов, Шумен, ул. Ружа Тенева – Северина 14, тел. 054/87 01 60; 0887/176 908, общ трудов стаж – 20 г., специалност „Нервни болести“.

Д-р Петко Стоянов Загорчев, Шумен, ул. Граф Игнатиев 21, тел. 054/87 17 12, 0889/917506, общ трудов стаж – 35 г., специалности „Анестезиология и реанимация“, „Токсикология“ и „Клинична токсикология“.

Д-р Румяна Бонева Димитрова, Шумен, ул. Момчил войвода 1, тел. 054/875 658; 0888/431 481, общ трудов стаж – 27 г., специалност „Анестезиология и реанимация“.

Д-р Димитър Бонев Димитров, Шумен, ул. Васил Левски 51, ет. 2, ап. 6, тел. 054/978 159; 0888/842 036, общ трудов стаж – 20 г., специалност „Анестезиология и реанимация“.

Д-р Пламен Петров Николов, Шумен, бул. Плиска 6, ет. 4, ап. 22, тел. 054/983 197; 0887/373 130, общ трудов стаж – 22 г., специалност „Анестезиология и реанимация“.

Д-р Юлия Димитрова Илиева, Шумен, ул. Владайско въстание 24, вх. 5, ет. 5, тел. 054/83 13 22; 0888/961 001, общ трудов стаж – 24 г., специалност „ Физиотерапия, рехабилитация и курортология“.

Д-р Красимир Живков Бозов, Шумен, ул. Цар Иван Александър 15, ет. 4, ап. 7, тел. 054/86 35 58; 0898/435 973, общ трудов стаж – 23 г., специалност „УНГ“.

Д-р Росица Илиева Страшимирова, Шумен, ул. София 29, ет. 1, ап. 1, тел. 054/87 96 90; 0888/799 560, общ трудов стаж – 21 г., специалност „УНГ“.

Д-р Ивелин Юриев Христов, Шумен, ул. Червена стена 22, бл. 2, вх. 1 ап. 16, тел. 054/82 12 29; 0887/735 048, общ трудов стаж – 17 г., специалност „УНГ“.

Жулиета Иванова Витанова-Узунова, Шумен, ул. Константин Преславски 9а, тел. 054/862 057; 0888/580811, общ трудов стаж – 35 г., специалност „Медицинска радиология“.

К. б. н. Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес и тел. за връзка: София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365, висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, биохимик – клиничен химик, специалист в областта „ДНК анализ и идентификация“, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек, трудов стаж – 18 г., стаж като вещо лице – 4 г.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес и тел. за връзка: София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 („Проген“ – ООД), тел. 0887/575 365, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, специалист в областта на ДНК-анализи, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човека, трудов стаж по специалността – 16 г., стаж като вещо лице – 15 г.


ІV. Съдебна експертиза на психичното състояние

Д-р Соня Величкова Николова, Шумен, ул. Съединение 83, вх. 2, ап. 31, тел. 0888/830569, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 22 г., стаж като вещо лице – 14 г., психиатър, разрешение за достъп до КИ 39219.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, ул. Цар Освободител 99, ап. 51, тел. 0887/804 155, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 21 г., стаж като вещо лице – 20 г., психиатър.

Д-р Свилен Радославов Станчев, Шумен, бул. Славянски 9, вх. Б, ет. 3, ап. 17, тел. 0887/930 681; 054/832 588, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник на отделение, общ трудов стаж – 18 г., стаж като вещо лице – 11 г., психиатър.

Д-р Милчо Иванов Ванчиков, Шумен, ул. Харалан Ангелов 26, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел. 0887/415 507, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник на отделение, общ трудов стаж – 20 г., стаж като вещо лице – 14 г., психиатър.

Д-р Румяна Георгиева Попова, Шумен, ул. Света гора 2, бл. 5, вх. 2, ап. 31, тел. 054/879 717; 0897/415 977, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – ординатор, общ трудов стаж – 34 г., стаж като вещо лице – 29 г., психиатър.

Д-р Росица Рашкова Телбизова, Шумен, ул. Васил Левски 14, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 054/820 813; 0888/725 359, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник на отделение, общ трудов стаж – 30 г., стаж като вещо лице – 20 г., психиатър.

Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, ул. Цар Освободител 99, ап. 51, тел. 0889/230 559, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – директор, общ трудов стаж – 26 г., стаж като вещо лице – 23 г., психиатър.

Д-р Юджел Хаккъ Баки, Шумен, ул. Владайско въстание 24, вх. Г, ет. 5,ап. 80, тел. 054/865 962; 0888/828 635, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, общ трудов стаж – 17 г., стаж като вещо лице – 10 г., психиатър.

Д-р Светлана Евтимова Симеонова, Шумен, ул. Васил Априлов 58, ет. 3, тел. 05315/21-21, 0889/788 749, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – началник на отделение, общ трудов стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 10 г., психиатър.

Изабела Владкова Коларова, Шумен, ул. София 24, вх. 1, ет. 2, ап. 5, тел. 054/877 969; 0899/379 798, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, работи в ДПБ с. Царев брод – ординатор, общ трудов стаж – 25 г., стаж като вещо лице – 14 г., психиатър.

Наташа Иванова Станева, Шумен, ул. Добруджа 9, вх. 1, ап. 24, тел. 0889/881 983, висше образование по философия, специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, общ трудов стаж – 34 г., стаж като вещо лице – 29 г., клиничен психолог.

Катя Красимирова Крумова, Шумен, ул. Ал. С. Пушкин 4, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0898/776 981, висше образование – магистър, специалност „Социална психология“, общ трудов стаж – 10 г., стаж като вещо лице – 7 г., основна месторабота – Дом за медико-социални грижи за деца – Шумен, професионален опит като детски психолог – 10 г.

Емилия Емилова Димитрова, Шумен, ул. Тракия 6, бл. 12, вх. Б, ап. 27, тел. 054/868 021; 0887/799739, висше образование – магистър, специалност „Психология“, общ трудов стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 8 г., работи като психолог в ДПБ с. Царев брод, психолог, разрешение за достъп до КИ 39220.

Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, Шумен, ул. Аспарух 17, ет. 2, ап. 3, тел. 0887/254 582, висше образование – магистър, специалност „Психология и философия“, общ трудов стаж – 12 г., стаж като вещо лице – 3 г., учител по философия в СОУ „Йоан Екзарх Български“, Шумен, психолог.

Иванка Иванова Петрова, Шумен, ул. Вапцаров 3, вх. 2, ет. 1, ап. 22, тел. 054/864 044; 0888/782 761, висше образование – магистър, специалност „Психология“, общ трудов стаж – 25 г., стаж като вещо лице – 10 г., психолог на свободна практика.

Емилия Жечева Бежанова, Шумен, ул. Кирил и Методий 9, ет. 3, тел. 0887/804 143, висше образование, специалност „Психология“, работи в ДПБ с. Царев брод – психолог, общ трудов стаж – 19 г., стаж като вещо лице – 9 г.

Красимира Стефанова Тодорова, Шумен, ул. Август Попов 45, тел. 054/877 774; 0888/561 785, висше образование – магистър, специалност „Психология“, общ трудов стаж – 23 г., стаж като вещо лице – 3 г., месторабота КСУДС – Шумен, като психолог и ръководител на сектор, психолог.

Севджихан Ахмедова Еюбова, Шумен, ул. Васил Априлов 63, тел. 054/800 743; 0887/234 304, висше образование – магистър, специалност „Психология“, месторабота „МБАЛ – Шумен“ – АД, психолог, общ трудов стаж – 8 г., стаж като вещо лице – 3 г., психолог.

Маргарита Станкова Браилска, Шумен, ул. Дедеагач 12, вх. 4, ет. 5, ап. 67, тел. 054/868 574; 0898/739 141, висше образование – магистър, специалност „Психология“, свободна практика, общ трудов стаж – 32 г., стаж като вещо лице – 3 г., психолог.

Доц. д-р Ирена Иванова Левкова, Шумен, ул. Витоша 7, бл. 6, вх. 3, ап. 35, тел. 054/802-283; 0899/903 599, преподавател по психология в ШУ „Еп. Константин Преславски“, 26 г. трудов стаж в областта на психологичната диагностика, стаж като вещо лице – 1 г.

За съдебен район на Търговищкия окръжен и административен съд


ІV. Медицински

Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище, МБАЛ – Търговище, ул. Царевец, тел. 0601/8-72-12 – гинеколог.

Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище, ул. Христо Ботев 36, тел. 0601/6-48-91 – съдебен лекар.

Д-р Панайот Койчев Арнаудов, Търговище, ул. Кубрат 11, тел. 0601/8-51-50 – гинеколог.

Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище, ул. Иван Асен 5, тел. 0898/517 189 – психиатър.

Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище, ул. Александър Стамболийски 38, тел. 0601/6-48-91 – психиатър.

Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище, ул. Палаузов 32, тел. 0601/6-48-91 – психиатър.

Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище, ул. Спиридон Грамадов 12, тел. 0601/6-48-91 – психиатър.

Д-р Иван Георгиев Тянев, Търговище, МБАЛ – Търговище, тел. 0601/6-48-91; 6-88-00 – психиатър.

Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище, МБАЛ – Търговище, тел. 0601/6-65-92 – психиатър.

Д-р Мариана Христова Генова, гр. Омуртаг, ул. Пейо Яворов 21, тел. 0898/632 706 – психиатър.

Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен, ул. Цар Освободител 99, ап. 51, тел. 0889/230 559 – психиатър.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен, ул. Цар Освободител 99, ап. 51, тел. 0887/804155 – психиатър.

Д-р Мая Иванова Кичева, София, ул. Шести септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887/575 365, кандидат на биологичните науки, биохимик – клиничен химик, ДНК анализи.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. Шести септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0888/829 010 – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

VІІ. Психолози, химици, педагози

Ирина Йорданова Вълчева, Търговище, ул. Осогово 10, ет. 2, тел. 0899/131 990 – магистър по психология, психотерапевт.

Боряна Александрова Асенова, Търговище ул. А. Стамболийски 1, ет. 1 ап. 1, тел. 0601/20240; 0885/879 107 – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.

Бистра Бориславова Цанева, Търговище, кв. Запад, бл. 48, вх. Г, ап. 21, тел. 0601/2-36-21 – инженер-химик, химична технология на дървесината.

Вера Николаевна Кряколова, Търговище, ул. Цар Симеон 3, вх. А, ет. 3, ап. 2, тел. 0601/81605; 0885/063810 – педагог.

Ирена Иванова Левкова, Шумен ул. Витоша 7, вх. 3, ет. 1, ап. 35, тел. 054/802-283; 0899/903 599 – доцент, доктор, психолог.

Свързани:

На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом