Решение №330
ИмеРешение №330
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер8.3 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f6635.doc
РЕШЕНИЕ №330

на Столичния общински съвет
от 27.04.2006 година


За поставяне на паметни плочи.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Дава разрешение да бъде поставена паметна плоча на Орлин Василев, Александър Поплилов, Николай Гяуров и Харалампи Попйорданов на кооперацията на ул. “Янко Сакъзов” № 9-а, след съгласуване с дирекция “Архитектура и градоустройство”.

2. Разходите по изработването и монтажа на плочата да бъдат за сметка на инициаторите.


Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 27.04.2006 г., Протокол № 76, точка 57 от дневния ред, по доклад № 62-00-43/05 г./28.03.2006 г. и 06.04.2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания на Столичния общински съвет.

Свързани:

Решение №330 iconЗа определяне на санкциите по закона за защита на конкуренцията
Приета с решение №71/03. 02. 2009 г на кзк, изм и доп с решение №1024/06. 10. 2009 г и решение №330/17. 03. 2011 г
Решение №330 iconВъз основа на закона и доказателствата, съдът
Ауди а 6” с дкн е 90 30 вт, на стойност 8900 лева, собственост на Р. Ж. М. престъпление по чл. 330, ал. 1 от нк, поради което и на...
Решение №330 iconРешение от 20. 04. 2006г., в законна сила от 10. 01. 2008г
Отменя заповед №4 08. 2005 год., издадена от председателя н. Н. С. с Егн, с която на осн чл. 330, ал. 2, т. 6 Кт е прекратено трудовото...
Решение №330 iconРешение №109
За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „330” в жк „Люлин – 8-ми м р-н”, упи v-325,326,334, квартал...
Решение №330 iconРешение №330 от Протокол №13/21 септември 2012 г
Документът е разработен в съответствие с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (зеви), както и с Националния...
Решение №330 iconРешение №330 от Протокол №13/21 септември 2012 г
Документът е разработен в съответствие с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (зеви), както и с Националния...
Решение №330 icon330 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
Германо-български център за срещи-пловдив”, вписана в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при пос с Решение №51 от 08....
Решение №330 iconДелото е образувано по тъжба от М. против А. С. Ч. за това, че на в с. З., община Р., е приписала престъпление по чл. 330, ал. 1 Нк палеж на лек
Делото е образувано по тъжба от М. против А. С. Ч. за това, че на в с. З., община Р., е приписала престъпление по чл. 330, ал. 1...
Решение №330 iconNaruto 330 Titre: Une triste nouvelle !!

Решение №330 iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом