Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
страница1/31
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер1.27 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/spisak_varna.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд - Варна, за 2008 г.
(Обн., ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.)


За съдебен район на Варненския административен и окръжен съд

I. Строителство, архитектура и геодезия

Александър Симеонов Симеонов, Варна, ул. Парижка комуна 18, бл. 2, вх. Б, ап. 22, тел. 052/238-875, строителен инженер, специалност: “Промишлено и гражданско строителство”.

Ангел Лефтеров Ангелов, Варна, ж. к. Младост, ул. Радост, бл. 6, вх. Б, ап. 29, тел. 0887/390-950, магистър по противопожарна техника и безопасност, строителен инженер.

Антоанета Стефанова Герова, Варна, ул. Пирин 10а, тел. 052/624-268, 0888/312-826, строителен инженер, специалност: “Промишлено и гражданско строителство”.

Атанас Панайотов Железов, Варна, бул. Княз Борис I № 60, тел. 052/243-486, специалност: “Икономика на строителството”.

Богомил Радев Лазаров, Варна, кв. Чайка, бл. 68, вх. Ж, ап. 16, тел. 052/ 884-631, строителен инженер - земеустройство.

Борис Димитров Маринов, Варна, ул. А. Георгиев 4, тел. 052/226-733, строителен инженер - “Конструкции”.

Валентин Стоев Василев, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 2, вх. 4, ет. 7, ап. 18, тел. 052/ 471-626, инженер - “Пътно строителство”.

Валентина Асенова Тодорова, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 24, вх. 2, ап. 18, тел. 052/434-874, 600-011, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Валерия Цолова Йотова-Кирилова, Варна, ул. Зограф 40а, тел. 052/255-830, 370-501, вътр. 172, 0898/204-525, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Величка Ангелова Михайлова, Варна, ул. Народни будители 53, вх. А, ап. 2, тел. 052/774-502, 660-385, 0489/09888, строителен техник.

Васил Димитров Власковски, Варна, ул. Братя Миладинови 68, вх. Г, ет. 11, ап. 86, тел. 052/230 930, строителен инженер - земеустройство.

Васил Славов Ковачев, Варна, ул. Македония 35, бл. 4, ап. 32, тел. 626-106, 626-132, архитект.

Вела Асенова Антонова, Варна, ул. Брегалница 28, тел. 052/301-609, 65-49-07, строителен инженер - геодезист.

Венета Витанова Атанасова, Варна, ж. к. Изгрев, бл. 41, ап. 30, тел. 0889/702-960, специалист по промишлено и гражданско строителство.

Веселина Стефанова Георгиева-Ванева, Варна, ул. Ген. Колев 38, вх. А, ап. 16, тел.052/634-638, 635-620, 0888/989-522, строителен инженер - земеустройство.

Владимир Георгиев Иванов, гр. Аксаково, област Варна, ж. к. Самолета 3, вх. Б, тел. 05113/43-74, 0889/619313, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Владислав Иванов Андреев, гр. Долен чифлик, област Варна, ул. Осогово 7, тел. 05142/23-25, строителен инженер - геодезист.

Гинка Георгиева Господинова, Варна, ул. Княз Николаевич 6, вх. В, ап. 9,тел. 052/643-118, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Димитър Райков Савов, Варна, ж. к. Младост, бл. 115, вх. 4, ап. 14, тел. 052/506-071, 05199/40-72, геодезист.

Денка Стоянова Митева, Варна, ул. Н. Геров 45, вх. Б, ет. 3, ап. 15, тел. 052/884-709, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Донка Илиева Желязкова, Варна, ул. Хоризонт 11, тел. 052/742-328, 742-678, 632-626, строителен инженер - “Строителство и архитектура”.

Екатерина Ганчева Финджекова, Варна, ж. к. Чайка, бл. 42, ап. 42, тел. 052/881-159, архитект.

Емилия Валентинова Иларионова, Варна, ул. Брегалница 60, вх. Б, ап. 69, тел. 052/653-916, строителен техник - “Строителство и архитектура”.

Емилия Дякова Генова, Варна, ул. Генерал Столипин 8, ет. 3, ап. 5, тел. 052/220-062, 088/863-055, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Емилия Любомирова Колчева, Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302-068, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Живко Борисов Боев, Варна, бул. Владислав, бл. 13, вх. Г, ап. 57, тел. 052/606-688, 437-700, строителен инженер - земеустройство.

Живко Маринов Коев, Варна, ул. Граф Игнатиев, бл. 6, вх. Б, тел. 052/363-600, 0888/234-999.

Живко Христов Радославов, Варна, ул. Стара планина 2, вх. Б, ап. 16, тел. 052 /619-685, строителен инженер - земеустройство.

Здравко Иванов Пенев, Варна, кв. Възраждане, бл. 60, вх. 4, ет. 2, ап. 78, тел. 052/459-986, строителен инженер - геодезист.

Златка Стефанова Бакалова-Иванова, Варна, ул. Генерал Георги Попов 25, вх. А, ет. 1, ап. 39, тел. 052/306-318, 0886/144-766, инженер по автоматизация на производството, строителство.

Иван Ненчев Цанев, Варна, ул. Македония 87, вх. А, ет. 1, ап. 3, тел. 618-063, 359-120, 0888/739-181, специалност: “Строителство и архитектура”.

Иван Николов Добрев, Варна, кв. Чайка, бл. 68, вх. Г, ет. 4, ап. 46, тел. 052 /889-045, 0888/710-743, строителен инженер - геодезист.

Иван Пандов Миленков, Варна, кв. Чайка, бл. 61, вх. Е, ет. 2, ап. 58, тел. 052/881-667, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Иванка Стефанова Синивирска, Варна, бул. Цар Освободител 75, вх. А, ет. 3, тел. 052/613-818, архитект.

Илия Илиев Даскалов, Варна, бул. Княз Борис I № 76, тел. 052/229-232, строителен инженер - “Железопътно строителство”.

Ирина Лазарова Христова, Варна, ж. к. Владиславово, бл. 21, вх. 16, ап. 7, тел. 052/476-286, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Йоана Крумова Кръстева, Варна, ул. Вярност 7, тел. 052/505-293, строителен инженер.

Йовка Недева Атанасова, Варна, кв. Трошево, бл. 35, вх. Б, ап. 25, тел. 052/456-995, 634-638, 0887/429-335, строителен инженер - геодезист.

Йордан Иванов Вучков, Варна, ул. Свети Климент 7, тел. 052/227-377, 258-354, строителен инженер - геодезист.

Йорданка Борисова Боленова, Варна, ул. Ал. Константинов 24, ет. 4, ап. 9, тел. 052/605-398, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Калина Василева Василева, Варна, ул. Ал. Константинов 21, ет. 10, ап. 29, тел. 052/242-619, 743-158, строителен инженер - “Технология и механизация на строителството”.

Кирил Михалев Великов, Варна, ул. Густав Вайганд 9 - 11, вх. А, ет. 2, ап. 11, тел. 634-121, 0889/316-083, 0897/887-605, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Красимира Божкова Кателиева, Варна, ул. Дубровник 36, ет. 3, ап. 7, тел. 052/304-349, 606-833, 0889/224-569, строителен инженер - геодезист.

Красна Димитрова Малинова-Златанова, Варна, ул. В. Петлешков 8А, тел. 052/885-700, строителен инженер.

Кръстина Николова Найденова, Варна, ул. Подвис, бл. 31, ап. 72, тел. 052/33-738, строителен инженер - геодезист.

Ламбия Тодорова Мирчева, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 26, вх. 1, ет. 8, ап. 23, тел. 052/458-674, строителен инженер - “Технология и механизация на строителството”.

Лиляна Кирилова Вягова, Варна, ж. к. Чайка, бл. 68, вх. Б, ап. 30, тел. 052/318-010, икономист, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.

Люляна Христова Панайотова, Варна, бул. Приморски 127, тел. 052/231-561, архитект.

Мариана Христова Марчева, Варна, ул. Иван Богоров 6, тел. 052/605-899,231-793, строителен инженер.

Мария Стоянова Катева, Варна, ул. Княз Дондуков 12, тел. 052/226-866, строителен инженер - “Строителство и архитектура”.

Марияна Несторова Динчева, Варна, ул. Н. Бозвели 70, тел. 052/606-607, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Милена Христова Димитрова, Варна, ул. Първи май, бл. 28, ап. 61, тел. 052/774-262, 606-585, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Милка Димитрова Атанасова, Варна, бул. Сливница 187, вх. 2, ет. 7, ап. 23, тел. 052/456-904, 0887/973-228, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Милка Пенкова Куманова, Варна, ул. Кавала 39, ет. 2, ап. 10, тел. 052/226-337, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Мильо Христов Стоянов, Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 221, вх. 2, ет. 4, ап. 38, тел. 052/464-025, строителен инженер.

Надежда Стефанова Писарова, Варна, ул. Басанович 14, ап. 8, тел. 052 /884-043, строителен инженер - геодезист.

Недко Ангелов Ангелов, Варна, ул. Козлодуй 11, ет. 3, ап. 9, тел. 616-048, 0888/717-940, лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство.

Павлин Мирославов Боев, гр. Аксаково, ул. Лозница 7, строителен инженер.

Паунел Добрев Николов, Варна, ул. Македония 124, вх. Б, ап. 50, тел. 638-798, 0886/ 440-463, строителен инженер.

Пенка Георгиева Любомирова, Варна, ул. Карамфил, бл. 34, вх. Б, ет. 5, ап. 37, тел. 052/330-122, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Петранка Койчева Маринова, Варна, ул. Шар 26, ет. 2, ап. 51, тел. 052/624-090, 0886/840-215, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Петър Петков Петров, Варна, ул. Ген. Колев 100, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел. 052/827-330, строителен инженер - геодезист.

Пламен Стефанов Калчев, Варна, ул. Силистра, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, тел. 052/302-068, архитект.

Рени Иванова Попова, Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 229, вх. 5, ап. 142, тел. 052 /460-646, 250-070, строителен инженер - геодезист.

Росен Ангелов Иванов, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 69, вх. 4, тел. 052/450-245, архитект.

Румен Борисов Чифликчиев, Варна, ж. к. Младост, бл. 115, вх. 5, ет. 5, ап. 34, дом. тел. 453-008, сл. тел. 651-531, 0889/870-949, експерт “Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия.

Румяна Пейчева Неделчева, Варна, ул. Фантазия, бл. 76, вх. Г, ап. 72, тел. 052/504-780, 0889/525-763, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Светлана Стефанова Белчева, Варна, ул. 8 септември 10, бл. 11, вх. А, ап. 47, тел. 052/459-961, строителен инженер - “Хидромелиоративно строителство”.

София Маркова Колева, Варна, ул. К. Иречек 5, тел. 0888/892-821, строителен техник - геодезия и картография.

Сталина Бояджиева Петрова, Варна, бул. Осми приморски полк 122, вх. А, ет. 7, ап. 32, тел. 052/827-495, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Стефан Иванов Петров, Варна, ж. к. Чайка, бл. 51, вх. А, ап. 39, тел. 052 /880-454, архитект.

Стефан Петров Георгиев, Варна, ул. Н. Кънчев 6, ет. 2, ап. 4, тел. 052/ 259-858, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Стефана Димитрова Петрова, Варна, ж. к. Младост, бл. 149, вх. 4, ет. 1, ап. 2, дом. тел. 449-995, сл. тел. 635-177, в. 103, 0886/537-199, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Стоянка Ганчева Циброва, Варна, ул. Секвоя 12, ет. 4, ап. 9, тел. 0888/644-036, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

Теменужка Митева Рачинска, Варна, ул. Баба Тонка 14, вх. Б, ап. 63, тел. 651-001, 612-417, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Тодор Борисов Рачев, Варна, ул. Кап. Рончевски 8, ап. 39, тел. 052/828-818, 303-315, строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”.

Тонеслав Христов Онцев, Варна, ж. к. Владиславово, бл. 229, вх. 5, ап. 145, тел. 052/466-601, строителен инженер - “Технология на строителството”.

Юлия Христова Попова, гр. Долен чифлик, област Варна, ул. Барутен погреб, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 18, тел. 052/643-287, 648-457, строителен инженер - земеустройство.

Юрий Иванов Дачев, Варна, ул. Петър Райчев, бл. 4, вх. К, ап. 52, тел. 052/314-088, 0888/061-278, доц. д-р инженер - “Геодезия, фотограметрия и картография”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.) iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом