Докладва : Петьо Маринов
ИмеДокладва : Петьо Маринов
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер51.9 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://corrchessbg.com/files/07_20022010.doc
ПРОТОКОЛ

№ 7


Днес 20 февруари 2010 г. от 11.00 ч. в ТУ в гр. София в присъствието на Петьо Маринов, Георги Сапунджиев , Спас Спасов ,Александър Парушев и Тошко Кирков ( отсъстваха по извинителни причини Николай Йорданов, Л. Петков и Симеон Винчев )се проведе редовно заседание на УС на БФКШ при следният дневен ред :


1. Задължения към ИКЧФ за 2009 г.

Докладва : Петьо Маринов.

Докладва : Петьо Маринов

2. Финансово състояние на БФКШ

Докладва : Петьо Маринов

3. Забавени такси за участие от вътрешният и международният календар

Докладват : Симеон Винчев и Спас Спасов

4. Решаване на вътрешно – организационни въпроси в първенствата от държавният календар

Докладва : Спас Спасов

5. Вътрешно преструктуриране на отговорностите в УС и комисиите към БФКШ

Докладва : Петьо Маринов

6. Категоризиране на приоритетните международни състезания и важни уточнения в регламента за участие в Олимпиади , ЕП и купи

Докладва : Николай Йорданов

7. Промени в съдийската комисия и комисиите по вътрешен и външен календар

Докладват : Георги Сапунджиев, Спас Спасов

8. Провеждане на курс за съдии към БФКШ

Докладва : Георги Сапунджиев

09. Обсъждане и приемане на проекти за:Единни спортни стандарти,Дисциплинарен Правилник и Правилник за провеждане на турнирите и Система от показатели за оценяване на спортната дейност на клубовете, Правила и такси
Докладват:Николай Йорданов и Симеон Винчев

10.Приемане на дневен ред за редовно отчетно събрание на БФКШ

Докладва : Спас Спасов

11. Информация за състоянието на отборите на България в Олимпиадите за мъже и за жени, в Европейското отборно и в Дунавската купа.
Докладват капитаните на отборите, като предоставят таблиците с резултатие и подробна информация за незавършените партии (желателно с диаграми на последната позиция от незавършените партии)

12.Други

- разглеждане на оставката като зонален координатор на Ал. Парушев за София

- одобряване на кандидатура за главен счетоводител

- разглеждане на номинациите за играч на годината – плакет

- одобряване на решение за издаване на книга „История на кореспондентният шахмат в България”.

- връзки с медиите

- договор за партньорство с НПО

- собствен сървър


Решения:

По т.1

Задълженията на БФКШ към ИКЧФ за 2009 г. възлизат на 744.80 евро и 33.70 евро към ЕU зона

Поради несъответствие в сметките, УС на БФКШ възлага на отговорника за връзките към ИКЧФ Александър Парушев да уточни разходите с 2-та безплатни турнира провеждани на сървъра на ИКЧФ.

След проверката, УС възлага на П. Маринов да осъществи банковите плащания към ИКЧФ.


По.т 2

УС разгледа и одобри направените разходи и приходи.


По т. 3

След доклада на Спас Спасов , УС констатира, че са неплатени такси както следва :

В Световна купа – Румен Ангелов -40 лв, Стефан Сергиев- 40 лв , Димитър Гаврийски 2 такси – 80 лв., Бойко Цонев – 40 лв.


По т.4 УС реши ПФ да стартират на посочените дати ,дори и при намален състав.


По т.5 УС на БФКШ опредя следните отговорности на членовете на УС и председателите на комисия към БФКШ както следва:

Петьо Маринов – председател на УС

Представлява БФКШ пред всички институции .Отговаря и контролира цялостната дейност на БФКШ .

Георги Сапунджиев – председател на съдийската комисия

Отговаря за дейността на съдийската комисия , определяне на съдиите за всички турнири от вътрешният календар и контролиране на работата им и качването на всички турнири на сървъра на ИКЧФ ,контролира изпълнението и изискванията за покриване на звания.

Спас Спасов – организационен секретар и председател на комисията по вътрешният календар

Отговаря за организацията и провеждането на турнирите от вътрешният календар и контролира картотекирането на състезателите и заплащането на всички такси към БФКШ.

Александър Парушев – председател на комисия по външният календар и отговорник за връзките с ИКЧФ Отговаря за комуникацията с ИКЧФ, предлага от името на комисията на УС състезатели за участие във всички международни състезания. Предлага на ИКЧФ състезатели изпълнили нормите за звания.Информира УС за всички постъпили покани за участие на наши състезатели и отбори в международни състезания.

Николай Йорданов – отговорник за връзка с шахматните клубове членове на БФКШ

Отговаря за прибличането на нови клубове за членове на БФКШ , поддържа контакт с председателите на клубовете, като подпомага и координира тяхната дейност.

Любомир Петков – връзка с неправителствените организации

Тошко Кирков – Контролира и координира дейността на Етичната комисия и Арбитражната комисия,

Симеон Винчев – Администратор отговарящ за организирането и провеждането на международни турнири от БФКШ

Набира и предлага на УС на БФКШ проектосъстав за провежданите турнири от БФКШ .


По т. 6

УС отлага за разглеждане за следващото заседание т.7 за получаване на допълнителна информация.


По.т 7

По предложение на председателя на съдийската комисия Г.Сапунджиев, се заменя като член на съдийската комисия П.Петков с международният съдия на ФИДЕ и мс по кореспондентен шах Румен Ангелов, по предложение на Спас Спасов се заменя като член на комисията по вътрешният календар Бойко Цонев с Чавдар Андреев.


По т.8

По предложения на председателя на съдийската комисия УС реши да се проведе съдийски курс към БФКШ на 7 май от 18.00 ч в зала Ротари на х-л Ростов Плевен с лектори IA Георги Сапунджиев и IA Румен Ангелов.Желаещите за участие в курса трябва да представят на Г.Сапунджиев заявка за участие в курса не по-късно от 20 април 2010 г. Таксата за участие е 30 лв.

По т. 9

УС приема единодушно Единни спортни стандарти, Етичен Кодекс и Правилник за провеждане на турнирите и Система от показатели за оценяване на спортната дейност на клубовете, Правила и такси

По т.10

УС на БФКШ реши:

Да се проведе Общо събрание на БФКШ 2008 на 8 май 2010 г. от 10.30 ч. в зала Ротари на хотел Ростов в гр.Плевен. При липса на кворум събранието започва в 11.30 ч. при следният дневен ред :

1.Отчет на УС за дейността от месец март 2009 до м.май 2010 г.

Докладва Петьо Маринов

2. Отчет на контролният съвет на БФКШ 2008 за същият период

Докладва Петко Петков

3. Обсъждане и приемане на отчетите на УС и Контролният съвет

4. Вземане на решение за вливане на БФКШ в БФКШ 2008 и промяна на името.

5. Разни


По т.11

Беше представена информация, придружена с диаграми на позициите от капитана на ПФ на 8-ма Олимпиада.


По т. 12.

По т. 12.1 Отпадат зоналните първенства и зоналните координатори

По т.12.2 УС взе решение да одобри за счетоводител на БФКШ Албена Гложенска с месечно възнаграждение от 30 лв.

По т.12.3 Постъпило е предложение от Александър Парушев за играч на годината 2009 да бъде номиниран Тошко Кирков. УС единодушно реши : Избира за играч на 2009 г. мс Тошко Кирков.

По т.12.4 УС възлага на П. Маринов да проучи възможността за отпечатване на книга „70 години кореспондентен шахмат в България”.

По т.12.5 УС изказва похвала на председателя на медийната комисия Деян Димитров за неговата работа

По т.12.6 УС реши договор с НПО да бъде подписан на ОС в гр.Плевен

По т.12.7 УС възлага на Г.Сапунджиев и Ал. Парушев да проучат условията за използване на сървъра на Софт Консулт Груп


Поради изчерпване на точките в дневният ред , заседанието приключи в 17.00 ч.


Протоколчик :

Спас Спасов


Присъствали :

1.Петьо Маринов............................

2.Георги Сапунджиев.....................

3.Спас Спасов..................................

4.Александър Парушев...................

5.Тошко Кирков...............................

Свързани:

Докладва : Петьо Маринов iconДневен ред и решения от заседанието на ус на скшб на 16. 01. 2008 г
Присъствали: Петьо Маринов,Георги Сапунджиев,Спас Спасов,Александър Парушев и Тошко Кирков
Докладва : Петьо Маринов iconДневен ред и решения от заседанието на ус на скшб на 12. 11. 2007 г
Присъствали: Петьо Маринов,Георги Сапунджиев,Спас Спасов,Александър Парушев, Тошко Кирков
Докладва : Петьо Маринов iconДневен ред и решения от заседанието на ус на скшб на 25. 05. 2007 г. Нса -  София
Присъствали : Петьо Маринов, Георги Сапунджиев,Спас Спасов, Александър Парушев и Тошко Кирков
Докладва : Петьо Маринов iconГр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин №1

Докладва : Петьо Маринов iconГр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин №1

Докладва : Петьо Маринов icon1. Владимир Маринов Маринов

Докладва : Петьо Маринов icon1. Владимир Маринов Маринов

Докладва : Петьо Маринов iconСписък на творбите от изложбата на Петьо Александров

Докладва : Петьо Маринов iconДО: г-н иво маринов зам. Министър на туризма копие: г-жа мария иванова миет относно: проектозакон за закона за туризма уважаеми Господин Маринов
ЗТ, предоставям на Вашето внимание становището на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, абтта с предложение...
Докладва : Петьо Маринов iconДава ход на делото и докладва
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом