Решение №150/22. 10. 2011г
ИмеРешение №150/22. 10. 2011г
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер11.74 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.belovo.eu/new/e107_files/public/Reshenie 150 .doc
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


РЕШЕНИЕ

№150/22.10.2011г.


Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр.Белово, проведено на 22.10.2011г., с Протокол №26/22.10.2011г.


ОТНОСНО: Допълване на Решение №135/19.10.2011г. на ОИК Белово относно регистрация на застъпници на Кузман Атанасов Маринков-кандидат за кмет на община Белово в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011г.


В заявление с вх. №ОИК-169/18.10.2011 г., подадено от Кузман Атанасов Маринков -кандидат за кмет на община Белово в изборите за община на 23 октомври 2011г., се посочват имената на лицата, които да бъдат регистрирани като негови застъпници. Едно от предложените лица за застъпници е лицето АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДАНГОВ.

Същото лице е било включено като член в състава на секционна избирателна комисия №13 04 00 012 –с.Сестримо. С Решение №146/22.10.2011г. на ОИК Белово АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДАНГОВ е освободен като член на секционна избирателна комисия №13 04 00 012 –с.Сестримо и по този начин отпада пречката за регистрацията на АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДАНГОВ като застъпник.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Белово


РЕШИ:

Допълва Решение №135/19.10.2011г. на ОИК Белово относно регистрация на застъпници на Кузман Атанасов Маринков-кандидат за кмет на община Белово в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011г.., като под номер 24 се вписва лицето Александър Борисов Дангов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Ценова

СЕКРЕТАР:

Павлина Варева

* Обявено на 22.10.2011 в ..... часа

Свързани:

Решение №150/22. 10. 2011г iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение №150/22. 10. 2011г iconОбразувано е по жалба на П."Д. В. Б." против решение №609/15 2011г на втрс постановено по гр д. 906/2011г с която са уважени предявените искове по чл. 344
Е. А. сумата от 1475 лева обезщетение за времето, през което е останала без работа, поради незаконното уволнение, сумата 150 лв,...
Решение №150/22. 10. 2011г icon№ */ 05. 08. 2011г.; № */ 05. 08. 2011г.; № */ 25. 08. 2011г.; № */ 14. 09. 2011г.; № */ 20. 09. 2011г.; № */ 11. 10. 2011г.; № */ 12. 10. 2011г.; № */ 20. 10. 2011г.; № */ 22. 11. 2011г
Ищецът „Т. Оод, гр. К. твърди в исковата молба, че с фактури № */08. 06. 2011г.; № */17. 06. 2011г.; № */09. 07. 2011г.; № */11....
Решение №150/22. 10. 2011г iconЗапове д
Решение №19 – пвр/ми от 11. 07. 2011г и във връзка с произвеждането на насрочените с Указ №146/21. 06. 2011г на Президента на Република...
Решение №150/22. 10. 2011г iconС решение № / г по гр д. № /2009 г на Свищовски районен съд е осъдена А. „П. И." гр. С., бул."М."№3 да заплати на зк"У." гр. С. сумата 150 лв
П. И.” гр. С., бул.”М.”№3 да заплати на зк”У.” гр. С. сумата 150 лв главница,задено със законната лихва върху нея,считано от 11....
Решение №150/22. 10. 2011г iconСамостоятелен обект с идент. №04279. 615. 150 14
Поземлен имот с идент. №04279. 615. 150., с предназначение Гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж с идент....
Решение №150/22. 10. 2011г iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
Решение №150/22. 10. 2011г iconРешение №134/19. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 19. 10. 2011г., с Протокол №21/07. 10. 2011г
Решение №150/22. 10. 2011г iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Решение №150/22. 10. 2011г iconРешение №122/04. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 04. 10. 2011г., с Протокол №17/04. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом