Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
ИмеРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер32.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dnsk.mrrb.government.bg/docspdf/SPIS 003.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на регионалното развитие и благоустройството


На основание чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за

условията и реда за издаване на лицензи

на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, т.І.15. от заповед № РД-02-14-336/14.02.2012г. и заповед № РД-02-14-930/06.04.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

ЗАВЕРЯВАМ !

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА

КОМИСИЯ:..…………………

инж.Милка Гечева

С П И С Ъ К

на екипа от правоспособните физически лица към 29.08.2012г., от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, в

СТРОЙКОНСУЛТ - ГН 99 ЕООД, гр.София, ул.Родопски извор 43А, неразделна част от лиценз № ЛК- 000003/05.04.2004г. и заповеди №№ РД 02-14-1569/20.11.2008г. и РД 02-14-634/28.03.2011г. на министъра на РРБ за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от

Закона за устройство на територията /ЗУТ/по

ред

Име, презиме, фамилия

1

2Весела Стефанова ХаджистояноваМария Петрова Кукова-ТопалскаГеорги Драганов ШулевИван Ганчев ПипаловПетър Павлов ЗлатановЖивка Костова ПавловаРадослав Боянов ВитановСтоян Стефанов ЧервенковЕвгени Кирицов КирицовНина Райчева Антова-НиколоваАлександър Стоянов ГеоргиевИван Несторов ДимитровПарашкев Венков МилчевЦонка Банова Банчева-МилчеваГеорги Стилянов ГеоргиевСветослав Иванов МиндовРумен Стефанов РусевЙохан Стаменов КоновПетър Борисов СофиянскиБорис Велев ГеоргиевХристо Ленков ТопалскиГеорги Николов ГроздановИван Кирилов КостовСветла Александрова ХристоваВасил Атанасов БочуковБоян Чавдаров БорисовПетко Иванов Табаков

 MERGEFIELD "фирма"  MERGEFIELD "фирма" СТРОЙКОНСУЛТ - ГН 99 ЕООД,  MERGEFIELD "град" гр.София, ул. Родопски извор 43А, на

05.04.2004г. е лицензирано за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/Свързани:

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството заверявам...
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д
Нн-59/23. 01. 2013 г на Министерството на културата, Решение №180 от Протокол №24/31. 01. 2013 г на Общински съвет Априлци, Решение...
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 г
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Осъществени процедури за придобиване на земи за изграждането на язовир „Пловдивци” 3
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
Заповед № рд-02-14-2017/04. 10. 2011 г., изменена със заповед рд-02-14-2341/14. 11. 11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом