Списък на крайно класираните кандидати
ИмеСписък на крайно класираните кандидати
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер50.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/documents/Competitions/S-k_Kr.klas._Nadz._Razlog-10973.doc
Приложение № 1

към рег. 10973/05.11.2009 г.

СПИСЪК


НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


за длъжността : “Надзирател”, категория „Е - Полицай”

в следствен арест – Разлог към областна служба „Изпълнение на наказанията – Благоевград

при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.


Конкурсна комисия, назначена със заповед № ЛС-04-534/19.05.2009 г. на министъра на правосъдието, след проведено интервю с кандидатите и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 3.9 и т. 3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана”, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


Р Е Ш И :


І. Обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” на кандидатите, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ

ІV –ТИ ЕТАП

1

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВРИГАЗОВ

27,60

2

ПЕТЪР ИВАНОВ ГРАМАТИКОВ

25,40

3

МАРИО ИВАНОВ ГЬОЗОВ

23,40

4

ИЛИЯ АТАНАСОВ ДЖОЛЕВ

23,20

5

ИСИДОР БОРИСОВ ДЖОЛЕВ

21,00

6

ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ВЛАХОВ

20,20

7

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДАНЕВ

19,40

8

ПАВЕЛ КРЪСТЮВ ТРИЧКОВ

19,20


ІІ. След изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите, преминали успешно всички етапи на конкурса, ОБЯВЯВА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ по низходящ ред, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ І-ВИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІ-РИ ЕТАПРЕЗУЛТАТ

ОТ

ІІІ-ТИ ЕТАПРЕЗУЛТАТ

ОТ

ІV-ТИ ЕТАПОБЩ БАЛ

1

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВРИГАЗОВ

30

18,00

28

27,60

103,60

2

ПЕТЪР ИВАНОВ ГРАМАТИКОВ

30

19,50

25

25,40

99,90

3

ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ВЛАХОВ

30

18,13

24

20,20

92,33

4

МАРИО ИВАНОВ ГЬОЗОВ

30

14,38

24

23,40

91,78

5

ИСИДОР БОРИСОВ ДЖОЛЕВ

28

19,50

23

21,00

91,50

6

ИЛИЯ АТАНАСОВ ДЖОЛЕВ

30

13,75

24

23,20

90,95

7

ПАВЕЛ КРЪСТЮВ ТРИЧКОВ

30

14,38

25

19,20

88,58

8

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДАНЕВ

30

13,88

25

19,40

88,28ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГД „ИН” за стажант – надзиратели в следствен арест – Разлог към ОС „ИН”- Благоевград, да бъдат назначени:


ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВРИГАЗОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ГРАМАТИКОВ

ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ВЛАХОВ

МАРИО ИВАНОВ ГЬОЗОВ,


които се определят за спечелили обявения конкурс.


ІV. На основание глава Г, т. 13, от Правила за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, ОПРЕДЕЛЯ РЕЗЕРВ от кандидати за длъжността „Надзирател” в следствен арест – Разлог при ОС „ИН” - Благоевград:

- ИСИДОР АНГЕЛОВ ДЖОЛЕВ

- ИЛИЯ АТАНАСОВ ДЖОЛЕВ

- ПАВЕЛ КРЪСТЮВ ТРИЧКОВ

- АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДАНЕВ

Настоящият списък да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на общодостъпно място в областно звено „Изпълнение на наказанията” – Благоевград.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

комисар Димитър Таков


Протоколчик: /п/

Албена Генова

Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом