Министерство на правосъдието запове д
ИмеМинистерство на правосъдието запове д
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер371.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Announcements/Zap_Stajant_jur_last.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


З А П О В Е Д


ЛС-И-1280

гр.София, 08.09.2008 г.


На основание чл.299 ал.1 от Закона за съдебната власт


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили необходимите документи в Министерството на правосъдието в срок до 12 часа на 25 август 2008 г.

2. Изпитът да се проведе на 12 септември 2008 г. от 9.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието, ул.”Славянска” № 1.

3. Допускам до изпит стажант-юристите по списък – Приложение № 1.

Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи да се обяви в Министерството на правосъдието и се публикува на интернет - страницата не по-късно от 17.30 часа на 8 септември 2008 г.

Изпълнението на заповедта възлагам на главния инспектор в Инспектората на министъра на правосъдието и директора на дирекция “Информационно обслужване и технологии”.

Преписи от заповедта да се връчат на задължените с нея лица за сведение и изпълнение.

Приложение: Списък на допуснатите до изпит стажант-юристи – Приложение № 1.


МИНИСТЪР: /п/

МИГЛЕНА ТАЧЕВА


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ СТАЖАНТ-ЮРИСТИ ДО ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2008г. ОТ 9.00 ЧАСА В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОпо ред
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ


В кой съд и кога е приключил стажа

1

2

3


Мария Желева Касърова

СГС-05.12.1988


Христо Нанев Нанев

СГС-10.01.1990


Аделина Бранимирова Янкова

СГС-01.08.2008


Александра Антонова Гюрова

СГС-01.08.2008


Александра Николаева Иванова

СГС-01.08.2008


Александър Нелчев Иванов

СГС-01.12.2007


Александър Стефанов Стефанов

СГС-01.08.2008


Ангел Петров Ревенетов

СГС-02.07.2008


Анна Веселинова Модева

СГС-03.06.2008


Асен Петров Хинов

СГС-01.08.2008


Атанас Петров Петров

СГС-01.08.2008


Биляна Чавдарова Палавеева

СГС-04.09.2008


Боряна Венциславова Любомирова

СГС-01.08.2008


Бояна Станимирова Трифонова

СГС-01.08.2008


Валентин Бориславов Попов

СГС-01.08.2008


Валентина Томова Колева

СГС-01.08.2008


Васил Донов Тошев

СГС-03.06.2008


Васил Крумов Петров

СГС-01.08.2008


Василка Миткова Димитрова

СГС-01.08.2008


Вероника Антонова Бозова

СГС-04.09.2008


Веселин Спасов Спасов

СГС-01.08.2008


Владислав Анатолиев Антонов

СГС-01.08.2008


Владислав Георгиев Георгиев

СГС-04.09.2008


Георги Валентинов Харлов

СГС-02.07.2008


Георги Иванов Андонов

СГС-03.06.2008


Гергана Цонева Василева

СГС-01.08.2008


Гриша Веселинов Пейчев

СГС-01.08.2008


Даяна Калинова Цветанова

СГС-01.08.2008


Даниела Добрева Пастармаджиева

СГС-01.08.2008


Десислава Василева Александрова

СГС-01.08.2008


Десислава Илиева Илиева

СГС-01.08.2008


Десислава Руменова Димитрова

СГС-01.08.2008


Десислав Петров Тошев

СГС-01.08.2008


Дилян Севдалинов Берберов

СГС-04.09.2008


Димана Димитрова Димова

СГС-04.09.2008


Димитър Валентинов Петров

СГС-01.08.2008


Добри тодоров Кондов

СГС-02.07.2008


Дойчин Петров Иванов

СГС-01.08.2008


Доника Трендафилова Василева

СГС-01.08.2008


Ева Манова Митева

СГС-04.09.2008


Евелина Драганова Овчарова

СГС-01.08.2008


Елиза Емилова Лилкова

СГС-04.09.2008


Живко Станев Желязков

СГС-01.08.2008


Зорница Ангелова Езекиева

СГС-01.08.2008


Зинаида Василева Иванова

СГС-01.08.2008


Ива Димитрова Тончева

СГС-04.09.2008


Ивайло Минчев Джавкаров

СГС-07.07.2008


Иван Веселинов Ангелов

СГС-01.08.2008


Иванка Димитрова Кръстева

СГС-02.07.2008


Иванка Георгиева Стоева

СГС-04.09.2008


Ивелина Василева Василева

СГС-01.08.2008


Ина Николаева Илиева

СГС-01.08.2008


Катерина Иванова Станкова

СГС-01.08.2008


Кристина Димитрова Йорданова

СГС-01.08.2008


Кръстин Пенков Златков

СГС-01.08.2008


Кузман Николов Сариев

СГС-04.09.2008


Лидия Божидарова Христова

СГС-01.08.2008


Маргарита Иванова Стоянова

СГС-01.08.2008


Маргарита Руменова Иванова

СГС-01.08.2008


Мариана Георгиева Найденова

СГС-01.08.2008


Мария Иванова Деянова

СГС-01.08.2008


Мария Николаева Петрова

СГС-01.08.2008


Мартин Димитров Димитров

СГС-01.08.2008


Мартин Николаев Емануилов

СГС-01.08.2008


Миглена Пламенова Милетиева

СГС-01.08.2008


Милена Константинова Евстатиева

СГС-01.08.2008


Милена Миткова Якимова

СГС-14.08.2008


Мирена Константинова Пенчева

СГС-01.08.2008


Надежда Радославова Манева

СГС-01.08.2008


Надя Генчева Грозданова

СГС-01.08.2008


Надя Георгиева Недялкова

СГС-01.08.2008


Нели Вълева Вълева

СГС-04.09.2008


Николай Иванов Василев

СГС-01.08.2008


Николай Светославов Ранков

СГС-01.08.2008


Николай Христов Казаков

СГС-01.08.2008


Нина Тодорова Цифудина

СГС-01.08.2008


Павлета Стоянова Алексиева

СГС-01.08.2008


Павлин Росенов Стоянов

СГС-01.08.2008


Петя Христова Рътарова

СГС-01.08.2008


Ралица Веселинова Йорданова

СГС-01.08.2008


Роман Николаев Джуров

СГС-04.09.2008


Румяна Михайлова Спасова

СГС-01.08.2008


Светла Иванова Спасова

СГС-01.08.2008


Светла Любенова Хаджиева

СГС-03.06.2008


Светозар Радославов Манев

СГС-01.08.2008


Сергей Красимиров Атанасов

СГС-01.08.2008


Силвия Георгиева Михайлова

СГС-01.08.2008


Симона Евгениева Иванова

СГС-01.08.2008


Славена Петрова Савкова

СГС-01.08.2008


Снежана Пенчева Стойкова-Желева

СГС-02.07.2008


Стела Стоянова Стоянова

СГС-01.08.2008


Стефан Людмилов Марков

СГС-01.08.2008


Стоянка Михайлова Каляшева

СГС-03.06.2008


Татяна Георгиева Кулинова

СГС-01.08.2008


Теменужка Георгиева Стоянова

СГС-01.12.2003


Теодора Антонова Антонова

СГС-04.09.2008


Тони Симеонов Райков

СГС-01.08.2008


Християна Христова Колева

СГС-01.08.2008


Христо Богоев Гаргов

СГС-02.07.2008


Цветана Пламенова Червенякова

СГС-01.08.2008


Цветелина Валентинова Джонева

СГС-01.08.2008


Щилиян Тотев Карастойков

СГС-01.08.2008


Яница Иванова Йоцова

СГС-04.09.2008


Аделина Пламенова Механджийска

СОС-01.08.2008


Валерия Миланова Миланова

СОС-01.08.2008


Георги Илиев Димитров

СОС-31.07.2008


Делян Йорданов Недев

СОС-04.09.2008


Донка Аргирова Димитрова

СОС-01.08.2008


Зорница Маринова Георгиева

СОС-07.08.2008


Кристина Дончева Янкова

СОС-12.09.2008


Лида Сашева Осипова

СОС-01.08.2008


Лиляна Михайлова Зортева

СОС-24.07.2008


Мария Стоянова Радева

СОС-01.08.2008


Мариян Димитров Иванов

СОС-01.08.2008


Мирослав Станков Петков

СОС-01.08.2008


Михаела Младенова Михайлова

СОС-04.08.2008


Росица Тенева Иванова

СОС-01.08.2008


Силвия Тошкова Георгиева

СОС-01.08.2008


Стоимен Костов Чакалов

СОС-01.08.2008


Христо Костадинов Калудов

СОС-23.07.2008


Емил Иванов Тумбев

ОС-Благоевград-12.08.2008


Иван Ангелов Тюхков

ОС-Благоевград-20.08.2008


Костадин Стоянов Кръстев

ОС-Благоевград-01.06.2008


Мила Атанасова Коларова

ОС-Благоевград-02.07.2008


Мирослава Иванова Лунджова

ОС-Благоевград-09.07.2008


Боян Борисов Койнов

ОС-Бургас-04.07.2008


Венцислава Стефанова Трендафилова

ОС-Бургас-28.07.2008


Дарина Кирчева Николова

ОС-Бургас-31.07.2008


Диан Стоянов Дунев

ОС-Бургас-04.07.2008


Мартин Неделчев Ламбов

ОС-Бургас-30.07.2008


Мариян Гичев Господинов

ОС-Бургас-12.08.2008


Пламена Георгиева Коева

ОС-Бургас-28.07.2008


Христо Велков Велев

ОС-Бургас-04.07.2008


Теодора Иванова Тодорова

ОС-Бургас-01.08.2008


Аниела Петрова Цветкова

ОС-Варна-01.08.2008


Галина Чанкова Дончева

ОС-Варна-04.09.2008


Метин Мустафов Ибрямов

ОС-Варна-04.09.2008


Павлин Великов Стаматов

ОС-Варна-01.09.2008


Петя Милкова Петкова

ОС-Варна-03.06.2008


Радостина Борисова Стефанова-Камишева

ОС-Варна-04.09.2008


Румяна Стефанова Баргазова

ОС-Варна-04.09.2008


Сияна Тодорова Велева

ОС-Варна-01.08.2008


Славка Петкова Тодорова

ОС-Варна-01.08.2008


Боян Любенов Славев

ОС-В.Търново-02.07.2008


Гюляр Хаккъ Юмер

ОС-В.Търново-02.07.2008


Милена Илиева Папазова

ОС-В.Търново-02.07.2008


Момчил Златев Иванов

ОС-В.Търново-02.07.2008


Невена Йорданова Карагеоргиева

ОС-В.Търново-02.07.2008


Светлин Димитров Спасов

ОС-В.Търново-01.08.2008


Цветелина Стоянова Цанева

ОС-В.Търново-02.07.2008


Лидия Гошева Панайотова

ОС-Видин-31.07.2008


Валентин Иванов Фишев

ОС-Враца-08.07.2008


Мария Пламенова Лекова

ОС-Враца-04.08.2008


Николай Николаев Козарски

ОС-Враца-03.07.2008


Ивелина Детелинова Марева

ОС-Габрово-17.07.2008


Камен Петров Недялков

ОС-Габрово-04.07.2008


Тодор Тодоров Тодоров

ОС-Габрово-04.07.2008


Димитър Добромиров Пъков

ОС-Добрич-21.07.2008


Йордан Яник Зарев

ОС-Кюстендил-31.05.2008


Мария Апостолова Василева

ОС-Кюстендил-31.07.2008


Ленко Колев Кинев

ОС-Кърджали-02.07.2008


Наталия Георгиева Русева

ОС-Кърджали-01.08.2008


Кристина Младенова Дойнова

ОС-Ловеч-04.07.2008


Христина Петкова Дойнова

ОС-Ловеч-04.07.2008


Димитринка Георгиева Петкова

ОС-Монтана-04.06.2008


Мая Александрова Зайнелова

ОС-Монтана-04.09.2008


Матея Серьожева Ценкова

ОС-Монтана-26.08.2008


Анелия Димитрова Татарова

ОС-Пазарджик-01.08.2008


Елица Здравкова Миндачкина

ОС-Пазарджик-03.06.2008


Иван Благоев Благоев

ОС-Пазарджик-05.07.2008


Иван Стоянов Кочев

ОС-Пазарджик-14.08.2008


Иво Данчев Иванов

ОС-Пазарджик-02.07.2008


Магдалена Александрова Допчева

ОС-Пазарджик-31.07.2008


Мартина Кирилова Гьошева

ОС-Пазарджик-01.08.2008


Ралина Василева Арнаудова

ОС-Пазарджик-07.08.2008


Силвия Петрова Милева

ОС-Пазарджик-01.08.2008


Таня Илиева Александрова

ОС-Пазарджик-31.07.2008


Вяра Василева Борисова

ОС-Перник-01.08.2008


Галина Кирилова Златкова

ОС-Перник-01.08.2008


Моника Пламенова Димитрова

ОС-Перник-01.08.2008


Петьо Асенов Ковачев

ОС-Плевен-23.06.2008


Ванко Христов Белчилов

ОС-Пловдив-30.05.2008


Виолета Бориславова Рангелова

ОС-Пловдив-08.08.2008


Мария Димитрова Лазарова

ОС-Пловдив-08.08.2008


Петя Маринова Маринова

ОС-Пловдив-17.06.2008


Петя Тодорова Попова

ОС-Пловдив-03.06.2008


Светлана Велинова Маринова

ОС-Пловдив-15.07.2008


Светомир Витков Бабаков

ОС-Пловдив-10.08.2008


Бисер Димитров Стефанов

ОС-Разград-22.05.2008


Драгомир Захариев Драганов

ОС-Разград-07.07.2008


Кенан Алиев Сюлейманов

ОС-Разград-02.07.2008


Хафизе Фахрединова Идаетова

ОС-Разград-07.07.2008


Ана Любчева Димитрова

ОС-Русе-21.07.2008


Бирсен Раифова Рефедова

ОС-Русе-18.07.2008


Бисер Георгиев Цирков

ОС-Русе-05.08.2008


Борис Николов Атанасов

ОС-Русе-04.07.2008


Георги Александров Стоянов

ОС-Русе-11.07.2008


Делян Иванов Димиев

ОС-Русе-04.07.2008


Десислава Йорданова Аронова

ОС-Русе-08.08.2008


Димитър Иванов Грозев

ОС-Русе-04.08.2008


Ирина Богданова Александрова

ОС-Русе-08.07.2008


Лиляна Савова Кадишева

ОС-Русе-10.07.2008


Мариета Любомирова Красналиева

ОС-Русе-21.07.2008


Мария Георгиева Атанасова

ОС-Русе-08.08.2008


Николай Богомилов Кожухаров

ОС-Русе-31.07.2008


Пламен Генчев Бороджиев

ОС-Русе-08.07.2008


Радослав Ангелов Василев

ОС-Русе-08.07.2008


Светла Христова Стефанова

ОС-Русе-08.08.2008


Силвия Димитрова Даскалова

ОС-Русе-31.07.2008


Симеон Стоянов Симеонов

ОС-Русе-22.06.2008


Симона Красенова Алексиева

ОС-Русе-11.08.2008


Станимир Кръстев Станчев

ОС-Русе-08.07.2008


Теодора Боянова Младенова

ОС-Русе-05.08.2008


Теодора Георгиева Стойчева

ОС-Русе-04.08.2008


Юлиан Иванов Белев

ОС-Русе-11.07.2008


Явор Димов Попов

ОС-Русе-08.07.2008


Албена Якова Герасимова

ОС-Силистра-14.07.2008


Десислава Стефанова Аджемова

ОС-Силистра-11.08.2008


Гани Димитров Митев

ОС-Сливен-31.07.2008


Кремена Димитрова Борнавска-Попова

ОС-Сливен-01.08.2008


Маргарита Ангелова Хлебарова

ОС-Сливен-01.08.2008


Светлана Йорданова Драгиева

ОС-Сливен-04.09.2008


Антония Юриева Корчева

ОС-Смолян-01.08.2008


Бойчо Цветков Момчилов

ОС-Смолян-01.08.2008


Мария Георгиева Шаркова

ОС-Смолян-01.08.2008


Недялка Василева Росенова

ОС-Смолян-01.08.2008


Георги Валериев Шинев

ОС-Ст.Загора-25.07.2008


Гергина Христова Кьосева

ОС-Ст.Загора-25.07.2008


Добромира Желева Вълчева

ОС-Ст.Загора-02.07.2008


Иван Василев Василев

ОС-Ст.Загора-18.07.2008


Ивелина Иванова Илиева

ОС-Ст.Загора-21.07.2008


Неделчо Митев Тончев

ОС-Ст.Загора-08.08.2008


Цветелина Николаева Стоевска

ОС-Ст.Загора-01.08.2008


Зорница Милчева Петрова

ОС-Търговище-21.07.2008


Невена Иванова Ковачева

ОС-Търговище-21.07.2008


Адриан Динков Янев

ОС-Хасково-01.08.2008


Боряна Иванова Иванова

ОС-Хасково-16.05.2008


Гергана Савова Скерлева

ОС-Хасково-05.09.2008


Жеко Христов Янчев

ОС-Хасково-04.06.2008


Златомира Атанасова Илиева

ОС-Хасково-07.05.2008


Исмаил Себахтин Исмаил

ОС-Хасково-02.05.2008


Красен Желязков Текелиев

ОС-Хасково-07.07.2008


Лилия Здравкова Торньова

ОС-Хасково-01.08.2008


Румяна Дойчева Грудева

ОС-Хасково-18.07.2008


Цвета Тошкова Николова

ОС-Хасково-10.06.2008


СПРАВКА Закон за съдебната власт

Чл. 299. (1) Министърът на правосъдието определя със заповед деня и часа на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит стажант-юристи.

(2) Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи се обявяват в тридневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на правосъдието и се публикуват на страницата на Министерството на правосъдието в интернет.

(3) Изпитът се провежда в Министерството на правосъдието по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.

(4) Изпитът се провежда от тричленна комисия в състав: председател - представител от Инспектората към министъра на правосъдието, и членове - представител на органите на съдебната власт и на Висшия адвокатски съвет. Органите на съдебната власт и на Висшия адвокатски съвет уведомяват министъра на правосъдието за определените от тях представители.

Чл. 300. (1) Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се оценява с “издържал” или “неиздържал”. Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на правосъдието.

(2) При оценка “неиздържал” стажант-юристът има право да се яви повторно на изпит след допълнителен двумесечен стаж.

Чл. 301. Министърът на правосъдието издава удостоверение за юридическа правоспособност на стажант-юрист, който е получил оценка “издържал”.

Свързани:

Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерство на правосъдието запове д
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Министерство на правосъдието запове д iconМинистерствонаправосъдиет о запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом