На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
ИмеНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
страница6/18
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/spisak_vtarnovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

IV. Медицински


Божидар Иванов Войников, Севлиево, ул. Христо Ботев 1, тел. 0675/8011, вътрешни болести, кардиология

Божидар Георгиев Мончев, Севлиево, ж.к. Москов, бл. 11, ап. 26, тел.0675/59-46, 0675/33419, психиатрия

Варвара Стефанова Сумрова, Габрово, ул. Тодор Бурмов 6, тел. 066/871051, 066/877577, токсикология

Диана Николова Ванкова, Севлиево, ж.к. Александър Москов, бл. 27, вх. А, тел. 0675/6411, неврология, нервни болести

Донка Иванова Господинова, Габрово, бул. Трети март 6, вх. А, ап. 6, тел. 0888/409147, 0675/33419, психиатрия

Иван Цонев Иванов, Севлиево, ул. Н. Генев 23, вх. Б, тел. 0675/2969, вътрешни болести и нефрология

Искра Иванова Вичева, Севлиево, бл. Център, вх. А, ет. 1, тел. 0675/6131, детски болести

Иван Пенков Узунов, Севлиево, ул. Росица 8, тел. 0675/34501, 0889/720932, ортопедия и травматология

Любомир Димитров Трифонов, Габрово, ул. Емануил Манолов 12, вх. А, ап. 6, тел. 066/873887, 0888/202331, психиатрия, нервни болести, съдебна психиатрия и съдебна психология

Людмила Иванова Христова, Севлиево, ул. Втори юли 26, тел. 0675/8946, вътрешни болести

Маргарита Тодорова Христова, Севлиево, ж.к. Митко Палаузов, бл. Бяла, патология и цитопатология

Мариян Цанков Марков, Севлиево, ул. М. Климент 1, тел. 0675/30993, неврология, нервни болести

Марияна Тодорова Маринова, Севлиево, ул. Стефан Пешев 18, вх. В, тел. 0675/30982, вътрешни болести, кардиология

Николай Михайлов Влаев, Габрово, ул. Брянска 5Б, тел. 066/865040, 0888/300473, нервни болести

Николай Стоянов Дойчев, Севлиево, ж.к. Алекксандър Москов, бл. 4, вх. Д, тел. 06755346, 067533419, съдебна психиатрия и психология

Петко Иванов Петков, Севлиево, ж.к. Митко Палаузов, бл. 8, вх. Д, ет. 1, тел. 0675/5477, хирургия

Петко Стефанов Дончев, Севлиево, ул. Мара Гидик 16, тел. 0675/6346, акушерство и гинекология

Пламен Данаилов Петров, Севлиево, ж.к. Александър Москов, бл. 10, вх. А, тел. 0675/2336, хирургия

Радослава Станева Цонева, Севлиево, ул. Опълченска 30, вх. Б, тел. 0675/5131, 0675/33419, психиатрия

Райна Досева Петрова, Севлиево, ж.к. Юг, бл. 3, вх. Б, ап. 7, тел. 0675/5523, 0675/33419, психиатрия

Снежана Иванова Петрова, Севлиево, ж.к. Юг, бл. 8, вх. Д, ап. 1, тел. 0675/5477, 0675/33419, психиатрия

Стефан Петров Ковачев, Севлиево, ул. Иван Вазов 7, тел. 0675/4595, детски болести

Сюзан Месру Садъкова, Севлиево, ул. Канлъдере 29, тел. 0675/3747, 0675/33419, психиатрия

Цанко Игнатов Цанков, Севлиево, ул. Стара планина 48, ет. 3, ап. 11, тел. 0675/8178, 0675/33419, 0675/33420, 0675/33797, психиатрия.

Янко Георгиев Колев, Габрово, ул. Свищовска 88, тел. 066/808911/ 250, 241, 0888/631192, съдебна медицина

V. Разни


Ангел Захариев Кушев, Габрово, ул. Кирил и Методий 15, тел. 066/879283, 067/142122, водоснабдяване и канализация

Антония Георгиева Колева, Габрово, ул. Зелена ливада 25, ет. 4, тел. 0888/673550, 066/54429, 066/28670, пневмология и фтизиатрия, здравен мениджмънт

Божанка Ангелова Христоскова, Габрово, ул. Венера 35, ап. 1, ет. 1, тел. 0888/787548, хидромелиоративно строителство

Веселин Русев Димитров, Габрово, ул. Мирни дни 10, тел. 066/803103, 066/860046, 0888/254667, хигиена на труда, социална хигиена и организация на здравеопазването

Владка Христова Гатева, Габрово, бул. Могильов 84, тел. 066/52924, 066/816119, 0898/449927, водоснабдяване и канализация

Георги Атанасов Гинев, Габрово, ул. Стефан Караджа 6, ап. 3, тел. 066/803138, 0889/230662, ветеринарна медицина

Делка Александрова Мезинова, Габрово, ул. Лазар Донков 3, тел. 066/878298, зооинженер

Десислава Йорданова Колева, Габрово, бул. Априлов 11, ет. 4, ап. 10, тел. 066/879326, 066/224331, 048/827535, инженер-мениджър, международен маркетинг и маркетингов мениджмънт

Иван Тодоров Иванов, Севлиево, ул. В. Сърбенов 30, тел. 0675/25071, 0889/230663, ветеринарна медицина

Иванка Манева Иванова, Габрово, ул. Николаевска 32, тел. 066/860001, 066/807180, 0887/680036, психология и аналитична психотерапия

Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Ч. Мутафов 2, вх. А, ап. 34, тел. 02/9885311, 0887/302414, интелектуална собственост, свободен представител по индустриална собственост и други фактически отношения, лиценз за оценка на дизайн и приложни изкуства

Йорданка Николова Димитрова, Габрово, ул. Мир 25, ет. 2, ап. 11, тел. 066/869865, 066/805112, лозаро-градинарство, управленски мениджмънт

Кольо Събчев Иванов, Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. Б, ап. 4, тел. 066/873921, ветеринарна медицина

Любен Николов Койчев, Габрово, ул. Никола Рязков 13, тел. 066/851613, 066/23201, животновъдство и ветеринарна медицина, патологоанатомична диагностика и екарисажно дело

Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, тел. 029531252, 0887/575365, молекулярна и функционална биология, специалист ДНК анализ и идентификация

Неделчо Михов Михов, Севлиево, ул. Мара Гидик 32, тел. 06756957, 0888/961069, ветеринарна медицина

Панко Стефанов Панков, Габрово, бул. Хемус 47, ет. 5, ап. 13, тел. 066/884791, 066/818392, 066/808797, 0887/323648, научна организация на управленска дейност

Петър Николов Колев, Габрово, ул. Брянска 56, вх. А, тел. 066/871524, 066/28941-206, фармация

Стефка Димитрова Игнатова, Дряново, ул. Бузлуджа 8, тел. 0676/58-39, биология, екология и химия.

Татяна Дешкова Стойчева, Габрово, ул. Петко Каравелов 1, тел. 066/807098, 066/869624, оценител на изделия от благородни метали

Тончо Петров Тончев, Габрово, ул. Антим I № 3, тел. 066/878081, организация на борбата с основните паразитози по овцете, организация и управление на ветеринарното дело

Христо Димитров Митев, Габрово, ул. Любен Каравелов 29, ет. 4, ап. 8, тел. 066/879235, 0877/049088, зоотехника

Христо Илиев Димитров, Габрово, ул. Слънчев бряг 3, тел. 066/800-860, 066/823-446, експерт-криминалист - графология

Христо Рачев Рашеев, Габрово, ул. Пенчо Славейков 4, тел. 066/861807, 0889/619282, водостроителен инженер - В и К

Христо Колев Деевски, Габрово, ул. Неофит Рилски 27, тел. 066/820-648, експерт-графолог

Цена Ганева Василева, Габрово, ул. Радост 3, тел. 066/20349, технология на кожите, стандартизация и управление на качествената продукция

Ценислав Стефанов Влъкненски, Габрово, ул. Цанко Стефанов 8, тел. 066/804148, 0888/292652, химия, токсикология, екология

Юлия Георгиева Георгиева, Габрово, бул. Могильов 45, тел. 0889/062863, водоснабдяване и канализация

Юлия Мирчева Шулекова, Габрово, ул. Йосиф Соколски 37, вх. Г, ап. 2, тел. 0898/312254, история, археология и етнография 65709
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом