На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
ИмеНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
страница5/18
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/spisak_vtarnovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

III. Строителство, архитектура и геодезия


Анка Гатева Николова, Габрово, ул. Ангел Кънчев 42, тел. 066/820411, промишлено и гражданско строителство

Боряна Йорданова Иванова, Дряново, ул. Стефан Стамболов 38, тел. 0676/29-63, 0888/886621, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в ТД.

Ботьо Петков Ботев, Севлиево, ул. Баучер 3, тел. 0675/32323, 0675/33364, горско стопанство

Васил Крумов Кръстев, Габрово, ул. Стефан Караджа 19, тел. 066/877813, земеустройство

Велина Иванова Ракова, Габрово, ул. Алеко Константинов 5, тел. 066/818425, 066/820041, 0896/712730, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз оценка на недвижими имоти

Величка Данкова Шандуркова, Габрово, ул. П. Божинов 10, ап. 19, тел. 066/800424-256, 066/801021, строителство и архитектура

Георги Иванов Георгиев, Габрово, бул. Могильов 19, ап. 17, тел. 066/800810, 066/800850, 066/878108, 0887/602324, инженерна геология, хидрогеология

Деян Иванов Георгиев, Габрово, ул. Варовник 8, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801376, 066/7457, 0899/270376, промишлено и гражданско строителство

Димитър Илиев Босев, Габрово, ул. Чардафон 11, тел. 066/820811, 0887/308221, 0899/146200, земеустройство, лицензиран оценител на недвижими имоти, лицензиран специалист за извършване на дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, лицензиран специалист за извършване на дейности по кадастъра

Евгения Шишева Живкова, Габрово, ул. Видима 37, ет. 4, ап. 12, тел. 066/801367, 066/801913, 0887/589415, промишлено и гражданско строителство

Иван Евтимов Атанасов, Велико Търново, ул. Сергей Румянцев 17, тел. 062/27602, 062/620092, геодезия, фотограметрия и картография

Иван Николов Иванов, Габрово, ул. Смърч 23, тел. 066/863681, архитектура

Иван Станчев Иванов, Дряново, ул. Стефан Стамболов 38, тел. 0676/3404, 0889/989661, хидротехническо строителство, лиценз оценка на недвижими имоти, териториално и селищно устройство, строителен надзор

Ирена Манева Иванова-Калпазанова, Габрово, бул. Столетов 30, 066/800424-256, 066/822703, 0888/429101, технология и механизация на строителството, лиценз за оценка на цели предприятия, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на машини и съоръжения

Йотка Петрова Станчева, Габрово, ул. Петър Михов 59, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801366, 066/55586, 0898/638585, промишлено и гражданско строителство, икономист-счетоводител

Лиляна Иванова Тодорова, Габрово, ул. Смърч 25, тел. 066/863110, 066/23819, промишлено и гражданско строителство.

Лиляна Тотева Велчева, Габрово, ул. Омуртаг 3, тел. 0677/2496, 066/864116, 0888/382209, архитектура, лиценз оценка на недвижими имоти

Марина Илиева Тотева, Габрово, бул. Трети март 27, тел. 066/873245, 066/874121, промишлено и гражданско строителство - технология

Милка Иванова Ганчева, Севлиево, ул. Ботьо Ангелов 10Б, тел. 0675/8022, 0675/7291/165, 0898/566497, лиценз оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи

Милко Йорданов Генов, Севлиево, ул. Стефан Пешев 70, тел. 0675/2960, 0898/643790, строителство и архитектура

Найда Цочева Щебунаева, Габрово, ул. Петър Падалски, бл. 1, ет. 3, тел. 066/860838, 0896/686144, промишлено и гражданско строителство

Николай Димитров Калпазанов, Габрово, бул. Столетов 30, ап. 3, тел. 066/822703, 0885/306842, промишлено и гражданско строителство, лиценз оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия - преобразувани или непреобразувани в търговски дружества

Николай Кирилов Друмев, Габрово, ул. Пенчо Постомпиров 11, вх. В, тел. 066/878132, 0886/076960, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти

Павел Цонков Ванков, Севлиево, ж.к. Д-р Атанас Москов, бл. 27, вх. А, ап. 4, тел. 0675/6411, 0887/853175, геодезия и картография

Пеньо Христов Станев, Габрово, ул. Чардафон 11, тел. 066/879417, геодезия, фотограметрия и картография, лиценз за дейности по кадастъра

Румен Георгиев Георгиев, Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. В, тел. 066/800810, 066/800850, 066/801493, 0888/423293, индустриален мениджмънт, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на земеделски земи

Стоянка Стоянова Илиева, Габрово, пл. Първи май 3, тел. 066/876144, биологична и интегрирана борба с болестите и неприятелите по селскостопанските култури

Фанка Иванова Дочева, Габрово, ул. Петър Михов 29, тел. 066/804495, архитектура

Христина Владимирова Павлова, Габрово, ул. Орловска 129, тел. 066/806868, 0898/593930, 066/818383, промишлено и гражданско строителство, банков мениджмънт, лиценз за оценка на недвижими имоти

Христо Георгиев Калчев, Габрово, ул. Йосиф Соколски 23, тел. 066/886065, 066/806337, 0888/773048, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти

Христо Иванов Узунов, Габрово, ул. Петър Михов 43, тел. 066/857710, 0887/474588, железопътно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти

Христо Петков Христов, с. Яворец, Габрово, пл. Първи май 3, тел. 067392/387, 066/38847, геодезия, фотограметрия и картография

Цонка Георгиева Христова, Севлиево, ул. Стоян Бъчваров 23, тел. 0675/32056, икономист по строителството, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи, лиценз за оценка на цели предприятия

Янка Димитрова Ралева, Габрово, ул. Венец 12, ет. 6, ап. 16, тел. 066/803030, 0899/323800, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом