На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
ИмеНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
страница4/18
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/spisak_vtarnovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

II. Технически


Алекси Атанасов Чиликов, Габрово, ул. Свищовска 61, вх. Б, ап. 10, тел. 066/824000, 0887/768748, механично уредостроене, свободен представител по индустриална собственост - средства за автоматизация

Божидар Митев Илиев, Габрово, ул. Мирни дни 8, тел. 066/869781, 066/223336, 0887/130586, машинен инженер, технология на машиностроенето

Веселин Илиев Илиев, Габрово, ул. Васил Друмев 5, тел. 066/864808, механизация на селското стопанство, автотехнически експертизи

Владимир Ненчев Енчев, Габрово, ул. Никола Вапцаров 108, тел. 066/223440, 0888/820390, автофизик, автотехнически експертизи

Гатьо Рачев Гатев, Габрово, ул. Г. Кръстевич 2, вх. А, тел. 066/869717, електрическо обзавеждане и автоматизация на промишлеността

Георги Симеонов Щебунаев, Габрово, ул. Незабравка 2, тел. 066/869996, машинен инженер, механично уредостроене, съдебен експерт електротехника и електрообзавеждане, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения

Георги Симеонов Семов, Габрово, ул. Васил Друмев 4, тел. 066/823132, 0888426016, ДВГ, автомобили, лиценз от Агенцията по приватизация за оценка на машини и съоръжения

Гочо Николов Гочев, Габрово, ул. Кирил и Методий 1, тел. 066/803159, 066/885496, 0899/826115, машинен инженер, лиценз от Агенцията по приватизация за оценка на машини и съоръжения в машиностроенето и металообработващата промишленост.

Генко Тодоров Иванов, Севлиево, ул. Бузлуджа 2, 0898/541855, ДВГ, лиценз за оценка на машини и съоръжения

Даниел Василев Балтиев, Габрово, бул. Априлов 37, ет. 5, ап. 15, тел. 066/867851, 066/809085, 0887/939573, машиностроителна техника и технологии, завършил курс по оценка на оборотни и дълготрайни активи.

Деян Ганчев Денчев, Севлиево, ул. Еделвайс 21, тел. 0675/7450, 0889/410232, селскостопанска техника, свободен оценител на машини и съоръжения, оценки на оборотни и дълготрайни активи

Димитър Петров Димитров, Севлиево, ул. Александър Москов 26, вх. А, ап. 9, тел. 0675/4758, 048773037, ел. снабдяване и ел. обзавеждане.

Димитър Стефанов Димитров, Габрово, ул. Николаевска 99, тел. 066/869236, 066/808669, 0878/803514, двигатели с вътрешно горене, лиценз от АП за оценка на транспортни машини и съоръжения

Добрин Петров Шиков, Габрово, ул. Младост 32, ап. 5, тел. 066/853195, 0887/268523, технология на машиностроенето

Евгени Боянов Минков, Габрово, ул. Йосиф Соколски 19, тел. 066/883608, техник по двигатели с вътрешно горене

Иван Добрев Иванов, Габрово, ул. Тракия 14, тел. 066/868688, 066/874997, 048/825443, механично уредостроене

Иван Маринов Иванов, Габрово, ул. Опълченска 41, вх. В, тел. 066/860448, 0898/894236, ел. машини и апарати

Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 13, ап. 201-2, тел. 052/383466, 052/302788, моб. 0898/348374, e-mail: ivkoivanov@abv.bg, технология на металите с металобработваща техника, ядрена дефектоскопия, светлинна и трансмисионна, електронна микроскопия на отпечатъци.

Ивайло Пенчев Баев, Габрово, ул. Орловска 139, ет. 5, ап. 31, тел. 066/862247, 066/861568, 0889/101172, машинен инженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения - кожарско производство

Йордан Симеонов Йорданов, Габрово, ул. Видима 33-7, тел.066/821931/536, 0898/838235, 0899/440636, електронна техника, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехниката и ел. промишленост, машиностроенето и металообработващата промишленост

Красимир Маринов Иванов, Габрово, ул. Стефан Караджа 9, ап. 24, тел. 066/82-40-86, 0898/939910, електроинженер, експерт енергетика

Катя Костова Колева, Трявна, ул. Бреза 39, тел. 0677/2031, 0677/2549, механично уредостроене.

Кирилка Първанова Торлашка - Маркова, Габрово, ул. Спортна 3, вх. Б, ап. 11, тел. 0676/33252, 0899/832300, електронна техника и микроелектроника, компютърни системи и технологии, педагогика и учителска правоспособност

Мирослав Добрев Маринов, Габрово, ул. Лале 7, тел. 066/875603, 06736/465, 0898/620635, машинен инженер, комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, курс по оценка на оборотни и дълготрайни активи

Мирослав Иванов Христов, Севлиево, ж.к. Митко Палаузов, бл. 8, вх. А, тел. 0675/73079, 0889/526939, селскостопанска техника и ремонт на машинно-тракторен парк

Михаил Стефанов Станев, Габрово, ул. Тотьо Иванов 16, тел. 066/870203, 0888/764994, 0899/251441, технология на машиностроенето, оценки на машини и съоръжения

Маргарита Атанасова Личева, Дряново, ул. Шипка 143, тел. 0887/963197, машиностроителна техника и технологии

Николай Ганчев Ганчев, Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ап. 11, тел. 066/855334, 0898/552033, хидро- и пневмотехника, оценки на машини и съоръжения

Николай Минков Цанков, Габрово, ул. Тригьово кладенче 2, тел. 066/867766, ремонт, експлоатация на трактори, автомобили и ССМ

Николай Христов Козарев, Габрово, ул. Хаджи Димитър 31, тел. 066/876488, 066/866053, 066/801718, 0897/307736, електроинженер - електротехника, електроенергетика, електроника, лиценз за оценител на машини и съоръжения

Пейчо Петров Пейчев, Габрово, бул. Могильов 2, вх. Б, тел. 066/875712, механизация на дърводобива и горския транспорт.

Пенчо Борисов Баев, Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 25, тел. 066/862247, 048/869512, ел. машини и апарати

Петър Ангелов Петров, Габрово, ул. Никола Балканеца 22, тел. 066/800692, 066/801374, 0898/605977, 0899/135574, машинен инженер, извършва автотехнически и оценъчни експертизи.

Петър Колев Петров, Габрово, кв. Недевци, ул. Спасета 15, тел. 066/823109, 066/223313, 0899/135574, електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия, техника на безопасността на труда и противопожарната техника

Първан Йорданов Илиев, с. Враниловци, ул. Ц. Станчев 25, тел. 0889/724086, технология на машиностроенето, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост

Стоян Лалев Лалев, Габрово, ул. Слънчев дол 1, тел. 066/866972, 0888/812623, механична технология на дървесината, удостоверение за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика

Станимир Драганов Стоянов, Габрово, ул. Младост 26, тел. 066/809085, 0888/839351, 0878/839351, двигатели с вътрешно горене, извършване на съдебни експертизи по технически проблеми и ценообразуване

Стефан Иванов Моллов, Габрово, ул. Клокотница 11А, тел. 066/86-70-71, 066/805-295, 0888/324-357, промишлена електроника

Стефан Иванов Александров, Габрово, ул. Мирни дни 8, ап. 9, тел. 066/875077, 0898/541364, машинен инженер, машиностроене - технология и машини

Стефка Иванова Харитонова, Трявна, ул. Патриарх Евтимий 97, вх. В, ап. 18, тел. 0677/5365, 0899/805049, селскостопанска техника, двигатели с вътрешно горене, оценка на цели предприятия, оценка на машини и съоръжения

Светла Йончева Станева, Трявна, ул. Захари Петров 8, ет. 2, ап. 6, тел. 0677/21-45, 0887/771794, минен инженер - маркшайдерство

Тотьо Иванов Тотев, Габрово, ул. Христо Ботев 10, вх. В, ап. 10, тел. 066/864863, хидравлика и пневматика, бизнес и право

Христо Красимиров Раев, Габрово, ул. Йосиф Соколски 21, ап. 19, тел. 0889/441356, двигатели с вътрешно горене, оценка на оборотни и дълготрайни активи.

Христофор Йорданов Христов, Севлиево, ул. Цар Симеон Велики 7, тел. 0887/823900, 0895/412992, автотехнически експертизи

Цветан Любомиров Цонев, Габрово, ул. Кукуш 2, тел. 066/876632, 0888/123825, електроинженер - електроника и електрообзавеждане
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом