На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
ИмеНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
страница3/18
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.77 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/spisak_vtarnovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

IV. Медицински


Д-р Валентина Генова Василева, Велико Търново, ул. Козлодуй 2, тел. 0887/978575, психиатрия

Д-р Георги Пантелеев Хараламбиев, Велико Търново, ул. Оборище 10, вх. Д, тел. 67-80-18, сл. тел. 60-45-45, 0897/243278, ортопедия и травматология

Д-р Даниела Маринова Иванакова, Велико Търново, ул. Сергей Румянцев 27, тел. 0888/830363, психиатрия

Д-р Евгения Атанасова Генчева, Велико Търново, ул. Димитър Чоканов 7А, тел. 0889/273821, психиатрия

Д-р Камен Илиев Хаджиилиев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1Б, дом. тел. 64-90-50, сл. тел. 63-03-13, хирургична стоматология

Д-р Крум Кирилов Йорданов, Велико Търново, ул. Райна Княгиня 8, вх. Б, тел. 67-41-71, 0889/667055, психиатрия

Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева, Велико Търново, ул. Росица 3, вх. А, тел. 0888/757868, психиатрия

Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, Велико Търново, ул. Ален мак 6а, вх.Б, тел. 60-37-28, 0888/398287, психиатрия

Д-р Огнян Николаев Никитов, Велико Търново, ул. Козлодуй 6, ет. 6, тел. 0888/778615, психиатрия.

Д-р Николай Димитров Димитров, Свищов, ул. Кирил и Методий 26, тел. 0886/703050, психиатрия

Симеон Колев Азгоров, Велико Търново, ул. България 38В, тел. 65-56-54, 0888/678486, психология

Д-р Стефан Иванов Димитров, Велико Търново, ул. Полтава 7А, п.к. 26, тел. 0886/793856, ортопедия и травматология

Д-р Стефка Стефанова Недялкова, Велико Търново, ул. Стара планина 20, тел. 0888/785790, психиатрия

Д-р Тодор Цанков Митев, Велико Търново, ул. Краков 12, тел. 0888/759689, психиатрия

V. Разни


Александър Борисов Стойков, Велико Търново, ул. Полтава 11, вх. Б, ап. 14, тел. 63-85-33, агроном (лозаро-градинар, растителна защита)

Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, гр. Елена, ул. Васил Левски 71, вх. А, тел. 06151/49-88, 0889/198349, агроном (растителна защита), експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи

Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, Велико Търново, ул. Никола Габровски 29Б, тел. 0888/368406, инженер-агроном, агромениджър

Дойка Георгиева Петрова, Велико Търново, ул. Полтава 11В, ет. 5, ап. 25, тел. 63-85-52, агроном

Елена Атанасова Бораджиева, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А, ап. 4, тел. 64-99-50, 0887/975565, социолог

Искра Кънчева Бояджиева, Велико Търново, ул. Георги Бенковски 5В, ет. 4, ап. 11, тел. 67-57-26, 0899/512450, психолог

Йовко Борисов Попов, Велико Търново, ул. Христо Ив. Воеводата 24, тел. 62-98-32, инженер-химик

Пламенна Ненова Ненова, Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов 9А, ет. 6, ап. 16, тел. 60-41-41, 0886/715337, класически музикални изкуства (оперен певец и режисьор)

Сийка Георгиева Колева, Горна Оряховица, ул. Пирот 7, вх. А, тел. 0618/4-68-10, 0887/961521, инженер-технолог (технология на биопрепаратите)

Снежана Минчева Стефанова, Полски Тръмбеш, ул. Яворова 37, тел. 0887/034406, 0899/131378, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми

Стефан Любомиров Стефанов, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 15, тел. 0887/097086, математика и информатика, комуникационна техника и технологии

Татяна Йорданова Енчева, Горна Оряховица, ул. Цар Самуил 32, тел. 0888/348486, психолог.

Тодорка Ралчева Бакърджиева, Велико Търново, ул. Филип Тотю 11, вх. Б, тел. 65-55-18, 0887/848437, агроном-полевъд.

Янко Динков Стойчев, Велико Търново, ул. Поп Харитон 20, ет. 1, тел. 65-67-25, 0885/519199, 0898/706253, машинен инженер (компютърна техника) 65708

За съдебен район на окръжен и административен съд - Габрово (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 ЗСВ)
I. Икономически


Анна Василева Йорданова, Дряново, ул. Трети март 27, тел. 06763108, счетоводна отчетност

Антон Константинов Константинов, Габрово, ул. Скобелевска 28, тел. 066/804589, 0898/480821, счетоводна отчетност

Вержиния Стоянова Ангелова, Габрово, ул. Варовник 18, тел. 066/805353, 0889/223346, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, фирмено и банково счетоводство

Веселин Генов Василев, Севлиево, ул. Гочо Москов 1, тел. 0675/30112, 0675/32565, 0888/244288, 0675/32743, счетоводство

Георги Димитров Георгиев, Севлиево, ж.к. Димитър Благоев, бл. 5, ап. 48, тел. 0675/32676, 0888/355966, счетоводна отчетност, оценки на земеделски гори, подобренията и насажденията в тях, международни счетоводни стандарти, сертификат за завършен курс по международни счетоводни стандарти

Георги Иванов Капев, Габрово, ул. Алеко Богориди 3, тел. 066/865709, 0885/235021, счетоводна отчетност, анализ и контрол на стопанска дейност

Георги Маринов Георгиев, Габрово, ул. П. Божинов 10, вх. В, ап. 2, тел. 0887337053, икономика и управление на промишлеността

Диана Генчева Иванова, Трявна, ул. Ангел Кънчев 78, тел. 0677/2063, 0677/2385, 0888/385977, социално-икономическо планиране

Дарина Василева Пенчева, Габрово, ул. Алеко Константинов 2, тел. 066/803444, 0888/454677, счетоводна отчетност и контрол, счетоводни експертизи, икономически анализ, финансов и данъчен контрол

Димитър Върбанов Митев, Габрово, ул. Еделвайс 3, тел. 066/870060, 0885/951899, икономика и финанси, счетоводни експертизи, сертификат за експерт финансово-иконмически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план, видове фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа

Димитър Иванов Кинчев, Габрово, ул. Софроний Врачански 3, тел. 066/32397, икономика на промишлеността.

Донка Маринова Атанасова, Дряново, ул. Шипка 143, тел. 0899/207601, социално и застрахователно дело, експерт по финансово-счетоводни проблеми

Елена Савчева Трифонова, Габрово, ул. Баждар 17, тел. 066/822810, счетоводна отчетност

Евгени Петров Сардъмов, Севлиево, ул. Стефан Караджа 11, тел. 0675/4718, тел. 067530643, 0888/732559, счетоводство и контрол, организация и методология на СО контрол и анализа в неакционерни дружества

Ивелина Георгиева Кръстинкова, Габрово, ул. Капитан дядо Никола 28, тел. 066/804237, 0887/603251, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи

Маргарита Ганчева Маринова, Габрово, ул. Радост 2, тел. 066/870223, 0886/078534, финанси и кредит

Маргарита Стефанова Генчева, Габрово, ул. Чумерна 17, тел. 066/809403, 066/860841, 0899/378896, икономист-счетоводител

Мариана Тачева Ганчева, Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ап. 11, тел.066/855334, 0888/732517, икономика и управление на индустрията - икономист, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Мария Генчева Стоева, Габрово, ул. Омуртаг 5, тел. 066/862329, счетоводна отчетност

Мария Милоева Тачева, Габрово, ул. Чумерна 20, тел. 066/857691, 0887/981459, счетоводна отчетност

Марко Минчев Пенев, с. Царева ливада, ул. Александър Стамболийски 19, тел. 06723/678, 0888/701934, счетоводство

Минчо Йорданов Минчев, Трявна, ул. Ангел Кънчев 87А, ет. 4, тел. 0677/21-45, 0887/771841, икономист-статистик, статистика и иконометрия

Моника Тотева Тотева, Севлиево, ул. Марин Попов 25, вх. 1, ет. 1, тел. 0899/634540, финанси - съдебни експертизи, свидетелство за професионална квалификация вещо лице по съдебни експертизи

Николина Йорданова Стефанова, Габрово, бул. Стефан Караджа 15, тел. 066/804813, 0885/733925, счетоводна отчетност

Никола Добрев Търновски, Габрово, ул. Равнера 3, тел. 066/803942, 0889/163676, счетоводна отчетност

Найден Христов Найденов, Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий 7, ап. 7, тел. 06723/300, 0887/651597, застрахователно дело, удостоверение за международни икономически отношения и вътрешноикономическа дейност - финансов мениджмънт

Николай Георгиев Атанасов, Габрово, ул. Седянкова ливада 19, ап. 10, тел. 066/885458, 066/223494, 0898/552061. икономика и управление на промишлеността, приватизация.

Николина Минкова Бабарова, Габрово, ул. Свищовска 63, вх. А, ап. 3, тел. 066/822132, 0887/277107, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител промишлени дейности

Нина Василева Станева, Дряново, ул. Шипка 218, тел. 0676/3658, финанси и банково дело, мениджмънт и маркетинг

Пенка Георгиева Маркова, Дряново, ул. Стефан Стамболов 19, тел. 0676/4115, счетоводна отчетност, пенсионер

Пенка Рачева Христова, Габрово, ул. Хаджи Димитър 24, вх. А, тел.066/868837, 0886364117, икономист-счетоводител

Петър Георгиев Гердемски, Габрово, бул. Могильов 3, тел. 066/874134, икономика на промишлеността

Ради Пенков Гечев, Севлиево, ж.к. Митко Палаузов, бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 20, тел. 0675/8618, 0885/203265, счетоводна отчетност и финансов контрол

Радина Михайлова Стоева, Габрово, ул. Омуртаг 5, тел. 066/805627, счетоводство и контрол

Стефка Иванова Чукурова, Габрово, бул. Трети март 76, вх. В, ап. 2, тел. 066/823905, счетоводна отчетност

Стилиян Петков Събев, Севлиево, ул. Никола Дабев 19, тел. 0675/2704, 0889/847250, финансист педагогически профил

Стоян Янев Вълчев, Габрово, ул. Смърч 1, ап. 6, тел. 066/864521, 066/803621, 0886/581039, икономика на вътрешната търговия, управление и организация на търговската дейност

Симеон Мирославов Бороджиев, Габрово, ул. Люлякова градина 13, тел. 066/851008, 0899/963427, финанси, сертификат “Експерт по финансово-икономически проблеми”

Стела Атанасова Досева, Габрово, ул. Никола Палаузов 24, тел. 0887/201877, финанси, лиценз за оценка на финансови активи

Тихомир Донков Досев, Габрово, ул. С. Ангелов 7, тел. 066/873107, 066/870414, 0887/588557, застрахователно и социално дело, икономика и управление на социалното осигуряване

Тодор Ангелов Кръстев, Габрово, ул. Ерма 2, тел. 066/813714, 0888/402618, организация, производство и управление в промишлеността

Теодора Цанева Петкова, Трявна, ул. Христо Ботев 4, тел. 0896/694290, счетоводство и контрол

Христо Недялков Христов, Габрово, ул. Софроний Врачански 9, тел. 066/866525, 06730/5368. счетоводство, финансов контрол, търговско право, мениджмънт и маркетинг, анализ на икономическата дейност.

Христо Върбанов Бараков, Габрово, ул. Николаевска 69, тел. 066/809966, 0898/380160, финансов мениджмънт, финансов контрол, оценка на движими и недвижими активи

Христо Дочев Досев, Габрово, ул. Никола Палаузов 24, тел. 0887/610597, счетоводство и контрол, специализация - организация на отчетността в бюджетната сфера

Христофор Гатев Лалев, Севлиево, ул. Стара планина 50, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 0675/76-35, 0675/3-09-44, 0888/588073, счетоводна отчетност, управление на съвременната фирма, експерт фирмено управление и банково дело

Цецка Христова Мечкова, Габрово, ул. Брянска 56, тел. 066/877724, 0885/629625, икономист

Цветан Цветанов Белчев, Габрово, ул. Зелена ливада 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0887/670501, стопански и финансов контрол

Юлияна Георгиева Стефанова, Габрово, ул. Вапцаров 56, тел. 066/821216, 0885/642500, счетоводство

Янко Стефанов Вълчев, Габрово, ул. Варовник 20, ап. 13, тел. 066/879966, 066/803621, прогнозиране и планиране на икономически системи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
На специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом