Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница4/27
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/svl_tarnovo_2010.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза


Валерий Гатев Велчев, Велико Търново, ул. Оборище 4, ет. 1, ап. 4, тел. 641-89-54, моб.тел. 0888 228824, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.

Мариян Василев Белов, Велико Търново, ул. Васил Левски 17В, тел. 65-06-44, моб.тел. 0877 023971, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на оборотни и дълготрайни активи, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 12.11.2012 г.

Николай Димитров Николаев, Горна Оряховица, ул. Васил Априлов 20, тел. 0618/6-00-09, моб.тел. 0888 067999, 0899 900432, електроинженер.

Николай Христов Козарев, Габрово, ул. Хаджи Димитър 31, тел. 066/80-87-08, моб.тел. 0878 307736, 0897 307736, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза


Петър Христов Йорданов, Велико Търново, ул. Никола Габровски 37, ет. 5, сл.тел. 60-62-06, моб.тел. 0888 606622, информатика.

Янко Динков Стойчев, Велико Търново, ул. Поп Харитон 20, ет. 1, тел. 65-67-25, моб.тел. 0885 519199, 0898/706253, машинен инженер (компютърна техника), разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 8.03.2011 г.

Гинка Тодорова Иванова, Горна Оряховица, ул. Юрий Гагарин 43, вх. Г, ет. 2, ап. 4, тел. 0618/6-38-50, моб.тел. 0887 830304, електроинженер (автоматика, компютърна техника и технологии), оценител на недвижими имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 20.11.2012 г.

5.4. Съдебна строително-техническа експертиза


Артем Дойчинов Джонгаров, Велико Търново, ул. Акация 9, ет. 3, ап. 6, тел. 062/62-17-20, моб.тел. 0888 532587, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

Андрей Трифонов Андреев, Велико Търново, пл. “Пенчо Славейков” 8, ет. 1, тел. 63-39-13, моб.тел. 0888 622801, инженер-геодезист (геодезия, фотограметрия и картография).

Анка Димитрова Стойкова, гр. Елена, ул. Кършовска 17, дом.тел. 06151/44-48, моб.тел. 0886 308211, 0878 308211, строителен инженер.

Атанаска Димитрова Маджарова, Свищов, ул. Григор Стоянов 4, тел. 0631/4-10-94, моб.тел. 0886 754195, строителен архитектурен техник, оценител на недвижими имоти, икономист по строителството.

Атанаска Илиева Коцева, Велико Търново, ул. Краков 12, тел. 63-54-87, моб.тел.0887 273228, водостроителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Боян Крачунов Стоянов, Горна Оряховица, ул. П. Р. Славейков 17, вх. В, ап. 12, моб.тел. 0899 622583, геодезия и картография.

Гергана Кръстева Тодорова, Горна Оряховица, ул. Тунджа 18, тел. 0618/2-45-29, моб.тел. 0886 793651, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Георги Веселинов Григоров, Велико Търново, ул. Зеленка 82, моб.тел. 0888 398 554, архитект.

Георги Йорданов Андреев, Велико Търново, ул. Стефан Мокрев 7А, ап. 21, тел. 64-39-42, моб.тел. 0897 028974, строителен инженер.

Георги Любенов Георгиев, Велико Търново, ул. Шейново 15, тел. 65-20-14, моб.тел. 0882 420452, строителен техник – представена е само диплома за средно образование за строителен техник.

Георги Петков Тодоров, Велико Търново, ул. Полтава 11Е, ет. 3, ап. 12, тел. 63-84-93, моб.тел.0885 656504, инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 03.10.2011 г.

Димитър Иванов Дупалов, Велико Търново, ул. Караминков 29, тел. 62-25-38, моб.тел. 0888 622497, строителен инженер, експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

Елена Иванова Петкова-Димова, Велико Търново, ул. Краков 8, вх. Г, дом.тел. 062 64-58-36, моб.тел. 0887 195114, архитект.

Ефтим Лазаров Шишманов, Велико Търново, ул. К. Паница 3Е, бл. 6, вх. Е, ет. 5, ап. 13, тел. 67-21-55, моб.тел. 0885 910097, строителен техник.

Иванка Иванова Григорова, Велико Търново, ул. Зеленка 82, тел. 63-55-35, моб.тел. 0889 682478, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

Йорданка Ганчева Минчева, Павликени, пл. Свобода 22, вх. А, ет. 5, ап. 17, тел. 0610/63-72, геодезия и картография.

Коста Генчев Генов, Свищов, ул. Екзарх Йосиф 7, блок “Мир”, ет. 2, ап. 5, тел. 0631/4-43-33, моб.тел. 0887 410438, строителен инженер по хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Лъчезар Василев Лалев, Велико Търново, ул. Белчеви 1, тел. 63-02-46, моб.тел. 0878 803670, архитект.

Мария Драганова Петрова, Велико Търново, ул. Оборище 6Б, ет. 7, ап. 19, тел. 67-74-59, 63-69-72, моб.тел. 0889 715343, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

Мила Христова Лазарова, Велико Търново, ул. Елин Пелин 20, тел. 63-39-86, моб.тел.0887 244339, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения

Милка Иванова Кушева, Велико Търново, ул. Акация 11, тел. 65-12-55, архитект.

Мария Кирова Андонова, Велико Търново, ул. Мизия 19, моб.тел. 0897 732083, инженер-земеустроител.

Миглена Андонова Найденова, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 23, моб.тел. 0889 664605, инженер геодезия, фотограметрия и картография.

Павлина Мотова Ангелова, Велико Търново, ул. Тракия 18Б, тел. 64-08-32, моб.тел. 0885 941566, минен инженер – геодезия.

Петко Димитров Топалов, Горна Оряховица, ул. Васил Левски 18, вх. А, ет. 7, ап. 21, тел. 0618/2-02-35, моб.тел. 0886 460147, инженер по пътно строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 12.11.2012 г.

Росица Лазарова Господинова, Лясковец, ул. Трети март 2, ет. 1, ап. 3, тел. 0619/2-24-20, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.

Симеон Георгиев Симеонов, Велико Търново, ул. Пейо Яворов 25, тел. 65-40-35, моб.тел. 0888 103337, земемер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

Снежана Младенова Кадиева, Велико Търново, ул. Христо Даскалов 2, тел. 62-36-34, инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Стефанка Иванова Цанкова, Свищов, ул. Княз Борис I № 42, тел. 0631/4-61-79, 6-08-21, моб.тел. 0885 905593, техник-геодезист, икономист, оценител на земеделски земи.

Стефка Стоянова Гиздева, Велико Търново, ул. Велики Преслав 4, вх. А, ап. 1, тел. 67-67-64, моб.тел. 0887 207342, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

Цветанка Йорданова Василева, Велико Търново, ул. Панайот Волов 22, тел. 60-40-05, моб.тел. 0888 700895, архитект.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом