Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница27/27
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/svl_tarnovo_2010.doc
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход


Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели 9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебно-медицински експерт.

Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П. Берон 8, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882, съдебно-медицински експерт.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека


Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели 9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебно- медицински експерт.

Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П. Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882, съдебномедицински експерт.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни


Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели 9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.

Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П. Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882, съдебномедицински експерт.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве


Ервин Арманд Чакърян, Русе 7000, ул. Н. Бозвели 11, тел. 0897944397, стоматолог.

Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели 9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебно- медицински експерт.

Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П. Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882, съдебномедицински експерт.

Юлия Борисова Георгиева, Русе 7000, ул. Рила 44, вх. 1, ет. 2, тел. 082/879879, 0888685575, стоматолог .

ІІІ. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”


3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Людмил Борисов Георгиев, Русе 7000, ул. Муткурова 111, вх. 3, ет. 1, тел.082/831319, 082/845738, 0877354314, психиатър.

Любка Цонева Мандева-Милчева, гр. Бяла 7100, ул. Стефан Стамболов 3, вх. 1, ет. 1 тел. 0817/72702, 0887606049, психиатър.

Марийка Михайлова Димитрова, гр. Бяла 7100, ул. Стефан Стамболов 15, вх. 3, ет. 5, тел. 0817/72702, 0889636062, психиатър.

Николина Станчева Ангелова-Барболова, Русе 7000, бул. Тутракан 20, тел. 082/845379, 0878435027, психиатър.

Соня Василева Трубачова-Георгиева, гр. Бяла 7100, ул. Стефан Стамболов 15, вх. А, тел. 0817/72702, 0884592061, психиатър.

3.2. Съдебно-психологична експертиза


Ивелина Людмилова Механджиева, Русе 7005, ул. Сърнена гора, бл. Голям Богдан, вх. Е, ет. 2, тел. 082/857728, 0898251581, психолог.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза


Ивелина Людмилова Механджиева, Русе, ул. Сърнена гора, бл. Голям Богдан, вх. Е, ет. 2, тел. 082/857728, 0898251581, психолог.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

ІV. Клас “Съдебно-икономически експертизи”


4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Аделина Костова Атанасова, Русе 7004, ул. Алея Ела 5, вх. А, ет. 4, тел. 0885587837, 082/828272 икономист-счетоводител.

Албена Младенова Илиева, Русе 7000, бул. Цар Освободител 137А, бл. Бузлуджа, вх. А, ет. 1, тел. 08132/2884 и 0887569707, счетоводство и контрол.

Детелина Иванова Ачева, Русе 7000, ул. В. Търново 4, вх. 1, ет. 2, тел. 0896854485, икономист-счетоводител.

Здравка Иванова Борисова-Андреева, Русе 7000, бул. Цар Освободител 111, тел. 0899756186, икономист-счетоводител.

Ирена Николова Колева, Бяла 7100, ул. Велес 12, тел. 0817/74078, счетоводна отчетност.

Йорданка Добрева Метева, Русе 7000, ул. Плевен 1, вх. Д, ет. 8, тел. 082/835165, 0878309742, счетоводител-икономист.

Любка Димова Симеонова, Русе 7004, ул. Плиска 91, бл. Клокотница 1, вх. В, ап. 2, тел. 082/852 857, 082/582155, 0899 314 607, икономист-счетоводител.

Мадлена Любомирова Минчева, Русе 7004, ул. Митрополит Григорий 1, бл. Каварна, вх. А, ет. 1, п.к. 1, тел. 0888 521 149, икономист по счетоводство и финанси.

Мариана Димитрова Петрова, Русе 7000, ул. Едуард Винтер 6, вх. 1, ет. 2, тел. 0898474808, икономист.

Недка Минчева Белева, Русе 7000, ул. Едуард Винтер 2, бл. Лайпциг, вх. 3, тел.082/896677, 082/580685, 0899846225, 0896677110, икономист-счетоводител.

Рени Ботева Крумова, Русе 7000, бул. Мидия – Енос 8, вх. 1, ет. 7, ап. 20, тел. 082/838281, 0888656543, икономист-счетоводител.

Стефанка Илиева Копанкова, Русе 7000, ул. Родопи 5, вх. Б, ет. 12, тел. 082/851081, 0886191174, икономист-счетоводител.

Стефана Лазарова Кючукова, гр. Бяла 7100, ул. Цар Борис І № 7, тел. 0817/72503, 0817/72023, 0897285349, икономист-счетоводител.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза


Ангел Иванов Порожанов, Русе 7000, бул. Мидия – Енос 6, вх. Б, ет. 6, тел. 082/833 127, 0895433757, икономист-счетоводител.

Евгени Йорданов Бончев, Русе 7020, ул. Плиска 2, бл. Плиска, вх. А, ет. 4, тел. 082/893890, 0894311173, икономист – икономика на туризма.

Здравка Иванова Борисова-Андреева, Русе 7000, бул. Цар Освободител № 111, тел. 0899756186, икономист-счетоводител.

Марийка Василева Атанасова, Русе 7000, ул. Доростол 81, бл. Росица, вх. Г, тел. 082/854408, 0885499639, икономист-счетоводител.

Недка Минчева Белева, Русе 7000, ул. Едуард Винтер 2, бл. Лайпциг, вх. 3, тел. 082/896677, 082/580685, 0899846225, 0896677110, икономист-счетоводител.

Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.

Нено Ананиев Бончев, Русе 7000, ул. Ст. Стамболов 26, тел. 082/833658, 0898333920, инженер-електромеханик, оценител на недвижими имоти.

Снежана Гецова Атанасова, Русе 7015, кв. Дружба 3, бл. 44, вх. В, ет. 4, тел. 082/860241, 0898673308, икономист-счетоводител, машинен инженер.

Стефана Лазарова Кючукова, гр. Бяла 7100, ул. Цар Борис І № 7, тел.0817/7/4264, икономист-счетоводител.

Татяна Димитрова Стефанова, Русе, ул. Княжеска 1, вх. Б, ет. 1, тел. 082/888150, 082/829963, 0887096399, икономист-застраховател.

Тодор Трифонов Трифонов, Русе 7000, ул. Муткурова 53, вх. Б, ет. 2, тел.082/823733, 0888521183, икономист-застраховател.

4.3. Съдебно-стокова експертиза


Гицка Стоилова Гецова, Русе 7000, бул. България 116, тел. 082/643203, 0887652417, стоковед-икономист.

Лиляна Миткова Димитрова, Русе 7000, ул. Драгоман 4, вх. 1, ет. 2, тел. 082/820816, 082/820818, 0888466826, икономист – стокознание, качество и експертиза на стоките.

Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.

V. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”


5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Гинка Илиева Филева, Русе 7000, ул. Мальовица 73, бл. Младост, вх. А, ет. 3, тел.082/836937, 0886532392, геодезия и земеразделяне.

Златина Нейчева Йорданова, Русе 7000, ул. Княжеска 33, тел. 082/873094, 0897986472, архитект.

Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.

Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул. Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139, 082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътно-транспортна техника.

Нено Ананиев Бончев, Русе 7000, ул. Ст. Стамболов 26, тел. 082/833658, 0898333920, инженер-електромеханик, оценител на недвижими имоти.

Огнян Георгиев Николаев, Русе 7000, ул. 6-и септември 11, тел. 082/832519, 0887676903, машинен инженер.

Радослав Иванов Кючуков, Русе 7000, ул. Воден 11, вх. Б, тел. 082/842 009, 874 147, 0888 860 512, електроинженер.

Стефан Тодоров Денев, Русе 7000, ул. Червен 12, тел. 082/834575, 0877315485, електроинженер.

Симеон Христов Григоров, Русе 7000, ул. Цар Асен 26, вх. Г, ет. 3, тел. 0888617217, машинен инженер.

Цветомир Бенев Върбанов, Русе 7004, ул. Доростол 31, бл. Кристал, вх. 1, ет. 14, тел. 082/854844, 0889719646, машинен инженер.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза


Георги Методиев Паскалев, Русе 7000, ул. Богомил 2, бл. Спартак, вх. Б, ет. ІІІ, тел. 082/519497, 0896396217, машинен инженер.

Дончо Минчев Цочев, Русе 7002, ул. Доростол 8, вх. А, ет. 2, тел. 082/850479, 0886034936, 0895722941, машинен инженер.

Даниел Атанасов Любенов, Русе 7017, ул. Митрополит Григорий 20, вх. 1, ет. 5, тел. 082/888605, 0888955240, инженер.

Евгени Иванов Димитров, Русе 7004, ул. Плиска 54, бл. Перла, ет. 1, ап. 2, тел. 082/888217, 082/854177, радиофизика и електроника.

Живко Русинов Гелков, Русе 7016, бул. Г. Делчев 26, тел. 082/888609, 082/860070, 0888602568, машинен инженер.

Младен Богданов Младенов, Русе 7001, ул. Николаевска 80, вх. В, ет. 8, тел. 082/872080, 082/888374, 0887541629, машинен инженер.

Михаил Трифонов Михайлов, Русе 7000, ул. Тодор Икономов 4, бл. 119, вх. Е, ет. 2, или с. Сандрово, област Русе, ул. Шипка 2, тел. 081942288, 0889676770, машинен инженер.

Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул. Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139, 082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътно- транспортна техника.

Орлин Емануилов Дюлгеров, Русе 7004, бул. Доростол 83, вх. 5, ет. 4, тел. 0898 663 372, машинен инженер – технология и организация на автомобилния транспорт.

Огнян Георгиев Николаев, Русе 7000, ул. 6-и септември 11, тел. 082/832519, 0887676903, машинен инженер.

Петко Петков Чешмеджиев, гр. Бяла 7100, ул. Отец Паисий 21, тел. 0817/73487, 0886 143 174, машинен инженер.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза


Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.

Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул. Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139, 082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътно-транспортна техника.

5.4. Съдебна строително-техническа експертиза


Ана Стефанова Маджарова-Шопова, Русе 7000, ул. Фердинанд 24, вх. Б, тел. 082/871797, 0/2/826026, 0886682536, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

Валентин Йорданов Велизаров, Русе 7000, бул.Цар Освободител 42А, ет. 12, тел. 082/821048, 0898604267, оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Йордан Иванов Велизаров, Русе 7000, бул.Цар Освободител 42А, ет. 12, тел.д. 082/821048, 0896642531, строителен техник.

Пенка Борисова Папова, Русе 7000, бул. Цар Освободител 50, тел. 082/820753, 0877321353, архитект.

5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза

VІ. Клас “Съдебно-биологични експертизи”


6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза


Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза


Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза


Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.

VІІ. Клас “Експертизи за материали, вещества и изделия”


7.1. Съдебно-химическа експертиза

Мария Георгиева Рачева, Русе 7002, бул. Цар Освободител 42А, тел.082/828101, 0887594388, инженер-химик.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

VІІІ. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”


8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Лина Иванова Блъскова, Русе 7000, ул. Васил Априлов 1, вх. В, ет. 3, тел. 082/828552, агроном.

Марийка Георгиева Казасова, Русе 7000, ул. Рига 8, тел. 082/853052, 0897801314, агроном.

Райна Иванова Ковачева, Русе 7000, бул. Липник 76, вх. Г, ет. 7, тел. 082/897640, 0887486237, аграрикономист.

ІХ. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Х. Клас “Други съдебни експертизи”


Марийка Петрова Чолакова, Русе 7000, ул. Борисова 120,вх. Б, тел. 082/825231, 082/887363, 0889544943, преводач – румънски език.

Пламен Кънчев Станев, Русе 7000, ул. Буная 9, тел. 082/832198, 0898520880, оценка на злато и скъпоценни камъни.

Саткъ Муталибов Ириев, Русе 7000, ж.к. Родина, ул. Д. Дебелянов 67, тел. 082/860895, 0887760247, преводач – турски език.

Хюлия Сабриева Маджирова, Ветово, ул. Бели Лом 5, тел. 082/081612055, 0899754635, преводач – турски език.

Цветелина Богомилова Богданова, Русе 7000, ул. Тодор Александров 9, вх. 1, ет. 5, тел. 082/828992, 0887835127, преводач – френски и английски език.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом