Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница22/27
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/svl_tarnovo_2010.doc
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

4.3. Съдебно-стокова експертиза


Надка Петрова Йорданова, гр. Левски, ул. Крум Попов 41, тел. 0650/82448, 0887101163, икономист-финансист, оценка на оборотни и дълготрайни материални активи.

Иво Градев Георгиев, Плевен, ул. Страцин 38, ап. 1, тел. 0878254477, 0887204415, специалист маркетинг и мениджмънт, оценка на активи и пасиви.

Владимир Георгиев Царков, Плевен, бул. Христо Ботев 48, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел. 0885220906, икономист, оценка на активи и пасиви.

Петя Веселинова Петрова-Трънска, Кнежа, ул. Криволак 1, вх. Б, ет. 2, ап. 20, тел. 09132/2129, 09132/2696, икономист, оценка на активи и пасиви.

Павлина Лазарова Боева, гр. Червен бряг, област Плевен, ул. Хаджи Димитър 13, вх. А, ап. 13, тел. 0659/3335, 0877422322, икономист – застраховане и социално дело, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Ралица Христова Петрова, гр. Червен бряг, ул. Раковска 5, тел. 0659/23-58, икономист-организатор.

Евгени Иванов Гергов, Плевен, ул. Лозенка 5, вх. Б, ап. 5, тел. 064/60-22-80, 0887/697191, агроикономист, експерт-оценител на недвижимо имущество, машини, съоръжения, земеделски земи и гори.

Дора Петкова Тончева, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 17А, ап. 10, икономист – оценка на машини и съоръжения.

Ева Сашкова Лунгова, Гулянци, ул. Добруджа 2, бл. 3, вх. Г, ап. 4, тел. 06561/2467, 0885/541016, икономист – оценка на машини и съоръжения.

Ивайло Тодоров Тодоров, Плевен, ул. Дойран 80, бл. Венера, ап. 48, икономист – оценка на машини и съоръжения.

Татяна Николова Пеловска, Плевен, ул. Лъчезарна 34, тел. 0898797196, икономист – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи и горски масиви.

Михаела Михайлова Шишкова, Плевен, ул. Шипка 21, вх. А, ет. 2, тел. 064/828780, 0898444016, икономист – финансист, оценител на недвижими имоти.

Марияна Трифонова Фитева, Плевен, ул. Панайот Волов 59, вх. А, ап. 10, тел. 064/821723, 0888284174, икономист-финансист, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

Анелин Илиев Славейков, Плевен, ул. Страхил войвода 29а, тел. 0898792301, 0885667713, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.

Дарин Величков Матов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 326, вх. Е, ап. 4, тел. 064/7-80-82, 0888848506, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.

Александър Филипов Филипов, гр. Левски, ул. Братя Миладинови 52, тел. 0888091868, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.

5. Клас “Съдебно инженерно-технически експертизи”


5.1. Съдебно инженерно-техническа експертиза

Владимир Николов Янков, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 412, вх. Г, ап. 8, тел. 064/870346, 0878/870347, инженер-технолог по машиностроене.

Красимир Любенов Златев, Плевен, ул. Шипка 24, вх. Г, ет. 1, ап. 2, тел. 0888338685, отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника.

Пламен Илиев Мирчев, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 427, вх. Ж, ет. 8, ап. 21, тел. 064/75584, 0887/683536, машинен инженер.

Жана Димитрова Иванова, Плевен, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел. 0887/748391, машинен инженер.

Емил Богданов Цветков, Плевен, ул. Шипка 27, вх. А, ап. 15, тел. 064/806-050, 0888353973, машинен инженер селскостопанска техника.

Сашка Байчева Кънчева, Плевен, ул. Дойран 160, ет. 5, офис 502, тел. 064/800-714, 0888/258624, електроинженер.

Валентин Василев Йорданов, гр. Искър, област Плевен, ул. Отец Паисий 24, тел. 06516/2255, 0886/855886, машинен инженер.

Пламен Александров Йотов, с. Победа, ул. 24 май 27, тел. 0878/531027, електроинженер.

Александър Илиев Радев, Плевен, ул. Георги Кочев 23, вх. И, машинен инженер.

Венцислав Асенов Христов, Плевен, ул. Генерал Колев 27, тел. 064/3-78-90, машинен инженер.

Георги Адамов Желков, Плевен, ул. Полтава 3, ет. 4, тел. 064/2-43-62, машинен инженер.

Гина Петкова Стефанова, Плевен, ул. Стара планина 1, машинен инженер.

Димитър Додев Дишев, Плевен, ул. Бяло море 6, вх. А, тел. 064/3-18-45, 064/2-90-36, инженер В и К.

Иван Асенов Банков, Плевен, ул. Дойран 80, електроинженер.

Иван Михайлов Кръстев, Плевен, ул. Васил Топалски 15, машинен инженер.

Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р Босанович, бл. 13, ап. 201/2, тел. 052/383-466, 052/302-788, 052/348-374, машинен инженер.

Калин Нейков Иванов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 333, вх. Д, машинен инженер.

Милена Маринова Йочева, Плевен, ул. Стара планина 17, тел. 064/825-441, 064/804-460, 0887655797, електроинженер.

Огнян Григоров Вълчев, Видин, ж.к. Бонония, бл. 31б, ет. 4, ап. 12, тел. 094/218-564, 094/600-464, инженер селскостопанска техника.

Стефан Борисов Владимиров, гр. Левски, ул. Братя Миладинови 26, тел. 0650/21-05, машинен инженер.

Тотка Недева Симеонова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 97, вх. Г, електроинженер.

Владимир Томов Веков, Кнежа, ул. Кирил и Методий 41, тел. 09132/57-11, ел. техник.

Милен Христов Сахатчиев, Плевен, ул. Гагарин 31, инженер електротехника.

Дончо Минчев Пачиков, Плевен, ул. Беласица 26, тел. 064/3-85-71, 064/800-046, инженер – радио-електроника.

Йордан Йорданов Тодоров, Плевен, ул. Гевгели 22, тел. 064/3-28-31, инженер – хранително-вкусова промишленост.

Пламен Аспарухов Иванов, Плевен, ул. Трифон Кунев 25, тел. 064/3-80-19, 0889401044, машинен инженер.

Сашо Иванов Плючарски, гр. Червен бряг, ж.к. Победа, бл. 1/62, вх. Г, ап. 6, тел. 0659/2926, машинен инженер.

Снежана Иванова Вълчева, Плевен, ул. Зайчар 4, тел. 064/3-23-74, радиотехника.

Борислав Петров Стоицев, Плевен, ул. Константин Величков 4, ап. 40, тел. 064/2-75-86, 0887426217, инженер – хидравлика и пневматика.

Иван Лазаров Коцовски, Плевен, ул. Вежен 12, ап. 8, 064/3-14-29, ел.инженер

Симеон Петров Михайлов, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 14, ап. 43, тел. 064/6-59-18, 064/882-119, 0888/532977, електроинженер.

Веселка Щерева Кутулова, Плевен, ул. Ведрина 25, инженер – микроелектроника.

Никола Милчев Явашев, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 47, вх. Б, тел. 0896743857, електроинженер.

Латинка Великова Макавеева, Плевен, бул. Данаил Попов 16, вх. Б ап. 21, тел. 064/2-50-30, инженер – хидромелиорации.

Тодор Павлов Манчевски, Плевен, ул. Данаил Попов 16б, тел. 2-50-30, инженер – хидромелиорации.

Йорданка Стефанова Куртева, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 119, вх. А, машинен инженер.

Петко Иванов Върбичков, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 319, вх. Д, ап. 6, тел. 064/7-81-46, 0889561084, машинен инженер.

Димитър Ганчев Ганчев, Плевен, ул. Вардар 21, тел. 064/2-44-51, машинен инженер.

Никола Иванов Койнакчиев, Плевен, ул. Борис Шивачев 2, тел. 064/803631, машинен инженер.

Иванка Славчева Пакиданска, София, ул. Чавдар Мутафов 2а, ап. 34, тел. 02/9885311, инженер – текстилна техника.

Асен Николов Асенов, Плевен, ул. Стефан Караджа 24, ап. 28, ел. техника.

Петър Стефанов Лалов, Плевен, ул. Радецки 2, тел. 064/3-04-68, оценки.

Рахила Христова Александрова, Плевен, ж.к Сторгозия, бл. 38, вх. В, ап. 15, тел. 064/6-42-83, инженер топлотехника.

Татяна Радославова Ръжевска, Плевен, ж.к. Мара Денчева, бл. 12, вх. Е, ап. 22, оценки.

Ангел Юлиянов Ангелов, Плевен, ул. Христо Ботев 5, вх. Д, ап. 18, тел.064/831-700, 0886/741517, електроинженер.

Благой Христов Фильовски, гр. Червен бряг, ул. Калоян, бл. 15, вх. Б, ап. 32, тел. 0659-9-24-77, инженер по автоматика.

Виолета Асенова Личева, гр. Левски, бул.България 33, ап. 14, тел. 0650-64-22, 0889954234, машинен инженер.

Теменуга Димитрова Пеева, Плевен, ул. Захари Зограф 24, вх. Б, ет. 3, ап. 5, тел. 0887561535, строителен техник.

Йордан Славчев Малинов, Плевен, ул. Света Параскева 10, ет. 3, ап. 6, тел. 064/800-736, строителен инженер.

Димчо Петров, гр. Червен бряг, ул. П. Волов 25, бл. 9, вх. Г, ап. 46, тел. 0889/443243, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Николай Йорданов Николов, гр. Левски, ул. Вапцаров 48, тел. 0650/8-24-93, 0888/6741325, електроинженер.

Живко Димитров Каишев, Плевен, ул. Копривщица 22, ап. 1, тел. 064/801815, машинен инженер.

Йордан Христов Бончев, Плевен, ул. Генерал Колев, 20, вх. Б, ап. 10, тел. 064/80-72-61, ел. инженер.

Пепа Борисова Искрова-Илиева, Плевен, ул. Д-р Заменхоф 15, бл. Балкан, ап. 13, тел. 064/805-734, 0897/995936, санитарно инженерство.

Христо Петков Узунски, гр. Червен бряг, ул. Тома Петков 2, бл. 4, вх. Б, ет. 4, ап. 25, тел. 0659/5733, 0885/338413, инженер на машини и съоръжения, оценка на машини и съоръжения.

Васил Маринов Василев, гр. Червен бряг, ул. Васил Левски 39, електроинженер.

Марин Борисов Маринов, Плевен, бул. Георги Кочев 23, вх. Л, ет. 4, ап. 12, тел. 064/842126, 0888/297906, машинен инженер.

Вили Георгиева Тодорова, Плевен, ул. Стара планина 11, ап. 6, тел. 0888126392, инженер по автоматика, оценител на недвижими имоти.

Слави Красинов Павлов, Плевен, ул. Бяло море 4, ет. 3, ап. 6, тел. 064/803383, 0889425656, 0899134412, индустриален инженер, оценител на недвижими имоти.

Николай Христов Ралников, Плевен, ул. Панега 19, вх. Б, ет. 3, ап. 6, тел. 064/887201, 0888867878, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом