Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница17/27
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/svl_tarnovo_2010.doc
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

5.2. Съдебна автотехническа експертиза


Инж. Николай Събев Колев, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар Освободител 3а; тел. 068/600 179, моб.тел. 0888 548 227; специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар Освободител 80, ап. 6; тел. 068/650 819, моб.тел. 0886 432 714; специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, Ловеч, п.к. 5500, ул. Васил Левски 2; моб.тел. 0886 435 438; специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Марин Тодоров Вутов, с. Патрешко, п.к. 5631, мах. Далешка 97, община Троян; моб. тел. 0894 694 624; специалност: организация на производството и управление на транспорта; квалификация: проектспециалист по информационни технологии и производство.

Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к. 5700, ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/56 016; моб. тел. 0899 980 909, 0888 786 808; специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Инж. Енчо Тодоров Енев, Тетевен, п.к. 5700, ул. Здравец 14, тел. 0678/53 732; моб. тел. 0878 776 274; специалност: двигатели с вътрешно горене.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза


Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080; моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Евелина Василева Петрова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Съйко Съев 15а, вх. 3, ап. 27, ет. 7; тел. 068/627 620, моб. тел. 0887 536 772; специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза


Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080; моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Марин Тодоров Вутов, с. Патрешко, п.к. 5631, мах. Далешка 97, община Троян; моб. тел. 0894 694 624; специалност: организация на производството и управление на транспорта; квалификация: проектспециалист по информационни технологии и производство.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза


Арх. Цветана Димитрова Ковачева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Ангел Кънчев 12, д.тел. 068/601 221; моб.тел. 0888 287 907; специалност: архитектура.

Инж. Евгения Гатева Минкова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Княз Имеретински 71а, ап. 5; моб.тел. 0887 566 427; специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, бул. България 3, ет. 3; тел. 068/601 593; моб.тел. 0898 532 107; специалност: В и К, екология.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Осъмска 38, вх. Ж, ап. 28; моб. тел. 0889 344 943, 0878 657 437; специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Клокотница 31б; моб.тел. 0888 140 637; специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Невена Борисова Йотова, Ловеч, п.к 5500, ул. Тодор Стратиев 10; моб.тел. 0898 664 669; специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Инж. Стефан Луканов Големански, Ловеч, п.к. 5500, ул. Христо Ботев 24; тел. 068/650 428; специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Веселина Атанасова Милева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Сливница 11, ап. 22; д.тел. 068/629 064; моб.тел. 0887 226 738; специалност: строителство и архитектура.

Афродита Иванова Доневска, Троян, п.к. 5600, ул. Христо Ботев 64; тел. 0670/67 190; моб.тел. 0888 680 242; специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Инж. Атанас Иванов Атанасов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Хан Крум 30; дом.тел. 068/637 495; моб.тел. 0889 801 934; специалност: пътно строителство.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к 5500, ул. Димитър Пъшков 18, вх. А, ап. 8; тел. 068/601 889; моб.тел. 0888 624 796; специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Венцислав Христов Йотов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Тодор Стратиев 10, тел. 068/603 646; моб.тел. 0888 443 495; специалност: промишлено и гражданско строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.

Инж. Пенка Ангелова Василева, Троян, п.к. 5600, ул. Васил Спасов 1, вх. Б, ет. 3 ; моб.тел. 0888 699 105; специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Инж. Ерма Зашева Северинова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Отец Паисий 36, ет. 3, ап. 3; моб.тел. 0885 454 579; специалност: маркшайдерство и геодезия.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом