Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница16/27
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/svl_tarnovo_2010.doc
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

4.3. Съдебно-стокова експертиза


Стойна Иванова Цочева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Сливница № 13а, ет. 8, ап. 22; тел. 068/630 667, моб.тел. 0888 119 355; специалност: счетоводна отчетност.

Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб.тел. 0888 680 320; специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.

Цени Желязкова Василева, Ловеч, п.к.5500, ул. Черковна 13; тел. 068/624 073; моб.тел. 0898 734 751; специалност: икономист-счетоводител.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080; моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Ралица Иванова Вълева, Троян, п.к. 5600, ул. Васил Левски 3, бл. Ракета; тел. 0670/62168; моб.тел. 0888655661; специалност: счетоводство и контрол.

Румянка Николова Петкова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Д-р Съйко Съев 209, вх. В, ап. 12; тел. 068/639 568, моб.тел. 0895 449 434; специалност: счетоводна отчетност.

Христо Иванов Христов, Троян, п.к. 5600, ул. Любен Каравелов 51, ет. 1, ап. 1; моб. тел. 0896867440; 0893463076; специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

Наталия Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул. 6-и септември 6, ап. 7; тел. 068/603 890, моб.тел. 0878 440 379, 0884 611 609; специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Росица Севдалинова Мацева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ет. 5, ап. 13; тел. 068/604 993, 668 487; моб.тел. 0898 734 765; специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул. Бузлуджа 8; моб.тел. 0878 682 927; специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.

Радослав Михайлов Христов, Тетевен, п.к. 5700, ул. Крачун Иванов 2, ет. 2; тел. 0678/53 576, факс 0678/55 052; моб.тел. 0889 398 926; специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.

Трифонка Йонкова Велева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цачо Шишков 53; тел. 068/627 753; моб.тел. 0888 421 262; специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.

Лили Блажева Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар Иван Александър 21; тел. 068/604 360; моб.тел. 0889 233 012; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

Нанка Георгиева Борджукова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Иларион Ловчански 14, ет. 1, ап. 1; моб.тел. 0886 182 586; специалност: счетоводна отчетност.

Соня Стоянова Йотова, Ловеч, п.к.5500, ул. Георги Сава Раковски № 12, моб.тел. 0885 638 539; специалност: икономика и управление на селското стопанство.

Даниела Цонева Петрова-Нешева, Ловеч, п.к. 5500, ж.к. Здравец, бл. 205, вх. А, ет. 6, ап. 16; моб.тел. 0889 239 716; специалност: застрахователно и социално дело.

Веселина Василева Станева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Търговска 105, бл. Райна Княгиня, вх. Г, ап. 3; тел. 068/630 904; моб.тел. 0888 457 985; специалност: счетоводна отчетност.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”


5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. Евгения Гатева Минкова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Княз Имеретински 71а, ап. 5; моб.тел. 0887 566 427; специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Осъмска 38, вх. Ж, ап. 28; моб. тел. 0889 344 943, 0878 657 437; специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Клокотница 31б; моб.тел. 0888 140 637; специалност: геодезия; фотограметрия и картография.

Инж. Невена Борисова Йотова, Ловеч, п.к 5500, ул. Тодор Стратиев 10; моб.тел. 0898 664 669; специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Инж. Стефан Луканов Големански, Ловеч, п.к. 5500, ул. Христо Ботев 24; тел. 068/650 428; специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080; моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, Ловеч, п.к. 5500, бл. Спартак 1, вх. В, ет. 7, ап. 19; дом.тел. 068/604 654; моб. тел. 0898 733 067; специалност: електронна техника.

Инж. Николай Събев Колев, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар Освободител 3а; тел. 068/600 179, моб.тел. 0888 548 227; специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар Освободител 80, ап. 6; тел. 068/650 819, моб.тел. 0886 432 714; специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, Ловеч, п.к. 5500, ул. Васил Левски 2; моб.тел. 0886 435 438; специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к 5500, ул. Димитър Пъшков 18, вх. А, ап. 8; тел. 068/601 889; моб.тел. 0888 624 796; специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.

Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к. 5700 ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/56 016; моб. тел. 0899 980 909, 0888 786 808; специалност: машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.

Инж. Енчо Тодоров Енев, Тетевен, п.к. 5700, ул. Здравец 14, тел. 0678/53 732; моб. тел. 0878 776 274; специалност: двигатели с вътрешно горене.

Инж. Евелина Василева Петрова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Съйко Съев 15а, вх. 3, ап. 27, ет. 7; тел. 068/627 620, моб. тел. 0887 536 772; специалност: хидравлика и пневматика; квалификация: обекти и съоръжения за природен газ.

Инж. Цанко Найденов Спасовски, Троян, п.к. 5600, ул. Симеон Велики 50; тел. 0670/63 027; моб.тел. 0885 649 968; специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Стефан Денчев Попов, Ловеч, п.к. 5500, ул. Търговска 55, вх. В, ап. 5; тел. 068/624 072; моб.тел. 0887 274 579, 0878 274 579; специалност: машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом