Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница13/27
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/svl_tarnovo_2010.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

3.2. Съдебно-психологична експертиза


Д-р Ирина Николаева Иванова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Христо Ботев 43а; моб.тел. 0887 756 143, 0878 961 367; специалност: психология; квалификация по основи на съдебно-психологичната експертиза.

Д-р Мила Маринова Димитрова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Търговска 109а; моб.тел. 0885 225 809, 0878 961 366; специалност: психология.

Д-р Христо Тодоров Недев, Ловеч, п.к. 5500, бул.България 86, ап. 6; тел. 068/654 676; моб.тел. 0888 852 906; специалност: психология.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза


Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч п.к. 5500, ул. Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6, ап. 16; тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885 777 087; 0887 230 988; специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500, ул. Неофит Рилски 1а, ап. 28; моб.тел. 0887 510 279; специалност: психиатрия.

Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Отец Паисий 40; моб.тел. 0885 588 367; специалност: психиатрия.

Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500, ул. Христо Ботев 1; тел. 068/633 827; 603 590; специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цачо Шишков 65, моб.тел. 0888 807 168, 0878 961 375; специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Осъмска 2, ап. 23, ет. 6; моб.тел. 0888 753 537; специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800, ул. Константин Величков 8; моб.тел. 0885 186 540; специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Никола Петков 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3; моб. тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500, ул. Александър Стамболийски 6, вх. Б, ап. 8; тел. 068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Петър Иванчев 5; моб.тел. 0887 514 071; специалност: психиатрия.

Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500, ж.к. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб.тел. 0886 527 947; специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул. Осъмска 27; моб.тел. 0888 853 797; специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.

Д-р Ирина Николаева Иванова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Христо Ботев 43а; моб.тел. 0887 756 143, 0878 961 367; специалност: психология; квалификация по основи на съдебно-психологичната експертиза.

Д-р Мила Маринова Димитрова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Търговска 109а; моб.тел. 0885 225 809, 0878 961 366; специалност: психология.

Д-р Христо Тодоров Недев, Ловеч, п.к. 5500, бул.България 86, ап. 6; тел. 068/654 676; моб.тел. 0888 852 906; специалност: психология.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни


Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч п.к. 5500, ул. Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6, ап. 16; тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885 777 087; 0887 230 988; специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500, ул. Неофит Рилски 1а, ап. 28; моб.тел. 0887 510 279; специалност: психиатрия.

Д-р Пламен Цветанов Цветков, Ловеч, п.к.5500, ул. Сливница № 14а; тел. 068/624 474; моб.тел. 0889 920 257; специалност: патологоанатомия.

Д-р Ивалинка Калчева Калчева – Вълчева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Отец Паисий № 40; моб.тел. 0885 588 367; специалност: психиатрия.

Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500, ул. Христо Ботев № 1;тел. 068/633 827; 603 590; специалност: психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Цачо Шишков № 65, моб.тел. 0888 807 168, 0878 961 375; специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Осъмска № 2, ап. 23, ет. 6; моб.тел. 0888 753 537; специалност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800, ул. Константин Величков № 8; моб.тел. 0885 186 540; специалност: психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к. 5500, ул. Никола Петков № 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3; моб. тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500, ул. Александър Стамболийски № 6, вх. Б, ап. 8; тел. 068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност: психиатрия; квалификация: проблеми на съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к. 5500 ул. Петър Иванчев 5; моб.тел. 0887 514 071; специалност: психиатрия.

Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500, жк. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб.тел. 0886 527 947; специалност: психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул. Осъмска 27; моб.тел. 0888 853 797; специалност: психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом