Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
ИмеРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер34.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dnsk.mrrb.government.bg/docspdf/SPIS 574.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на регионалното развитие и благоустройството


На основание чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за

условията и реда за издаване на лицензи

на консултанти за оценяване на съответствието

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, т.І.15. от заповед № РД-02-14-336/14.02.2012г. и заповед № РД-02-14-930/06.04.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ЗАВЕРЯВАМ !

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА

КОМИСИЯ:..…………………

инж.Милка ГечеваС П И С Ъ К


на екипа от правоспособните физически лица към 11.06.2012г., от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, в СУПЕР К ООД, гр.София, ул.Александър Жендов 6, офис 408, неразделна част от лиценз № ЛК-000574/13.07.2007г., за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от

Закона за устройство на територията /ЗУТ/по

ред

Име, презиме, фамилия

1

2Асен Велков МилановЛюбослав Петров ИвановГалина Иванова КацароваСпас Цветанов ВучковКрасимир Петров МарковНиколина Стерева Бръчкова – НедялковаМарина Дончева ТрайковаВаня Георгиева ЧеркезоваМария Иванова СунгарскаВладимир Христов НедялковВенелин Кирилов ВърбановВера Кирилова ВърбановаМайа Цанева ЛазароваВеселина Коцева ДобчеваГригор Цветанов ГригоровДушка Николова СтаевскаЕлен Георгиев ВулджевИван Димов СтайковБорис Михов ГотовИлияна Василева МихайловКоце Филипов КоцевЛюдмила Сергеевна ТришканМинка Христева Пулева – МарковаМария Борисова МихайловаРуслан Веселинов СавовМариана Крумова МилановаМилен Димитров РусеновВалери Петков Йотов

СУПЕР К ООД, гр.София, ул.Александър Жендов 6, офис 408

на 13.07.2007г. е лицензирано за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от

Закона за устройство на територията /ЗУТ/


Свързани:

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д
Нн-59/23. 01. 2013 г на Министерството на културата, Решение №180 от Протокол №24/31. 01. 2013 г на Общински съвет Априлци, Решение...
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 г
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Осъществени процедури за придобиване на земи за изграждането на язовир „Пловдивци” 3
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
Заповед № рд-02-14-2017/04. 10. 2011 г., изменена със заповед рд-02-14-2341/14. 11. 11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом