Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
ИмеФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер19.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://7fp.mon.bg/upload/docs/Formuliar_kandidatstvane_FWIS_2012.doc
Формуляр за кандидатстване


Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г.


Собствено и фамилно име ........................................................................................................

Дата и място на раждане...............................................................................................................

Семейно положение (няма да бъде взимано под внимание от журито).......................................................................................................................

Постоянен адрес ..........................................................................................................................

Домашен телефон/ мобилен телефон........................................................................................................................

E-mail................................................................................................................................................

Служебен адрес и телефон……………………………………………………………………………………….

Email………………………………………………………………………………………………………….

Номер на банкова сметка (IBAN)…………………………………………………………………

Образование: наименование на институцията (средно, университетско), дати на завършване и дипломи .........................................................................................................

Образователна степен, основни предмети...............................................................................

Чужди езици, ниво .................................................…….……………..……..........…......................

Дата на придобиване на докторска степен...............................................................................

Постигнати важни резултати ......................................................................................................

Практическо приложение на научните изследвания...............................................................

Област на научната работа..............................................................

Важни публикации ...................….................................................................................................

Цел на кандидатурата за Стипендия за научни изследвания………………………………………………………………………………………………

Име на проекта, област на изследване..............................................................

Име и фамилия на ментор/надзорник/супервайзер………………………………………………………………………

Подпис………………………………

Подпис на кандидата.....................................................................................................................

Дата....................................................................................................................................................


Документите за кандидатстване трябва да бъдеат подавани на адреса на Националната комисия на РБългария за ЮНЕСКО най-късно до горе-посочената дата.


Адрес:

Национална Комисия на РБългария за ЮНЕСКО

Ул. „Александър Жендов” № 2

София


ЗАБЕЛЕЖКА: Документи за кндидатстване, които са непълни или са подадени след горе-упоменатия краен срок, както и документи, подадени от кандидати, които не отговарят на предварително определените изисквания за отпускане на Стипендиите, няма да бъдат разглеждани.

Свързани:

Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconФормуляр за кандидатстване в двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери, организиран от Корпус на мира на сащ в България Срок за кандидатстване: 10 май 2012 г
София, 29-30 май или Велико Търново, 4-5 юни (Отбележете в кой семинар желаете да участвате*)
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconФормуляр за кандидатстване
От участниците в конкурса се изисква да осигурят предварително минимум 20% от общите разходи по проекта, като от тези 20% минимум...
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconФондация
Попълненият формуляр трябва да бъде получен в 2 екземпляра (заедно с другите необходими документи посочени в Указанията за кандидатстване)...
Формуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име iconПлик-молба за кандидатстване
Висшето училище по застраховане и финанси, е необходимо да попълните настоящата молба с личните си данни и адреса за кореспонденция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом