Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в
ИмеВъв връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер111.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1339974151.doc
Уважаеми кандидати,

Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в Списък на дейности за 2012г. по линия на техническа помощ на ПРСР (2007-2013 г.), и в резултат от приключване на проверките за окомплектованост, наличност и допустимост на документите за кандидатстване, публикуваме списък с кандидатите допуснати до интервю* и на кандидатите отхвърлени в резултат на горепосочените проверки.

Списък на кандидатите, допуснати до интервю:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.

Милена Никифорова Милева

2.

Биляна Емилова Христова - Петрова

3.

Надежда Петкова Петрова

4.

Светлана Николова Маринова

5.

Валентина Николова Маринова

6.

Мирослав Иванов Лесев

7.

Иван Христов Димитров

8.

Мария Господинова Щерева

9.

Борислава Александрова Младенова

10.

Светлозар Колев Тонев

11.

Росица Исталиянова Бачева – Цветанова

12.

Емил Огнянов Луканов

13.

Венета Милчева Вутова

14.

Милена Димова Рашева

15.

Иванка Георгиева Янкова – Мизинева

16.

Иванка Славчева Чобанова

17.

Росица Николова Кирова

18.

Надежда Николаева Калчева

19.

Павлина Савова Йончина

20.

Юри Георгиев Петров

21.

Веселина Любомирова Петрова

22.

Виолета Стефанова Рицци

23.

Славянка Благоева Костова

24.

Любомир Иванов Филипов

25.

Петьо Димитров Славов

26.

Цветан Борисов Георгиев

27.

Биляна Антимова Якова

28.

Юлия Василева Стефанова

29.

Ива Георгиева Харамлийска – Ценкова

30.

Божидар Христов Прашков

31.

Татяна Върбанова Илиева

32.

Диляна Минчева Гърбовска

33.

Атанас Димитров Кънчев

34.

Росица Стойчева Михайлова

35.

Стефан Павлов Начев

36.

Атанас Димитров Георгиев

37.

Гергана Боянова Тодорова

38.

Райна Йорданова Николова

39.

Васил Пламенов Караиванов

40.

Момчил Христов Масларов

41.

Александър Димитров Бърдаров

42.

Милена Александрова Лишин - Георгиева

43.

Ива Енчева Папазова

44.

Кръстина Борисова Галова

45.

Петя Георгиева Маринова

46.

Георги Христов Георгиев

47.

Татяна Енчева Кирилова

48.

Таня Стефанова Врайкова

49.

Радост Александрова Димитрова

50.

Любомир Николов Димов

51.

Майа Миланова Чупетловска

52.

Петя Димитрова Христова

53.

Биляна Иванова Влаева

54.

Мариана Петрова Милтенова

55.

Мария Лазарова Дикова

56.

Иванка Илиева Йорданова – Прюне

57.

Дойчин Альошев Стоянов

58.

Мая Тодорова Николова

59.

Борислав Добрев Стоянов

60.

Сергей Иванов Милушев

61.

Руслан Иванов Петров

62.

Маргарита Евгениева Стипцова

63.

Антон Веселинов Симов

64.

Йорданка Иванова Панчовска

65.

Нелия Тодорова Динева

66.

Марина Стефанова Белчева

67.

Милена Димова Димова

68.

Росица Руменова Донкова

69.

Десислава Петрова Богданова

70.

Станислав Кръстев Костов

71.

Петър Иванов Генов

72.

Мария Гетова Кавулска

73.

Катерина Георгиева Трайкова

74.

Стефан Веселинов Попов

75.

Ева Симеонова Радева

76.

Надежда Георгиева Йорданова

77.

Мария Младенова Младенова

78.

Димитрина Костова Христова

79.

Тодор Иванов Варгов

80.

Тодор Иванов Богомилов

81.

Зорница Костадинова Кралева

82.

Елена Димитрова Ганева

83.

Веселка Людмилова Петрова - Сачева

84.

Стоян Анастасов Стоянов

85.

Филип Яворов Михов

86.

Йовко Иванов Йовчев

87.

Божидар Бориславов Миладинов

88.

Нина Петкова Петкова*Кандидатите допуснати до интервю, са поканени да се явят в Министерство на земеделието и храните, старото крило на сградата, ет. 5, в зала 500, в периода 18-20.06.2012 г. (от 10.00 до 12.00 ч.), в следният порядък (следвайки номерата указани в таблицата с имената на кандидатите, по-горе):

  • Кандидатите от номер 1 до номер 35 (вкл.) – следва да се явят на 18.06.2012 г., в 10.00 ч.

  • Кандидатите от номер 36 до номер 65 (вкл.) – следва да се явят на 19.06.2012 г., в 10.00 ч.

  • Кандидатите от номер 66 до номер 88 (вкл.) следва да се явят на 20.06.2012 г., в 10.00 ч.Кандидати, които поради основателна причина не могат да се явят в указаният ден и час, задължително следва да уведомят за това Комисията за оценка на кандидатурите (на тел. 02 985 11 590/333 и/ или на и-мейл: TPPetrova@mzh.government.bg).


Списък на отхвърлените кандидати:

1.

Цветозара Олег Пенчева - Теодосиева

Липсва изискуемия трудов стаж от 5 г.

2.

Ани Николова Камборлиева

Липсва изискуемия трудов стаж от 5 г.

3.

Яна Николова Камборлиева

Липсва изискуемия трудов стаж от 5 г.

4.

Росен Иванов Милянков

Не са представени – диплома за висше образование, документи за трудов и професионален опит, документ за компютърна грамотност

5.

Снежанка Костова Янкова

Неподписана автобиография


6.

Петър Георгиев Петров

Не са посочени конкретните дейности от списъка за които се кандидатства

7.

Павлина Дечева Георгиева

Не са подписани – диплома за висше образование, документи за трудов и професионален опит

8.

Катя Анатолиева Дойчевска

Не са подписани –автобиография, диплома за висше образование, документи за трудов и професионален опит

9.

Иван Василев Дойчевски

Не са подписани –автобиография, диплома за висше образование, документи за трудов и професионален опит

10.

Людмила Преславова Петрова

Не е представен документ за компютърна грамотност

11.

Наталия Ненова Дичева

Неподписана автобиография

12.

Димитър Николов Николов

Не е представен документ за компютърна грамотност

13.

Евелина Стоянова Стоянова

Липсва декларация за съдимост

14.

Николай Янчев Стоянов

Не са представени автобиография и декларация за съдимост

15.

Владимир Цоков Иванов

Неподписана автобиография; Не са посочени конкретните дейности за които се кандидатства

16.

Васил Тодоров Ненов

Неподписана автобиография; Липсва документ за компютърна грамотност

17.

Анна Петрова Иванова

Не е представен документ за компютърна грамотност

18.

Илиян Илиев Радов

Документите са подадени извън крайния срок - 03.04.2012 г.

19.

Владимир Ангелов Бенчев

Липсват документи за трудов и професионален опит и компютърна грамотност

20.

Ирена Неделчова Илиева

Неподписана автобиография

21.

Ива Йорданова Петрова

Неподписана автобиография

22.

Светлана Милкова Попова

Не е представено придружително писмо с опис на конкретните дейности, за които се кандидатства

23.

Тони Ванюшев Шопов

Не са посочени конкретните дейности за които се кандидатства

24.

Киро Проданов Иванов

Липсват документи за трудов и професионален опит

25.

Ирина Ненчева Ненова

Не са посочени конкретните дейности за които се кандидатства

26.

Клементина Здравкова Грохчева

Не са посочени конкретните дейности за които се кандидатства

27.

Красимир Василев Кънев

Не е представен документ за компютърна грамотност

28.

Златка Петрова Плеснева

Не е представен документ за компютърна грамотност

29.

Харизан Георгиев Тамахкяров

Не е представена автобиография

30.

Анна Стефанова Гочева

Неподписана автобиография

31.

Снежа Тодорова Карамишева

Документите са подадени извън крайния срок - 03.04.2012 г.

32.

Стефан Митков Ковачев

Не е представен документ за компютърна грамотност

33.

Иван Димитров Мяшков

Не са представени декларация за съдимост и придружително писмо с опис на конкретните дейности, за които се кандидатства

34.

Галин Маринов Манчев

Не са посочени конкретните дейности, за които се кандидатства

35.

Иван Валентинов Дойчев

Документите са подадени извън крайния срок - 03.04.2012 г.

36.

Мария Тодорова Стоимирска

Документите са подадени извън крайния срок - 03.04.2012 г.

37.

Петър Иванов Петров

Не са посочени конкретните дейности, за които се кандидатства; Изброени са дейности от Раздел 2 – които не са обект на обществена поръчка

38.

Борислав Костадинов Френчев

Не са посочени конкретните дейности, за които се кандидатства; Изброени са дейности от Раздел 2 – които не са обект на обществена поръчка

Свързани:

Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconПриложение №1 към ценовата оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект
Във връзка с обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Изготвяне на технически проект за възстановяване на природни местообитания и противоерозионно укрепване в нп централен Балкан – обект...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconТехнически университет софия
Рита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “основен и текущ ремонт на пг по ктс град правец, включващ дейностите по...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconТехнически университет софия
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за обект "основен и текущ ремонт на сгради в „студентски...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconОбщинабурга с
В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на експертни и технически услуги за звено за управление...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconМинистерство на вътрешните работи
Във връзка с постъпили въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Съставяне на технически паспорти на ведомствени...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconОписание на предмета на поръчката и технически условия по изпълнението й
Процедурата е възложена на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените...
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявлени е
Заявление за включване в списъка на външни експерти по чл. 128, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
Във връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом